Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6: Kiểm tra tính đúng kỳ

Bảng 2.6: Kiểm tra tính đúng kỳ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để đảm bảo các khoản phải thu được hạch toán đúng theo chuẩn mực và chế độ, KTV

kiểm tra chênh lệch tỷ giá của các khoản phải thu và đánh giá lại.

Chọn những khách hàng có số dư cuối kỳ có gốc ngoại tệ để đánh giá lại tỷ giá.

Sau khi kiểm tra KTV phát hiện khoản phải thu khách hàng ghi nhận đúng tỷ giá cuối

kỳ.GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh232.4.3. Hồn thành kiểm tốn

- Sốt xét lại các giấy tờ làm việc của KTV và đánh giá các bằng chứng kiểm tốn.

Sau khi KTV tiến hành xong cơng việc của mình, chuyển cho trưởng nhóm kiểm tốn rà

sốt lại các giấy tờ nhằm xem xét lại tổng thể công việc đã thực hiện đối với khoản mục

PTKH nhằm đảm bảo rằng các thủ tục kiểm tốn có đạt được những thủ tục đề ra hay

không. Kiểm tra việc đánh tham chiếu, trình bày giấy tờ làm việc, kết luận kiểm tốn có

căn cứ cụ thể hay khơng. Trưởng nhóm kiểm toán cũng cân nhắc lại các bằng chứng kiểm

toán và xem xét bằng chứng kiểm toán đã phù hợp hay chưa, có cần thu thập thêm hay

khơng, việc đánh giá bằng chứng đã chính xác chưa. Tại Cơng ty ABC, sau khi kiểm tra

các giấy tờ làm việc của KTV về khoản mục PTKH, trưởng nhóm đánh giá khơng cần bổ

sung thêm các thủ tục, tham chiếu được đánh rõ ràng, công việc tiến hành tốt.

- Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC:

Mục đích của công việc này là xác định liệu các sự kiện phát sinh sau khi đơn vị lập

BCTC có làm ảnh hưởng trọng yếu đến các thông tin về khoản mục PTKH hay không.

KTV tiến hành một số thủ tục như:

 Xem xét lại các báo cáo nội bộ, ghi chú BCTC, các sổ sách và biên bản liên quan sau

ngày lập BCTC.

 Xem xét thư giải trình của BGĐ.

 Phỏng vấn BGĐ, kế toán trưởng về những sự thay đồi lớn phát sinh sau ngày lập

BCTC.

 Phỏng vấn BGĐ, kế toán trưởng về các vụ tranh chấp với khách hàng (nếu có) liên

quan đến khoản mục PTKH.

 Sau khi tìm hiểu KTV đánh giá khơng có sự kiện bất thường xảy ra liên quan đến

khoản mục PTKH, khơng có vụ kiện tụng nào xảy ra liên quan đến công nợ phải thu

giữa đơn vị với khách hàng.

- Tổng hợp các bút toán điều chỉnh và soạn báo cáo kiểm toán, thư quản lý:

Đây là cơng việc được trưởng nhóm kiểm tốn tổng hợp sau khi rà sốt lại tồn bộ cuộc

kiểm tốn.

Đối với các thơng tin về khoản mục PTKH, KTV không phát hiện ra vấn đề bất thường

trong quá trình tổ chức thực hiện và hạch tốn ở đơn vị

- Lập và phát hành báo cáo kiểm toán.

Trước khi tiến hành gửi cho khách hàng BCKT chính thức, Cơng ty TNHH Kiểm toán

Immanuel gửi cho khách hàngbản dự thảo BCKT đã được ban giám đốc soát xét, nếu

khách hàng đồng ý thì Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA sẽ phát hành BCKT chính thức.

BCKT được phát hành bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Số lượng phát hành tùy theo yêu

cầu của công ty khách hàng.GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh24CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét tổng quan về Cơng ty TNHH Kiểm tốn Immanuel thực hiện.

3.1.1 Ưu điểm

- Mặc dù số lượng nhân viên Công ty TNHH Kiểm tốn CPA khơng nhiều nhưng việc tổ

chức cơng tác kiểm tốn rất linh động giữa các phòng ban. các nhóm kiểm tốn có thể

hỗ trợ lẫn nhau làm cơng việc kiểm toán một cách rất hiệu quả, đặc biệt là sự phối hợp

giữa các nhóm trưởng của cơng ty. Sự phối hợp và điều phối nhân lực giữa các nhóm

tạo điều kiện cho các kiểm tốn viên bậc một, bậc hai học hỏi được nhiều kinh nghiệm

từ các nhóm trưởng. Hơn nữa, điều này làm cho sự đoàn kết nội bộ công ty được tăng

cường.

- Tất cả các KTV cũng như các trợ lý kiểm toán tại chi nhánh cơng ty TNHH Kiểm tốn

CPA đều đáp ứng được các u cầu cần có của một kiểm tốn viên đó là yêu cầu về

tính độc lập, các yêu cầu tư chất đạo đức và các yêu cầu về năng lực nghiệp vụ.

- Trình độ nhân viên bộ phận kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA đều đáp

ứng u cầu về Luật kiểm toán quy định và đủ khả năng để hồn thành tốt cuộc kiểm

tốn đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Hầu hết đội ngũ nhân viên là những người

nhiệt tình, hồ đồng và sáng tạo. Bên cạnh đó họ có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm

với cơng việc, u nghề, đồn kết và khơng ngừng trau dồi kiến thức nghề nghề

nghiệp cùng trình độ chuyên mơn. Cơng ty cũng có những cộng tác viên giỏi về các

lĩnh vực như đầ tư, tài chính, thuê giúp công ty tạo dựng đươc niềm tin đối với khách

hàng cũ và thu hút được khách hàng mới.

- Công ty ln cố gắng nâng cao, khẳng đinh u tín của mình, tạo hình ảnh tốt đẹp của

cơng ty đối với khách hàng. Cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng thái độ làm việc

hòa nhã, hợp tác, chi phí hợp lý và trên hết là dich vụ chất lượng cao.

- Công ty luôn hoạt động trên nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Các KTV cũng như tất

cả các trợ lý kiểm toán khác đều tuân thủ các nguyên tăc đạo đức nghề nghiệp kiểm

tốn (độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật các thơng tin có được

trong q trình kiểm tốn). Và cơng ty cũng có những quy định chặt chẽ và có hình

thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gây ảnh huorng đến uy tín của cơng ty.

- Mơi trường làm việc tại phòng kiểm tốn rất chun nghiệp, nhân viên cơng ty được

tạo điều kiện thuận lợi nhất để hồn thành cơng việc của mình nhưng khơng hề có sự

căng thẳng, áp lực trong công việc, nhờ vậy giảm thiểu tối đa các sai sót cí thể xảy ra

do áp lực cơng việc của kiểm tốn thường cao. Ngồi ra các anh chị rất nhiệt tình chỉ

bảo những sinh viên thực tập, có gì thắc mắc các anh chị đều giải thích cho chúng em

hiểu, tạo đều kiện cho sinh viên tiếp xúc với quy trình kiểm tốn của cơng ty nhơ đó

chúng em hiểu hơn sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế cũng như cách áp dụng vào

thực tế như thế nào.

- Trong các cuộc kiểm toán, các KTV của Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA thường phối

hợp với nhau để giảm thiểu số lượng công việc, các công việc KTV này đã làm có thể

sử dụng cho KTV khác, tránh trường hợp một việc được lặp lại nhiều lần.

GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh25- Đê đảm bảo chất lượng cung cấp dich vụ kiểm tốn, cơng ty ln có những khóa huấnluyện nhân viên, cập nhật văn bản luật thường xuyên, cập nhật liên tục chế độ, thông

tư mới nhất áp dụng, hướng dẫn đơn vi khách hàng hoạch tốn cho phù hợp. Các nhân

viên của cơng ty được huấn luyện kĩ về khả năng giao tiếp khách hàng: luôn lich sự,

tôn trọng khách hàng, Nhờ vậy khách hàng ln có thái độ tốt, nhiệt tình trong việc

cung cấp sổ sách, báo cáo chứng từ thuận lợi cho cuộc kiểm tốn diễn ra nhanh chóng,

tiết kiệm thời gian cho nhóm kiểm tốn.

- Chi nhánh cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA áp dụng chương trình kiểm tốn BCTC mẫu

do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành, việc thực hiện kiểm

tốn BCTC tại cơng ty đã được thực hiện tốt đúng với quy định.

- Quy trình kiểm tốn tại cơng ty được thực hiện đầy đủ cả 3 giai đoạn chính: giai đoạn

chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và hồn thành kiểm tốn. Điều này giúp cơng ty đánh giá

được khách hàng, thực hiện kiểm toán và kết thúc cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch,

hạn chế tối đa các rủi ro kiểm tốn có thể xảy ra. Hoạt động kiểm tốn của cơng ty

ln tn thủ chặt chẽ khung pháp lý của hoạt động kiểm toán đó là Chuẩn mực kế

tốn, chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế được áp dụng tại

Việt Nam

- Các bài cáo kiểm tốn được cơng ty trước khi phát hành đều được soát xét kỹ và đúng

hạn như đã ký trong hợp đồng nên khách hàng rất hài lòng về dịch vụ của cơng ty.

- Cơng ty hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, phân loại tài liệu, bằng chứng kiểm toán một

cách khoa học và hợp lý giúp cho việc kiểm toán được thuận lợi, KTV trưởng cũng dễ

dàng kiểm soát tra cứu số liệu

3.1.2 Nhược điểm

- Khi kiểm tốn các doanh nghiệp nhỏ thì KTV thường ít chú trọng đến việc kiểm tra hệ

thống kiểm soát nội bộ mà thường đi vào kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ nhiều hơn.

Mặc dù, các doanh nghiệp nhỏ này, hệ thống kiểm soát nội bộ thường đơn giản và

hiếm khi có gian lận.

- Các khách hàng của công ty chủ yếu là những khách hàng nhỏ, phạm vi hoạt động nhỏ

nên các cuộc kiểm toán khá đơn giản với các đơn giản với các anh chị KTV vì các

khách hàng này thường này thường có ít những tình huống phức tạp phải xử lý trong

tình huống phức tạp phải xử lý trong chuyên môn như vậy các KTV sẽ bị giới hạn khả

năng học hỏi và giải quyết những tình huống khó.

- Mơi trường cạnh tranh quyết liệt từ nhiều cơng ty kiểm tốn nước ngồi khác có mặt

sớm hơn Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA cũng như nhiều cơng ty kiểm tốn mới thành

lập nên công ty cần nâng cao dịch vụ sớm hơn nữa, có những chính sách quảng bá

hình ảnh của mình về hoạt động của công ty.

- Một KTV phải lập từ 10 đến 15 báo cáo cho một mùa kiểm toán có thể làm giảm chất

lượng của cuộc kiểm tốn do KTV phải phân bổ thời gian đi kiểm tại khách hàng và

thời gian phát hành báo cáo cho khách hàng. Chính điều này cũng gây quá tải cho

KTV khi phải đảm đương nhiều cơng việc và có thể giảm tính hữu hiệu của cuộc kiểm

toán.

GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6: Kiểm tra tính đúng kỳ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×