Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow

Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow

Tải bản đầy đủ - 0trang

triển sản phẩm nhằm đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh

tranh cho sản phẩm Eurowindow.

Để có thể thực hiện giải pháp này, cơng ty cần chú trọng đến đội ngũ thiết kế

sản phẩm, cần có các biện pháp khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần để đội

ngũ này hăng hái, say sưa sáng tạo nghiên cứu ra các chủng loại sản phẩm mới

nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cần chú ý công tác nghiên cứu thị

trường để biết được thị hiếu của khách hàng, những loại sản phẩm mà khách hàng

cần nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đó ở mọi lúc mọi nơi. Làm được như vậy công

ty mới có thể thu hút được khách hàng, dễ mở rộng thị trường tạo được long tin

trong khách hàng. Công ty nên kết hợp đa dạng hố và chun mơn hố sản phẩm.

Trong phương án sản xuất nên có sự lựa chọn nghiên cứu để tạo ra những chủng

loại sản phẩm của riêng mình, tạo thế độc quyền và bán độc quyền.

Ngoài ra, doanh số bán hàng hiện nay của công ty chủ yếu là từ sản phẩm

cửa nhựa. Sản phẩm này chỉ đáp ứng được một phần thị trường trong khi đó sản

phẩm cửa nhơm- mặt dựng đang là sản phẩm có xu thế phát triển mạnh cần phát

triển trong thời gian tới. Mặt khác, hình thành các loại sản phẩm tiết kiệm mà hiện

nay công ty đang bỏ ngõ cho các đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn, thiết kế loại cửa

có phụ kiện kim khí đơn giản hơn, tính năng ít hơn nhưng chất lượng vẫn đảm bảo

và đáp ứng nhu cầu thấp cấp hơn.

-Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ để tiết kiệm chi phí, từng bước nội địa

hố và giảm giá thành sản phẩm

Nhìn chung, sản phẩm của Eurowindow vẫn chỉ được sử dụng ở các cơng

trình cao cấp có vốn lớn và chỉ có những cá nhân có thu nhập cao sử dụng. Vì vậy

mà cơng ty Eurowindow cần phải tìm cách hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm

bảo chất lượng. Và công ty đã chủ trương từng bước nội địa hoá để giảm giá thànhsản phẩm. Ngồi ra, cơng ty cần chú trọng vào các nguồn nguyên liệu tại chỗ để

tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển nhằm góp phần hạ giá

thành sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Công ty nên chú trọng nghiên cứu,

khai thác nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước đặc biệt là nguồn nguyên liệu gần

nơi sản xuất nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nhằm làm cho giá thành sản phẩm

giảm. Điều đó sẽ giúp cho người tiêu dùng dễ tiếp cận với sản phẩm của

Eurowindow hơn.

Nguyên liệu nhập khẩu hiện giá khá cao, ngoài ra thuế suất nhập khẩu của

nhiều loại vật tư cũng rất cao chẳng hạn phụ kiện kim khí là 30%. Do đó, cơng ty

cần cơng tác với các công ty sản xuất trong nước để mua trong nước. Vấn đề khó

khăn đặt ra có thể là việc thiết kế. Thực tế các thiết kế của sản phẩm phụ kiện kim

khí trong nước khơng phù hợp và chất lượng chưa đảm bảo. Vậy công ty cần hợp

tác sâu rộng với các nhà cung cấp trong nước này, tư vấn cơng tác thiết kế để có

được nguồn vật tư ổn định mà giá tốt. Thực tế ở nhiều nước, chẳng hạn Trung

Quốc, các công ty sản xuất thành phẩm đều hợp tác chặt chẽ với các công ty lắp

ráp và sản xuất thành phẩm, cung cấp vật tư hay thành phẩm cho công ty lắp ráp,

cùng cộng tác với nhau trong khâu nghiên cứu, thiết kế và công nghệ để đảm báo

sản phẩm làm đáp ứng được cho các công ty sản xuất lắp ráp. Đồng thời các công

ty lắp ráp không phải tốn ngoại tệ để nhập khẩu.

2.1.2 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công

nhân viên:

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng của mỗi công ty, giúp công ty thực iện

được những kế hoạch đã đề ra. Nếu như một cơng ty có được đội ngũ lao động có

trình độ chuyên môn cao, năng động và chuyên nghiệp sẽ là một thế mạnh giúp

cơng ty đó trong mọi hoạt động của mình. Đội ngũ cán bộ cơng nhân viên là mộtthế mạnh khơng nhỏ của Eurowindow bởi cơng ty có một đội ngũ cán bộ chuyên

nghiệp, năng động và có trình độ cao. Vì vậy cơng ty cần phải khơng ngừng đào

tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của mình; sắp xếp cơng

việc đúng với khả năng của từng người; tạo môi trường làm việc thuận lợi và phù

hợp với từng cá nhân để có thể phát huy hết năng lực của từng cá nhân. Ngồi ra,

cơng ty cần có phòng Marketing chung cho cả ba miền, đơn vị này sẽ tiến hành

nghiên cứu thị trường cho cả sản phẩm hiện tại và các sản phẩm mới; nghiên cứu

tình hình thị trường xây dựng, các dự án xây dựng tiềm năng…

2.2. Các giải pháp dài hạn

2.2.1 Mở rộng mạng lưới tiêu thụ:

-Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, công ty Eurowindow cần không

ngừng mở rộng hơn nữa mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. Có thể nói, đây là một giải

pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bởi với một mạng lưới tiêu thụ

rộng khắp, công ty sẽ nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, sản phẩm

của công ty sẽ được người tiêu dung ở nhiều vùng miền biết đến và sử dụng. Cần

chú trọng hơn nữa việc phân phối sản phẩm vào thị trường miền Nam vì đây là một

thị trường khá lớn với nhiều cơng trình lớn được xây dựng, đặc biệt là thành phố

Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi người dân có mức sống khá cao so với cả nước nên

sản phẩm Eurowindow sẽ dễ tiếp cận được với người tiêu dung hơn. Mặt khác,

nước ta đang trên đà phát triển đi lên với sự đơ thị hố ở nhiều nơi, nhiều thành

phố được nâng cấp, đời sống nhân dân được nâng lên ở nhiều nơi. Do đó, việc mở

rộng mạng lưới tiêu thụ là điều kiện để đưa sản phẩm của Eurowindow tiếp cận

được với nhiều người tiêu dung trong cả nước nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ

sản phẩm của công ty.- Bên cạnh đó, cơng ty cần mở thêm các showroom ở các tỉnh, thành phố

trên khắp cả nước nhằm đầy mạnh sản lượng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm trên các

thị trường tiềm năng. Do đó cơng ty cần phải tiến hành nghiên cứu thật kỹ nhu cầu

thị trường, các đối thủ cạnh tranh và các điều kiện khác ở các thị trường tiềm năng.

Giải pháp này đòi hỏi cần có một nguồn tài chính rất lớn cho nghiên cứu thị

trường, mở các showroom; đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị trường có trình

độ, năng động, có khả năng phân tích tốt; và các thủ tục khác…

-Ngoài ra, khi nhà máy thứ hai của Eurowindow đi vào hoạt động đã cho ra

đời hai dòng sản phẩm mang thương hiệu Asianwindow và Viêtwindow vì vậy mà

ngồi việc đáp ứng nhu cầu hiện tại của thị trường trong nước cần thúc đẩy xuất

khẩu sản phẩm ra thị trường các nước lân cận và khu vực nhằm nâng cao hơn nữa

hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. Do đó mà hệ thống phân phối và thị trường

tiêu thụ cần phải mở rộng hơn nữa. Giải pháp này không thể thực hiện trong một

sớm một chiều mà cần phải có thời gian dài để thực hiện.

2.2.2 Khơng ngừng duy trì và phát triển thương hiệu:

-Xét về mặt lý luận thì thương hiệu có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với sự

tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thương hiệu giúp định vị

doanh nghiệp trên thị trường, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp trong tâm trí khách

hàng và xã hội. Thương hiệu tạo cho doanh nghiệp những lợi thế về liên doanh,

liên kết, về huy động vốn, về hợp tác đầu tư, và đặc biệt là về tiêu thụ( thị trường

không ngừng mở rộng, sản lượng và tốc độ tiêu thụ không ngừng tăng). Hơn nữa,

thương hiệu còn là một tài sản vơ hình có giá trị lớn của doanh nghiệp, giúp doanh

nghiệp nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh, uy tín trên thị trường, góp phần lớn

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cơng ty cần có cái nhìn sâu sắc hơn về quátrình xây dựng và phát triển thương hiệu, đồng thời tìm được hướng đi đúng đắn

nhằm khơng ngừng củng cố, duy trì và phát triển thương hiệu của mình.

-Ngồi ra, để duy trì và phát triển thương hiệu, công ty cần khắc phục những

hạn chế trong tiêu thụ sản phẩm, tạo niềm tin đối với khách hàng. Qua đó nâng cao

được khả năng cạnh tranh thơng qua thương hiệu.

- Eurowindow xem PR là công cụ chiến lược nhất giúp cơng ty hồn thành

sứ mệnh này bởi PR không chỉ giúp Eurowindow tương tác với khách hàng mà còn

với nhiều đối tượng khác như chính phủ, nhà đầu tư, giới truyền thơng mà còn cả

cơng tác truyền thông bên trong nội bộ công ty.

Hiện nay, công ty Eurowindow đã và đang thực hiện tốt phương thức này

cùng với việc tài trợ cho nhiều chương trình xã hội, chương trình ca nhạc,… Đáng

kể là Eurowindow đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho hai giải đấu quan trọng

của bong đá Việt Nam là cúp vô địch và cúp quốc gia.KẾT LUẬN

Công ty Eurowindow là một doanh nghiệp trẻ, mới bước vào hoạt động hơn

năm năm nhưng đã khẳng định được thương hiệu và vị trí của mình trên thị trường.

Điều đáng nói là trong thời gian hoạt động, công ty đã đạt được những thành tựu

đáng kể: giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không ngừng tăng cao trong những

năm qua.

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một mảng hoạt động rất lớn luôn được công

ty chú trọng đẩu tư. Qua những phân tích và đánh giá đã cho thấy những kết quả

khả quan trong hoạt động tiêu thụ mà tập thể cán bộ công nhân viên tồn cơng ty

đã nỗ lực phấn đấu đạt được. Song cũng phải thừa nhận rằng còn có những hạn chếtồn tại ngay trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty mà điều đáng chú ý

nhất là giá thành sản phẩm của cơng ty còn khá cao so với mức thu nhập của người

dân Việt Nam. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của

công ty.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Nguyễn Minh Kiều (2008). Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê, TP.HCM.

2. PGS. TS. Lê Văn Tề- TS. Nguyễn Văn Hà. (2005). Giáo trình lý thuyết tài chính tiền

tệ, NXB Thống kê, TP.HCM.3. NHNo&PTNT Việt Nam (2001). Hệ thống hóa các văn bản định chế của

NHNo&PTNT Việt Nam, Lưu hành nội bộ, Hà Nội.4. NHNo&PTNT Việt Nam. (2002). Cẩm nang tín dụng, Lưu hành nội bộ, Hà Nội.

5. PGS. TS. Phan Thị Cúc trường Đại học Cơng nghiệp TP.HCM (2008). Tín dụng ngân

hàng, NXB Thống kê, TP. HCM.6. Các website:

Trang web huyện Tân Hiệp: www.tanhiep.thvm.vn

Trang web NHNo&PTNT Việt Nam: www.agribank.com.vn

7. Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà

nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×