Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.2. Kiểu nhiệt điện trở.

Khi nhiệt độ khơng khí trong xe tăng lên, cảm ứng lên nhiệt điện trở (giá

trị điện trở nhỏ), hoặc chuyển nhiệt độ tới vị trí cài đặt cao (giá trị điện trở

lớn) làm giảm điện áp rơi trên mạch cảm ứng nhiệt độ của bộ khuếch đại.

Mạch cảm ứng trong bộ khuếch đại nhận biết mạch điều hòa khơng khí đang

ở trạng thái ON, làm cho transistor mở ra. Điều này cho phép rơ le ly hợp từ

đóng mạch và máy nén hoạt động, bắt đầu quá trình làm lạnh.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG57ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.3. Kiểu nhiệt điện trở (khi nhiệt độ cao).

Khi nhiệt độ bên trong xe giảm, điện trở của thermistor tăng (giá trị điện

trở lớn), hoặc khi chuyển nhiệt độ cài đặt tới vị trí lạnh ít (giá trị điện trở lớn)

làm tăng điện áp rơi trên mạch cảm ứng nhiệt độ trong bộ khuếch đại của hệ

thống điều hòa khơng khí. Mạch cảm ứng nhiệt độ trong bộ khuếch đại nhận

biết được trạng thái OFF của hệ thống điều hòa khơng khí, làm cho transistor

đóng lại. Điều này làm cho rơ le của ly hợp từ khơng đóng mạch, và máy nén

khơng hoạt động, ngừng q trình làm lạnh.Hình 3.4. Kiểu nhiệt điện trở (khi nhiệt độ thấp).

3.1.2. Loại Thermostat.

Thermostat gồm một đầu cảm ứng nhiệt, màng và công tắc. Bên trong

đầu cảm ứng nhiệt có chứa đầy mơi chất. Đầu cảm ứng nhiệt đặt tại lối ra của

giàn lạnh. Khi nhiệt độ bay hơi thấp thì áp suất trong bầu cảm ứng giảm.

Công tắc được ngắt nhờ màng. Điều này làm cho ly hợp từ bị ngắt, từ đó điều

chỉnh được nhiệt độ ra.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG58ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.5. Loại thermostat (nhiệt độ giàn lạnh thấp).Hình 3.6. Loại thermostat (nhiệt độ giàn lạnh cao).

3.1.3. Điều khiển nhiệt độ bằng cách trộn khí.

Điều hồ khơng khí trong ơ tơ điều khiển nhiệt độ bằng cách sử dụng cả

két sưởi và giàn lạnh, và bằng cách điều chỉnh vị trí cánh hồ trộn khơng khí

cũng như van nước. Cánh hồ trộn khơng khí và van nước phối hợp để chọn

ra nhiệt độ thích hợp từ các núm chọn nhiệt độ trên bảng điều khiển.

Để điều khiển nhiệt độ đầu ra thấp, hệ thống sẽ đóng van nước lại và góc

mở của cánh trộn khí là 0 độ, nghĩa là ở vị trí đóng hết luồng khơng khí đi qua

két sưởi. Nhờ vậy, luồng khơng khí vào có nhiệt độ thấp vì được giàn lạnh

hấp thụ nhiệt.

SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG59ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.7. Điều khiển nhiệt độ ra thấp.

Để thay đổi nhiệt độ ngõ ra từ thấp đến cao, hệ thống sẽ mở van nước

vào két sưởi và thay đổi độ mở của cánh trộn khí. Khi đó, một phần khơng khí

đi vào, sau khi qua giàn lạnh, được dẫn qua lõi sưởi. Nhờ vậy, nhiệt độ luồng

khí sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ mở của cánh trộn khí.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG60ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.8. Điều khiển nhiệt độ ra trung bình.

Khi ta cần xơng kính chắn gió phía trước hoặc sưởi ấm trong xe, nhiệt độ

luồng khí ra được tăng lên tối đa. Hệ thống điều khiển góc cánh trộn khí xoay

1800, nghĩa là cho luồng khí hồn tồn đi qua lõi sưởi.Hình 3.9. Điều khiển nhiệt độ ra cao.

3.2. Bộ điều khiển tốc độ quạt.

Lưu lượng gió được điều chỉnh bởi sự thay đổi tốc độ quay của mô tơ

quạt. Tốc độ quay của mô tơ quạt phụ thuộc vào điện áp giữa hai đầu mơ tơ.

Trong hệ thống điều hòa ơ tơ, cơng tắc quạt thay đổi giá trị điện trở mắc nối

tiếp với động cơ. Bằng cách này có thể điều chỉnh tốc độ quay của mô tơ.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG61ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.10. Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió.

Khi cơng tắc quạt cài đặt ở vị trí ở vị trí Low , dòng điện chạy qua cuộn

dây của rơ le sưởi và làm cho rơ le này ở vị trí ON. Điện áp qua tiếp điểm của

rơ le sưởi của bộ sưởi ấm.Hình 3.11. Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Low).

Khi bật cơng tắc ở vị trí Me, rơ le sưởi ở vị trí ON giống như khi ta cài

đặt ở chế độ Low. Điều này cho phép gửi điện áp tới động cơ quạt. Sau khi đi

qua động cơ quạt, dòng điện đi qua một phần qua điện trở quạt rồi ra mát.

So với chế độ Low, hiệu diện thế giữa hai đầu động cơ quạt lớn hơn.

Điều này cho phép động cơ làm việc ở chế độ trung bình.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG62ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.12. Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Medium).

Khi cơng tắc quạt ở vị trí High thì rơ le ở vị trí giống như ở chế độ thấp

và có điện áp đưa tới quạt. Tuy nhiên dòng điện chạy qua động cơ mà không

đi qua điện trở nào, rồi ra mát theo công tắc quạt. Điều này cho phép điện áp

nguồn cấp trực tiếp cho động cơ nên mô tơ quạt quay ở tốc độ cao.Hình 3.13. Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí High).

3.3. Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù ga).

Khi động cơ chạy không tải, công suất của động cơ nhỏ. Bật máy nén sẽ

làm quá tải động cơ. Điều này có thể gây chết máy hoặc động cơ quá nóng,SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG63ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNmáy điều hòa hoạt động khi xe dừng, tốc độ động cơ phải được tăng lên một

cách tự động, gọi là điều khiển tốc độ bù ga không tải.

Khi không bật công tắc A/C tốc độ không tải từ 650-750 rpm.

Khi bật công tắc A/C tốc độ không tải tăng lên 750-850 rpm.

3.3.1. Bù ga kiểu điện.

ECU điều khiển động cơ nhận tín hiệu công tắc A/C ON từ bộ khuếch

đại A/C và mở van điều chỉnh tốc độ không tải. Cả lượng không khí và nhiên

liệu đều tăng lên, giúp tăng tốc độ động cơ tới nhiệt độ thích hợp. Có hai kiểu

bù ga kiểu điện là: Kiểu cho khơng khí đi tắt và kiểu dùng van điều chỉnh

không tải ISCV (rpm- Revolution per minute: Số vòng quay trên phút).Hình 3.14. Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu điện).

3.3.2. Bù ga kiểu cơ.

Loại này được dùng trên động cơ điesel loại không có hộp điều khiển

điện từ và động cơ xăng sử dụng chế hòa khí. Khi hệ thống điều hòa hoạt

động, van điện từ bù ga hoạt động, áp suất chân không trong bầu chân không

được dẫn tới cơ cấu chấp hành và đẩy bướm ga. Điều này làm tăng tốc độ

không tải của động cơ.

SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG64ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNHình 3.15. Bộ điều khiển bù ga khơng tải (kiểu cơ khi chưa có điện).Hình 3.16. Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu cơ khi A/C bật).

3.4. Bộ điều khiển chống đóng băng giàn lạnh.

3.4.1. Loại EPR

Bộ điều hòa áp suất giàn lạnh (EPR) là một van điều chỉnh áp suất gồm

một ống kim loại và một Piston. Bộ phận này được lắp giữa giàn lạnh và máy

nén để duy trì áp suất mơi chất bên trong giàn lạnh ở 0,18 MPa, hoặc cao hơn,

ngăn chặn sự đóng băng. Máy nén hoạt động liên tục trong loại sử dụng van

EPR, vì vậy sự thay đổi nhiệt độ đầu ra là thấp. Loại điều hòa khơng khí sử

SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG65ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNdụng van EPR không gây ra tiếng ồn, nên được dùng rộng rãi trong các loại

xe đắt tiền.Hình 3.17. Cấu tạo van EPR.

Khi nhiệt độ trong xe cao, tải nhiệt cao, áp suất bay hơi (Pe) tăng cao hơn

áp lực của lò xo (Ps), Piston dịch chuyển sang phái trái làm mở van. Môi chất

bay hơi ở giàn lạnh và được hút vào máy nén. Trong quá trình hoạt động,

Piston của van EPR sẽ đóng và mở. Chuyển động này điều chỉnh áp suất bay

hơi (Pe) cho giàn lạnh, vì thế áp suất khơng xuống dưới 0,18 MPa, ngăn chặn

sự đóng băng giàn lạnh.Hình 3.18. Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe cao).SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG66ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DŨNGGVHD: TS. ĐỖ TIẾNKhi nhiệt độ trong xe giảm và nhiệt độ tải giảm, áp suất (Pe) trở nên thấp

hơn. Lúc này trong van EPR, giá trị của (Pe) nhỏ hơn áp lực của lò xo và

Piston bị kéo trở lại bên phải. Van được đóng lại và ngắt dòng môi chất lạnh

để điều chỉnh năng suất lạnh phù hợp với tải nhiệt.Hình 3.19. Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe thấp).

3.4.2. Loại thermistor

Khi nhiệt độ giàn lạnh tăng, nhiệt độ của cảm biến nhiệt cũng thay đổi

theo. Giá trị điện trở giảm, làm cho điện thế tại điểm A trong bộ khuếch đại

A/C giảm. Khi điện thế tại điểm A giảm, bộ khuếch đại A/C làm cho transistor

chuyển trạng thái ON và ly hợp từ hoạt động. Máy nén hoạt động để bắt đầu

quá trình làm lạnh.SVTH: ĐINH XUÂN HƯNG67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×