Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 33 §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Tiết 33 §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bảna. Định nghĩa(SGK-79): a  b  a  0, a �1 (1)

b. Cách giải:

+ Nếu b≤0 thì (1) vơ nghiệm.

xx

a

 b � x  log a b (là nghiệm duy nhất)

+ Nếu b>0 thìc.Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:a ) 3x  9b) 22 x 1  5c)  x  5Minh họa đồ thị

yy = ax

(a > 1)b=3y

y=bb=3y=bb >0b >0b=0b=0xy = ax

(0 < a < 1)xlogablogablogab logabb <0b<0Nhận xét:

Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=ax

và y=b là nghiệm của phương trình ax=b.Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

Đưa phương trình về dạng: af(x)=ag(x) f(x)= g(x).

Ví dụ 2: Giải phương trình sau:

62 x3  36 (2)5

Đáp số: x 

2Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

Đưa PT về dạng: a f(x)= a g(x) f(x)= g(x).

Hãy thực hiện HĐ1: Giải phương trình: 62x-3=13

Đáp số: x 

2Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ sốĐưa PT về dạng: a f(x)= a g(x) f(x)= g(x).

Ví dụ 3: Giải phương trình sau: 8x 1  42 x 3 (3)

Giải: (3) � (23 ) x 1  (2 2 ) 2 x  3 � 23( x 1)  22(2 x 3)� 3 x  3  4 x  6 � x  9

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x =-9Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

Đặt t = ax, t>0, đưa về phương trình với ẩn phụ t.

Giải phương trình, lấy nghiệm t>0, từ đó suy ra nghiệm x.

Ví dụ 4. Giải phương trình sau:

9 x  4.3x  45  0 (4)

Đáp số: x=2Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ 5. Giải phương trình: 3.4x – 2.6x = 9x (5)

Hướng dẫn:

Chia 2 vế của phương trình (5) cho 9x ta được:

2xx�2 �

�2 �

3. � �  2. � � 1  0

�3 �

�3 �Đáp số: x=0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 33 §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×