Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự phụ thuộc của điều kiện ủ đến cường độ phổ huỳnh quang

Sự phụ thuộc của điều kiện ủ đến cường độ phổ huỳnh quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 12 Sự phụ thuộc của cường độ huỳnh quang vào điều kiện ủKết quả đo cho thấy cường độ giảm khi mẫu được ủ. Theo lý thuyết hãm lượng tử

thì cường độ PL của nano tinh thể bán dẫn quan hệ mật thiết với kích thước hạt. hạt càng

nhỏ thì cường độ huỳnh quang càng lớn. Khi ủ nhiệt thì kích thước hạt tăng. Với mẫu 1

thì sự tăng kích thước hạt là do một hiệu ứng duy nhất :sự khuếch tán của các phân tử tạo

thành các cluster. Vì thế mẫu 1 có cường độ huỳnh quang lớn nhất. Một điều khác cũng

phải chú ý là chân không phải đủ cao, nếu chân không chỉ là 10 -3 Torr thì chắc chắn có

tương tác với các khí ga, nhất là với oxi .IV. KẾT LUẬN

Phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang có hiệu quả cao trong các nghiên cứu

về vật liệu phát quang. Cơ sở vật lý đã trình bày ở trên và một vài kết quả được ghi nhận.

Các kết quả đã được giải thích. Kết quả quan trọng là tại nồng độ pha tạp 5%at Mn 2+ thì

có cực đại phổ huỳnh quang. Chế độ ủ cũng là vấn đề quan trọng trong công nghệ, cần

phải được khảo sát thêm.

Trong quá trình thảo luận nghiên cứu, Nhóm 10 còn nhiều sai sót cần bổ sung, rất

mong thầy và các bạn đóng góp ý kiến để kiến thức của nhóm được hồn thiện hơn.

Nhóm 10TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS Nguyễn Ngọc Trung, Bài giảng Kỹ thuật phân tích cấu trúc

2. Trần Anh Tuấn, Luận văn Thạc sỹ ITIMS-2003

3. Phùng Hồ,Vật Lý Bán Dẫn

4. Nguyễn Văn Hùng, Luận văn Thạc sỹ ITIMS-2004Nhóm SV Thực hiệnNghiêm Văn Trường

Định Thị Huyền Thanh

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Phạm Văn Linh

Nguyễn Thị Thu Trang

Tống Văn Tuấn

Nguyễn Bảo Ngọc

Ngơ Minh Cơng

Nguyễn Hồng BaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự phụ thuộc của điều kiện ủ đến cường độ phổ huỳnh quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×