Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng điều khiển, ảnh hưởng:

Chức năng điều khiển, ảnh hưởng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao tiếp là việc xác lập mối quan hệ người – người.

Cho nên trong giao tiếp con người có thể điều khiển,

ảnh hưởng về tâm lý, phong cách, lối sống, thói

quen… đến nhau.3. Chức năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ:Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Các mối quan hệ xã hội sẽ không thể tạo lập nếu

con người không tác động, ảnh hưởng qua lại, giao tiếp với nhau… Cho nên có thể nói giao tiếp có

chức năng thiết lập và xây dựng các mối quan hệ xã hội.Con người không có các mối quan hệ xã hội, chỉ làm bạn với

mng thú và thiên nhiên thì sao?4. Chức năng hồn thiện nhân cách:Thông qua giao tiếp xã hội, con người có thể nhận được những đánh giá, phản hồi khác nhau

đến với mình. Từ đó họ tự điều chỉnh, rèn luyện về phong cách ăn mặc, nói năng, diễn biến

tâm lý, tính khí của mình cho phù hợp với u cầu của xã hội. Nhờ đó mà thơng qua giao

tiếp bản thân, nhân cách của chủ thể giao tiếp được điều chỉnh và hoàn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng điều khiển, ảnh hưởng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×