Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chức năng của giao tiếp

II. Chức năng của giao tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong cuộc sống chúng ta phải

biết lựa chọn thông tin có lợi

cho mình.Phương tiện hiệu quả nhất để

truyền tải thơng tin là gì??!2. Chức năng điều khiển, ảnh hưởng:Giao tiếp là việc xác lập mối quan hệ người – người.

Cho nên trong giao tiếp con người có thể điều khiển,

ảnh hưởng về tâm lý, phong cách, lối sống, thói

quen… đến nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chức năng của giao tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×