Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
? Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Với các cụm từ cho sẵn: Phong phú, lạnh giá – khắc nghiệt, từ vòng cực nam đến cực nam, cao, thấp, không tồn tại, cao nguyên băng

? Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Với các cụm từ cho sẵn: Phong phú, lạnh giá – khắc nghiệt, từ vòng cực nam đến cực nam, cao, thấp, không tồn tại, cao nguyên băng

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 47. CHÂU NAM CỰC: CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚIPHẦN TRẮC NGHIỆM:Câu 1: Chọn câu đúng:

Nội dung của “Hiệp Ước Nam Cực” quy

định 12 nước đã ký, sẽ cùng nhau:

a. Phân chia lãnh thổ hợp lý.

b. Khai thác nguồn khoáng sản chung.

c. Đánh bắt các loại hải sản.

d. Nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa

bình.Câu 2: Châu Nam Cực chưa có dân

cư sinh sống thường xun là do:

a.Khơng có phương tiện giao thơng.

b.Khí hậu rất giá lạnh.

c. Động thực vật ít.

d.Khoáng sản rất ít.Học bài.

Làm bài tập 2 trang 143 sgk và tập bản đồ.

Đọc và tìm hiểu bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

? Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Với các cụm từ cho sẵn: Phong phú, lạnh giá – khắc nghiệt, từ vòng cực nam đến cực nam, cao, thấp, không tồn tại, cao nguyên băng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×