Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Chuẩn bị tốt và dạy tốt tiết trả bài Tập làm văn:

8 Chuẩn bị tốt và dạy tốt tiết trả bài Tập làm văn:

Tải bản đầy đủ - 0trang

phản ánh những tình cảm, vớn sớng, thái độ của học sinh đới với thế giới xung

quanh. Chính vì vậy mà tôi đầu tư thời gian cho việc nhận xét, chấm chữa bài.

Nhận xét bài: Giờ trả bài có thành công hay không, học sinh có thấy

được cái đúng, cái sai trong bài làm của mình hay khơng? Điều đó bắt đầu bằng

việc đọc và nhận xét. Đó chính là phần chuẩn bị của giáo viên.

Tôi đọc kĩ từng bài của học sinh, ghi lại những ưu nhược điểm của từng bài vào

một quyển sổ chấm bài như lỗi về bố cục bài văn, diễn đạt, dùng từ viết câu, lỗi

chính tả..v..v..Thớng kê xem những lỗi nào là lỗi phổ biến, thường gặp, những

lỗi nào học sinh ít mắc rồi so với những bài viết trước để hướng dẫn học sinh

chữa lỗi, tìm ra sự tiến bộ.

Tơi tự làm cho mình một quyển sổ nhận xét bài. Quyển sổ này có tác

dụng thớng kê các loại lỗi để tìm ra lỗi sai phổ biến, ghi chép những sai, đúng

cụ thể của từng học sinh làm tư liệu để phục vụ cho việc nhận xét và hướng dẫn

chữa lỗi. Nhưng trước hết ḿn ghi chép đúng thì giáo viên phải đọc kỹ bám

sát yêu cầu mà chuẩn kiến thức, kĩ năng đã đề ra, đưa ra lời nhận xét để đảm

bảo tính khoa học, khách quan, vơ tư. Từ đó thấy được ưu và nhược điểm của

bài viết. Ngoài ra quyển sổ này giúp giáo viên so sánh đối chiếu những bài làm

sau của học sinh so với những bài trước xem sự dứt điểm của từng loại lỗi đã

làm được chưa. Làm đến đâu? Sự tiến bộ của các em đạt đến mức độ nào?

Trong sổ tôi kẻ rõ như sau:

Loại sai

1. Bố cụcTên học sinhDẫn chứng2. Không đúng

yêu cầu đề

3. Chính tả, từ

4. Diễn đạt

5. Câu:34Hướng sửaĆi bảng giáo viên ghi rõ cần dứt điểm loại lỗi nào trong bài viết, kể

tiếp việc này được nêu ở giờ trả bài phần củng cố, học sinh sẽ thấy được để ở

giờ sau phấn đấu đạt kết quả tốt hơn.

Hướng dẫn học sinh chữa bài:

Dựa vào kết quả bài làm của học sinh, giáo viên tiến hành việc hướng

dẫn học sinh chữa bài sao cho linh hoạt và đạt hiệu quả thiết thực theo các cách

sau:

- Trả bài cho học sinh, yêu cầu học sinh đọc thầm lại toàn bộ bài làm, lời

nhận xét chung và những chỗ lưu ý cụ thể của giáo viên trong bài viết.

- Hướng dẫn học sinh chữa lỗi chung về nội dung (sai, thiếu ý hoặc chi

tiết, sự việc…) và hình thức (về bớ cục, về cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính

tả…)

- Cho học sinh tự chữa bài làm của cá nhân, sau đó đổi bài với bạn để

kiểm tra, giúp đỡ nhau về việc chữa lỗi. Với cách làm này có thể cho học sinh

tạo nhóm theo năng lực hoặc đôi bạn cùng tiến. Các em trao đổi vở, đọc bài,

phát hiện lỗi, nêu lỗi và cùng trao đổi để tìm cách sửa.

- Với những bài làm tốt tôi yêu cầu học sinh đọc cho bạn nghe để giúp

các em vận dụng vào bài viết của mình. Gợi ý học sinh nhận xét, trao đổi để

học tập những ưu điểm trong bài văn của bạn (về bố cục, sắp xếp ý, diễn đạt,

dùng từ đặt câu, sử dụng biện pháp nghệ thuật). Tôi cũng đọc những câu văn,

những đoạn văn, bài văn hay của của học sinh viết những năm học trước mà tơi

tích lũy được để học sinh tham khảo.

- Hướng dẫn học sinh chọn viết một đoạn văn trong bài làm cho tốt hơn

(Đây là bước dành cho học sinh năng khiếu). Đoạn văn học sinh chọn để viết

lại cho tốt hơn có thể là đoạn văn còn mắc lỗi (chính tả, dùng từ, đặt câu….,

đoạn văn viết chưa hay).

- Khi giáo viên thực hiện tiết trả bài nên biểu dương những học sinh làm

bài tốt. Luôn động viên, khen ngợi học sinh khi học sinh có sự tiến bộ dù là tiến

bộ nhỏ nhất. Đối với những học sinh chưa hồn thành hoặc bài viết chưa tớt tơi

khơng cơng bớ tên của các em trước lớp.

35Tóm lại: Phân mơn Tập làm văn là phân môn thực hành. Kết quả của tập

làm văn dựa trên sự huy động nhiều kĩ năng khác nhau. Như phần trên cho

chúng ta thấy muốn có kĩ năng viết văn phải qua một giai đoạn dài luyện tập.

Kĩ năng là kết quả của sự luyện tập thực hành gian khổ, là sản phẩm của lòng

kiên trì. Giáo viên cần cho học sinh hiểu được: Muốn có kết quả làm văn tốt

phải chịu khó tập viết, tập nói, tập dùng từ đặt câu, viết đoạn,...nhiều lần.

Không ngại tập đi, tập lại. Không ngại sửa đi sửa lại đoạn văn, câu văn đã viết.

Bản thân mỗi giáo viên cũng kiên trì hướng dẫn học sinh luyện tập và giúp đỡ

các em sửa chưa những sai sót.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tôi đã đọc các bài văn trong vở Tập làm văn của học sinh hai lớp 4A và

4B với các đề bài viết về văn tả cây cối. Tôi thấy chất lượng bài viết tập làm

văn của học sinh lớp 4A đã có nhiều tiến bộ rõ rệt so với lớp 4B, nhiều em đạt

được điểm tốt. Tôi cũng đã khảo sát một đề bài với 2 lớp: lớp 4A đã áp dụng

phương pháp này và lớp 4B chưa áp dụng phương pháp này ( Hai lớp có chất

lượng học sinh và sĩ số ngang nhau)

Với đề bài sau: “Em hãy tả một cây mà em yêu thích nhất.”Về chất

lượng bài viết:

Lớp 4ALớp 4BChất lượng bài viết(dạy thực- Học nắm được yêu cầu đề bàinghiệm– 26 em ) em)

26em=100%

23 em = 92%- Bố cục rõ ràng, có trọng tâm23 em = 88,5 %- Biết cách dùng từ đặt câu, lên kết câu, 20 em= 76,9%(đối chứng – 2516 em = 64%

14 em = 56%đoạn, ít mắc lỗi chính tả.

- Bài viết sinh động sáng tạo.9 em = 34,6 %3 em = 12%- Số học sinh phụ thuộc văn bản mẫu .1 em = 3,8 %6 em = 24%- Học sinh lười học, lười sửa lỗi, ít tiến 1 em = 3,8 %3 em = 12%bộ.36Trải qua một thời gian áp dụng dạy thực nghiệm, tôi thấy chất lượng bài

viết tập làm văn của học sinh lớp 4 A đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Câu văn không

rườm rà tối nghĩa. Bài văn phần lớn có bố cục rõ ràng, ý mạch lạc, đặc biệt là

khơng còn em nào lạc đề, khơng còn em nào khơng biết viết phần mở bài hay kết

bài. Bước đầu các em đã biết sử dụng một sớ tín hiệu nghệ tḥt trong miêu tả

nhất là so sánh, nhân hóa và dùng nhiều từ gợi tả. ( Một số bài làm học sinh ở

phần phụ lục), và cũng từ đó các em hứng thú học phân môn tập làm văn hơn

trước khi áp dụng, làm khơng khí lớp học diễn ra sơi nổi hơn. Các em bắt đầu tự

giác đam mê học tập.

5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

Dạy tốt phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 ở nhà trường là một việc

làm rất quan trọng. Bởi vì học tốt được văn miêu tả các em sẽ cảm nhận được

thế giới xung quanh một cách rõ nét và sâu sắc hơn. Văn miêu tả ở lớp 4 sẽ là

tiền đề cho các em học tiếp các dạng văn miêu tả ở các lớp cao hơn. Đặc biệt

với thể loại văn tả cây cối ở lớp 4, một đề tài cũng rất quen thuộc, gần gũi với

các em. Việc áp dụng sáng kiến này không khó. Tất cả các giáo viên đều có thể

áp dụng được, và đối tượng áp dụng là tất cả các em học sinh lớp 4 – 5 ở mọi

vùng miền đất nước. Tuy nhiên để chất lượng bài làm Tập làm văn của học sinh

đạt kết quả cao thì cần chú ý một sớ vấn đề sau:

- Học sinh: không ngại tập đi, tập lại, không ngại sửa đi sửa lại đoạn văn,

câu văn đã viết. Bồi dưỡng cho mình tình yêu văn học bằng thói quen đọc sách

và đọc có chọn lọc. Hiểu được nội dung văn bản và biện pháp nghệ thuật của

bài thơ, bài văn đó; biết ghi chép những chi tiết, những hình ảnh, những đoạn

thơ, đoạn văn đặc sắc; biết lắng nghe và chắt lọc những ý của thầy cô. Biết tổng

hợp kiến thức để bổ sung thêm cho vốn kiến thức của mình , các em hãy hồ

mình với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá,… ,

- Việc bồi dưỡng và tích luỹ kiến thức là một q trình lâu dài, đòi hỏi các

thầy cơ giáo, các bậc làm cha mẹ phải kiên trì, tỉ mỉ trong việc hướng dẫn, định

hướng cho các em, tạo cho các em có cơ hội được hoà nhập với thế giới thiên

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Chuẩn bị tốt và dạy tốt tiết trả bài Tập làm văn:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×