Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG

Chương 5 - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

thức trách nhiệm tốt, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình, thân thiện với khách

hàng.

-Địa bàn nơi ngân hàng hoạt động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp vớiquy mô lớn, tạo tiền đề cho ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng nơng thơn.

Mặt khác, ngân hàng đã mở rộng thêm 02 phòng giao dịch nên thuận lợi cho

khách hàng và ngân hàng cùng giao dịch được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

-Trong suốt q trình hoạt động Chi nhánh luôn được sự quan tâm, hỗtrợ của các cơ quan Ban ngành địa phương trong công tác cho vay và thu nợ cũng

như đăng ký tài sản thế chấp, xử lý nợ, điều chỉnh phụ lục hợp đồng tín dụng.

-Với nguồn vốn dồi dào, vốn huy động chiếm tỷ trọng cao ổn định, đápứng nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

5.1.2. Khó khăn- hạn chế:

Bên cạnh thuận lợi, ngân hàng cũng đã gặp khơng ít những khó khăn mà ngân

hàng cần phải nỗ lực vượt qua để duy trì và phát triển.

-Nguồn vốn hoạt động của ngân hàng còn hạn chế vì nguồn vốn huyđộng của ngân hàng thấp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vay từ Hội sở chính.

-Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nên Chi nhánh phải liên tụcthực hiện tìm kiếm khách hàng mới và thẩm định món vay, tốn nhiều chi phí khi

đi thu nợ và chi phí tái đầu tư; dẫn đến lợi nhuận Ngân hàng giảm đi.

-Lạm phát, dịch cúm gia cầm, giá cả trên thị trường không ổn định,nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, phân bón, xăng dầu,.. làm cho chi

phí sản xuất đầu vào tăng. Giá nơng sản không ổn định gây nên hiện tượng tồn

đọng nông sản, ảnh hưởng đến công tác thu nợ của ngân hàng và trả nợ đúng hạn

của khách hàng cũng như q trình huy động vốn của ngân hàng.

-Hoạt động tín dụng chưa được đa dạng và phong phú, chỉ chủ yếu làhuy động vốn để cho vay ngắn hạn và một phần nhỏ là trung hạn. Còn các loại

hình tín dụng cần nhiều vốn như chiết khấu thương phiếu, cho vay dài hạn,… còn

rất hạn chế và hầu như là khơng có, nghiệp vụ th mua cũng chưa được triển

khai.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang iiSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng cùng hoạt động trên địabàn huyện Tân Hiệp, cạnh tranh về lãi suất cho vay, về mức phí thanh tốn

chuyển tiền, phí làm hồ sơ vay vốn,…cũng như các dich vụ hậu mãi khác của

ngân hàng dành cho khách hàng chưa cao. Từ đó thị phần của ngân hàng dần bị

thu hẹp dẫn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng chưa cao (tốc độ tăng trưởng

nguồn vốn, dịch vụ chậm hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ). Bên cạnh đó, cơng tác

tiếp thị của Chi nhánh vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ.

-Đất sản xuất của một số hộ vay vốn ngân hàng trước đây đẽ thế chấpnhưng vẫn cầm cố, cấn trừ nợ trái pháp luật dẫn đến nợ xấu, nợ tồn đọng kéo dài

không thể xử lý dứt điểm được. Các loại vốn vay chỉ định trước đây, qua nhiều

năm quá hạn đã khoanh nợ, phân loại nợ và lên phương án thu với các biện pháp,

hình thức thu khác nhau nhưng kết quả không đạt được nhiều.

-Việc xử lý thu nợ còn gặp nhiều khó khăn do đơi lúc việc kết hợp giữaNgân hàng và chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ, còn có nơi cấp ủy

chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm tới công tác Ngân hàng, thiếu sự

phối hợp với Ngân hàng trong việc đầu tư vốn phục vụ phát triển sản xuất và xử

lý nợ quá hạn, xử lý tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.

-Địa bàn huyện Tân Hiệp vẫn là huyện thuần nơng, lúa là sản phẩmchính (năm hai vụ, kết thúc sản xuất và thu hoạch xong tháng 09). Do đó mang

tính thời vụ rất cao, cũng từ đó việc tập trung nguồn vốn, nguồn nhân lực cũng

như vật lực cho công tác kinh doanh của Ngân hàng cũng ảnh hưởng theo.

Trước hết nguồn đầu tư thường có nhu cầu vào trước mỗi vụ sản xuất và

ngoài cao điểm vụ, để tập trung vật tư cho sản xuất vụ tiếp theo, tiêu dùng phục

vụ đời sống, xây dựng sữa chữa nhà ở vào mỗi đầu mùa mưa lũ,… nên nguồn

vốn huy động từ dân cư vào thời điểm này là rất thấp, việc quản lý hạn mức dư

nợ của ngân hàng không đạt theo yêu cầu, rất khó khăn và thường vượt mức chỉ

tiêu được giao cho tháng tiếp theo, mặc dù nhu cầu vay và chỉ tiêu dư nợ còn.

Ngược lại, khi vào vụ ngồi việc lệ thuộc vào thiên nhiên, giá cả trên thị

trường,… lúc này khách hàng trả nợ, gửi và thanh toán qua quỹ rất đông dẫn đến

quá tải trong khâu phục vụ khách hàng, hạn mức dư nợ tăng cao, nợ quá hạnGVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang iiiSVTH: Đinh Thị Mỹ Ánhóm hai tăng lên. Gây khó khăn trong quản lý hạn mức thanh toán đối với các

ngân hàng trên địa bàn có tính thời vụ cao như ngân hàng cơ sở hiện nay.

5.1.3. Nguyên nhân.

-Mỗi cán bộ tín dụng phải thực hiện nhiều khâu trong quá trình cho vay,từ tìm kiếm khách hàng cho tới thẩm định, làm hồ sơ cho khách hàng. Sau đó cán

bộ tín dụng còn phải nhắc nhở nợ, thu nợ, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro, làm

báo cáo hàng tháng, hàng quí,…Điều này đã hạn chế thời gian tìm kiếm khách

hàng mới làm ảnh hưởng đến công tác huy động vốn.

5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP.

* Công tác huy động vốn:

-Giữ được khách hàng truyền thống giao dịch với ngân hàng. Để làmđược như vậy, mỗi cán bộ phải làm tốt nhiệm vụ được giao, tạo lòng tin cho

khách hàng, trung thực, nắm vững kiến thức các nghiệp vụ để giải đáp thắc mắc

cho khách hàng, khuyến khích khen thưởng, chấm cơng hằng ngày nếu làm thêm

giờ làm mục tiêu phấn đấu cho nhân viên.

-Đa dạng hoá các phương thức huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dâncư cũng như các thành phần kinh tế khác, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất

và tiêu dùng. Trong điều kiện cho phép của Ngân hàng cấp trên, cùng với việc

mở rộng, nâng cao và cải tiến chất lượng phục vụ nhu cầu của khách hàng như:

tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu trả lãi trước, huy động kỳ phiếu có

thưởng, tiết kiệm xây nhà với thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng,...với nhiều

hình thức lãi suất khác nhau phù hợp với khách hàng.

-Mở rộng các dịch vụ cũng như chương trình khuyến mãi khi kháchhàng đến mở tài khoản giao dịch với ngân hàng. Tùy thuộc vào khách hàng và

doanh nghiệp mà có các cách tiếp thị khác nhau (tặng phẩm, giảm chi phí).

-Nên mở tổ chuyên về bộ phận Marketing cho ngân hàng, bộ phận nàysẽ nghiên cứu và tư vấn cho lãnh đạo làm cầu nối giữa khách hàng và ngân hàng

trong chiến lược huy động vốn lâu dài của ngân hàng.

*Trong cơng tác tín dụng:GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang ivSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Duy trì khách hàng truyền thống, ưu tiên cho nông nghiệp nông thôn,mở rộng đầu tư cho vay các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ và có uy tín với

ngân hàng, có báo cáo tài chính rõ ràng và hoạt động có hiệu quả qua các năm.

-Đối với hộ gia đình sản xuất, cá nhân, hợp tác xã, thái độ phục vụ phảiân cần, nhanh chóng, uy tín. Khơng vì bất kỳ lí do nào để họ phàn nàn, thắc mắc.

Đồng thời tăng cường cho vay đối với các hạn mức tín dụng đối với những hộ

vay kinh tế tổng hợp và kinh doanh dịch vụ có đủ điều kiện để đảm bảo trách

nhiệm cũng như quyền lợi giữa ngân hàng và khách hàng.

-Đối với doanh nghiệp: Tăng cường giới thiệu các sản phẩm củaNHNo&PTNT, ưu tiên về phương thức cho vay cũng như về vốn, về lãi suất, thu

phí phải nhỏ hơn hoặc bằng với các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn để

thu hút khách hàng mới cũng như duy trì giao dịch với khách hàng truyền thống.

-Những năm qua, hoạt động cho vay trung hạn phục vụ cho sản xuấtnơng nghiệp còn rất hạn chế và cho vay dài hạn là hầu như khơng có, để giải

quyết vấn đề này cần tăng cường công tác huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư.

Nhằm đầu tư, tạo điều kiện cho sản xuất theo chiều sâu, đưa thành tựu khoa học

kỹ thuật vào sản xuất lúa, chăn nuôi gia súc- gia cầm, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

như thủy lợi, phương tiện đường giao thơng nơng thơn phục vụ cho việc vận

chuyển hàng hố, nông sản cũng như đi lại của người dân được dễ dàng, hiện đại

hóa sản xuất nơng nghiệp, làm khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương.

-Đối với nợ xấu, nợ rủi ro, nợ tồn đọng. Phải tăng cường phân tích nợ,có biện pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể, đòi hỏi phải có sự thống nhất

cũng như nỗ lực của tất cả các cán bộ trong Chi nhánh. Ban lãnh đạo phải có kỷ

luật, khen thưởng kịp thời tạo được động lực làm việc cho nhân viên trong ngân

hàng.

-Cần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế, phân loại khách

hàng, mục đích vay và khả năng tài chính là như thế nào, có khả năng thu hồi nợ

đúng hạn hay không. Cơ cấu đầu tư phải hợp lý, khai thác tối đa lợi thế địa bàn

hiện có, cần mở rộng hay thu hẹp cho vay theo ngành nghề ở địa phương, xuất

khẩu hay tiêu thụ trong nước sao cho có hiệu quả nhất.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang vSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Giữ vững kỹ cương, kỹ luật trong q trình chỉ đạo điều hành, đồnkết trong nội bộ, bám sát vào chương trình cơng tác mà Chi nhánh đã đề ra và

quyết tâm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chung.

-Kết hợp nhiều phương thức cho vay sẽ giúp cho khách hàng lựa chọnđược một loại hình vay phù hợp nhất với phương án sản xuất cũng như khả năng

trả nợ của khách hàng, tức là mở rộng tín dụng nhưng phải đảm bảo chất lượng

tín dụng. Còn ngân hàng sẽ thu được nợ đúng hạn và thu hút được nhiều khách

hàng hơn từ đó góp phần tăng doanh số cho vay cũng như đem lại lợi nhuận và

uy tín cho ngân hàng, từ đó quy mơ của ngân hàng được mở rộng hơn. Ngân

hàng có thể kết hợp cho vay sản xuất nông nghiệp, mua máy móc và tiêu dùng để

tăng mức dư nợ cho ngân hàng, hạn chế được nợ xấu, nợ khó đòi,…Bám sát các

chương trình, dự án trọng điểm ở địa phương chẳng hạn chương trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế, đơ thị hố nơng thơn.

-Quản lý để hạn chế rủi ro trong công tác thu hồi nợ luôn là nhiệm vụhàng đầu của các ngân hàng thương mại. Bởi vì, nó ảnh hưởng đến chất lượng

trong q trình hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trong quá trình trước, trong và

sau khi cho vay, cán bộ tín dụng phải kiểm tra hồ sơ cho vay, thẩm định các

phương án sản xuất thật kỹ trước khi cho vay để giảm thiểu các rủi ro trong khi

cho vay. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của ngân

hàng để xem khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả hay khơng

từ đó có các biện pháp tích cực để giảm thiểu rủi ro về các món nợ xấu và thu nợ

được đúng hạn và đầy đủ. Nếu công tác thẩm định và kiểm tra không được đầy

đủ và chính xác thì rủi ro xảy ra với các món vay là điều khơng thể tránh khỏi.

-Khi tiến hành cho vay nhất là đối với hộ nông dân, do trình độ dân trícủa nơng dân còn thấp, ít hiểu biết nhiều trong quan hệ kinh tế cũng như các thủ

tục vay vốn ngân hàng, vì vậy đơn giản hóa thủ tục cho vay, tránh rườm rà cho

nơng dân, gây tâm lý khó khăn làm bà con nơng dân không dám vay vốn Ngân

hàng. Đơn giản thủ tục vay vốn trên cơ sở cần phải đảm bảo tính pháp lý chặt

chẽ. Cần nhanh chóng trong các khâu cho vay và các hoạt động giao dịch khác

tránh để khách hàng đợi chờ.

-Ngoài ra cần mở rộng việc huy động vốn cần thông qua các tổ chứctrung gian như : Hội phụ nữ, Hội nơng dân,... vì các tổ chức này là người gần dân

GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang viSVTH: Đinh Thị Mỹ Áhiểu dân nhất và việc giao dịch cũng sẽ nhanh chóng hơn, khách hàng và ngân

hàng cũng sẽ tiết kiệm được thời gian. Trong việc mở rộng đầu tư tín dụng các tổ

chức trên đã đóng góp quan trọng và làm được, thì vấn đề huy động vốn thơng

qua tổ chức này cũng sẽ làm được.

*Đội ngũ nhân viên.

-Xem xét và kiện tồn việc phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộnhân viên cho mục tiêu năm 2009. Để đủ sức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao, cũng như phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo

đức, lối sống, chuẩn bị các phương tiện làm việc cho hoạt động kinh doanh đạt

hiệu quả tốt nhất.

-Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ tín dụng, đảm bảo năng lực, trình độ,có phẩm chất đạo đức tốt. Bởi vì, cơng việc của các cán bộ tín dụng là khá phức

tạp và khác biệt với các công việc khác trong cùng hệ thống ngân hàng, cán bộ

tín dụng là người trực tiếp quan hệ với khách hàng và phải mất nhiều thời gian

trao đổi, tiếp xúc, kiểm tra với khách hàng của mình. Chính vì vậy mối quan hệ

giữa cán bộ tín dụng và khách hàng trở nên rất mật thiết.

-Số lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng ngày càng đông nênviệc bố trí cán bộ tín dụng theo địa bàn đòi hỏi phù hợp cả về số lượng và chất

lượng tránh thiếu cán bộ trong những lúc vào mùa vụ làm ảnh hưởng đến chất

lượng làm việc của cán bộ nhân viên trong Chi nhánh. Ngồi trình độ chun

mơn nghiệp vụ về tín dụng, cần bổ sung kiến thức về lĩnh vực kinh doanh cho cán

bộ để thuận lợi hơn trong việc thẩm định phương án trước khi cho vay.

-Phân công cán bộ trực ở cơ quan 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đốicho tài sản của ngân hàng. Thực hiện tiết kiệm, văn minh trong tập thể, chống các

biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.

*Công tác khác.

-Kết hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những trường hợpkhách hàng cố tình khơng trả nợ vay cho ngân hàng khi đã quá hạn. Có như vậy

mới có thể thu hồi được nợ tránh tổn thất và nâng cao uy tín cho ngân hàng.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang viiSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Thường xuyên kiểm tra chéo giữa các địa bàn với nhau nhằm phát hiệnnhững sai sót trong cơng tác đầu tư để phát hiện những việc chưa làm được để từ

đó xử lý và rút kinh nhiệm trong cơng tác.

-Có chính sách đãi ngộ với cán bộ tín dụng. Là cán bộ trực tiếp xuốngxã, ấp, địa bàn rộng, khách hàng nhiều, để giải quyết nhanh công việc cần trang

bị xe, vỏ máy,...cho cán bộ tín dụng tùy tình hình từng địa bàn. Ngồi ra chính

sách tiền lương nên phù hợp hơn với từng công việc, từng địa bàn.

-Mỗi cán bộ tín dụng khi tiếp xúc với khách hàng cần xem xét thái độ, lời nói

của khách hàng bằng kinh nghiệm và khả năng phán đoán xem khách hàng có nói

dối về khả năng tài chính hay khơng sau đó mới xác minh sau để tránh những rủi

ro có thể xảy ra đối với các món vay trong tương lai. Ngoài ra, cần phải xem xét

các yếu tố về uy tín đối với hàng xóm cũng như có vi phạm pháp luật về thuế và

các khoản đóng góp khác hay không.

Chương 6KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. KẾT LUẬN.

Đất nước ta đang trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố và trong

tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Nhìn chung thì nền kinh tế nước ta

tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa, đời sống nhân dân dần được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đạt

được kết quả trên là do nỗ lực chung của các ngành, các cấp. Trong đó ngành

Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực cho q trình đổi mới và phát triển

kinh tế Việt Nam.

Như vậy qua tìm hiểu thực tế và phân tích các số liệu về hoạt động của Ngân

hàng, ta nhận thấy trong ba năm qua, NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

vẫn luôn giữ vững vị trí cũng như làm tốt vai trò của mình trong hoạt động tín

dụng. Cụ thể thơng qua phân tích nguồn vốn, ta thấy nguồn vốn huy động của

ngân hàng liên tục tăng qua ba năm, các hình thức huy động ngày càng được đa

dạng và phong phú hơn. Song song với tăng trưởng về nguồn vốn thì doanh sốGVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang viiiSVTH: Đinh Thị Mỹ Ácho vay, dư nợ, doanh số thu nợ cũng tăng đều tăng lên qua các năm. Công tác xử

lý thu hồi nợ tồn đọng luôn kịp thời và hiệu quả, cho nên nợ xấu vẫn duy trì ở

mức phù hợp và ln nằm trong tỷ lệ an toàn do Ngân hàng cấp trên quy định.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng ln đảm bảo khả năng sinh lợi, cụ thể

Ngân hàng luôn đạt lợi nhuận cao qua 03 năm (năm 2006 là 11.236 triệu đồng,

năm 2007 là 16.679 triệu đồng và năm 2008 là 13.850 triệu đồng) và lợi nhuận

của mỗi năm đều phù hợp với hoàn cảnh biến động kinh tế trong nước cũng như

ở địa phương. Do vậy, chất lượng tín dụng khơng ngừng được nâng lên, giảm

thiểu những rủi ro và giúp Ngân hàng tồn tại, phát huy vai trò của mình là “mang

phồn thịnh đến với khách hàng ”, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế nông

nghiệp nông thôn. Bằng những nỗ lực và phấn đấu khơng ngừng của tồn thể Ban

giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên Ngân hàng trong thời gian qua nhằm đạt

được hiệu quả cao nhất đóng góp vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế của Tỉnh,

cũng như nâng cao mức sống của người dân trong Huyện.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiền tệ

mà NHNo& PTNT huyện Tân Hiệp đã đạt được trong thời gian qua vẫn còn tồn

tại khó khăn, thách thức. Nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng còn hạn chế, còn

phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay từ Ngân hàng cấp trên; Ngồi ra Ngân hàng

còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa

bàn; các hoạt động dịch vụ tỷ trọng còn thấp. Cho nên, để khắc phục những hạn

chế này cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhàn rỗi với nhiều mức lãi

suất hấp dẫn, mở rộng hoạt động dịch vụ, khuyến khích khách hàng giao dịch

thường xuyên bằng tặng phẩm,... giúp nâng cao chất lượng trong hoạt động tín

dụng của Chi nhánh Tân Hiệp.

6.2. KIẾN NGHỊ.

6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện

Tân Hiệp- Kiên Giang.

-Sắp xếp, bố trí nhân sự sao cho hợp lý tránh tình trạng khi vào mùa vụthì nhân viên phải làm việc quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như năng

suất lao động. Mặt khác, do hiện nay ngân hàng đã thực hiện cơ chế một cửa nên

việc bố trí cũng như tăng cường nhân sự là một việc cần thiết và nên làm.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang ixSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Có chính sách đầu tư, nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất cho Chi nhánhtạo niềm tin và thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tăng lợi thế cạnh tranh. Đề nghị Hội sở chính cho phép và hỗ trợ vốn để lắp đặt và nâng cấp thêm máy

ATM cho Chi nhánh và phòng giao dịch ở Kinh B và Thạnh Đơng A. Đây cũng

là một hình thức thu hút khách hàng gửi tiền và giao dịch với Ngân hàng. Tạo

thói quen cũng như có được sự gắn bó giữa ngân hàng và khách hàng. - Giải

quyết những khoản nợ tồn đọng ngăn chặn nợ xấu phát sinh, cần có sự phối hợp

chặt chẽ giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn để tránh tình trạng đảo nợ hoặc sử

dụng vốn sai mục đích.

-Hiệu quả hoạt động của ngân hàng luôn gắn liền với việc huy độngvốn trong dân cư, các hình thức huy động vốn của ngân hàng sẽ tốt hơn nếu như

ngân hàng đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân và thanh toán séc.

-Nên kiến nghị với cấp trên để có những cuộc khảo sát năm bắt đặcđiểm, môi trường hoạt động của Chi nhánh để có quyết định giao chỉ tiêu phù

hợp.6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Kiên Giang.

-Tiếp tục hỗ trợ cho Chi nhánh về cơ chế lãi suất (lãi suất, phí dịch vụ,mức phán quyết) tạo thuận lợi cho ngân hàng cơ sở xâm nhập, thu hút được các

doanh nghiệp trên địa bàn về giao dịch với NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp. Ưu tiên nâng cấp xây mới NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp vì hiện nay trụ sở

làm việc chính của ngân hàng đã xuống cấp, phòng làm việc chật chội, ẩm thấp,

khơng đảm bảo kinh doanh cũng như mỹ quan của ngân hàng. - Cần nâng cao

chất lượng thông tin về các chi nhánh, tránh hiện tượng chậm trễ hoặc quá nhiều

thông tin cùng một vấn đề, những văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ và các thông

tin khác, giúp Ngân hàng cơ sở hoạt động tốt hơn. - Cần xây dựng một khung lãi

suất cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế các vùng, khu vực. Không nên để sự

chênh lệch quá lớn giữa khung lãi suất NHNo và NHTM cố phần, như vậy sẽ

không thể thu hút được tiền gửi từ khách hàng.

6.2.2. Đối với Nhà Nước và các cơ quan chức năng địa phương.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang xSVTH: Đinh Thị Mỹ Á-Không ngừng ban hành, sửa đổi các quy chế, chỉ thị sâu sắc đến từnghệ thống Ngân hàng. Đổi mới và hoàn thiện luật Ngân hàng, luật Thương mại,

cũng như các luật đầu tư nước ngồi sao cho thơng thống hơn tạo tiền đề để cho

phát triển kinh tế đất nước, cũng như phù hợp với tình hình hoạt động của các

TCTD. Nhằm đảm bảo cho các TCTD hoạt động có hiêu quả hơn.

-Tuyên truyền, vận động và giải thích để người dân có thói quen gửitiền vào Ngân hàng. Tạo điều kiện để người dân sử dụng phổ biến hơn các cơng

cụ thanh tốn qua Ngân hàng.

-Kiến nghị Nhà nước cần ổn định giá trị đồng tiền nội tệ. Vì lạm phátcao đồng tiền bị mất giá sẽ gây ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi vào Ngân

hàng, người dân sẽ không gửi tiền vào Ngân hàng nữa hoặc rút ra để chuyển qua

giữ đồng tiền của họ ở dạng khác như: vàng, ngoại tệ, tài sản khác.... Đồng tiền

mất giá kéo theo Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để bù đắp phần trượt giá,

lãi suất huy động cao làm cho lãi suất cho vay cũng sẽ tăng lên, khi đó các doanh

nghiệp khó có thể vay Ngân hàng với lãi suất cao này. Kết quả là ngân hàng bị ứ

đọng vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Nguyễn Minh Kiều (2008). Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê, TP.HCM.

2. PGS. TS. Lê Văn Tề- TS. Nguyễn Văn Hà. (2005). Giáo trình lý thuyết tài chính

tiền tệ, NXB Thống kê, TP.HCM.

3. NHNo&PTNT Việt Nam (2001). Hệ thống hóa các văn bản định chế của

NHNo&PTNT Việt Nam, Lưu hành nội bộ, Hà Nội.

4. NHNo&PTNT Việt Nam. (2002). Cẩm nang tín dụng, Lưu hành nội bộ, Hà Nội.

5. PGS. TS. Phan Thị Cúc trường Đại học Cơng nghiệp TP.HCM (2008). Tín dụng

ngân hàng, NXB Thống kê, TP. HCM.

6. Các website:

Trang web huyện Tân Hiệp: www.tanhiep.thvm.vnGVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang xiSVTH: Đinh Thị Mỹ ÁTrang web NHNo&PTNT Việt Nam: www.agribank.com.vn

7. Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà

nước.GVHD:Th.s Trần Ái KếtTrang xiiSVTH: Đinh Thị Mỹ ÁTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×