Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5. Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Bảng 5. Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Ta thấy, trong doanh số cho vay thì doanh số cho vay ngắn hạn năm

2006 đạt được là 278.959 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,38% trong tổng cơ

cấu doanh số cho vay năm 2006. Năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn là

538.482 triệu đồng; tăng 93,03% so với năm 2006 với số tuyệt đối là 259.523

triệu đồng. Về tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay thì trong 2007, con số

này tuy có giảm nhưng vẫn khơng có gì biến đổi nhiều, chiếm khoảng

86,86%. Sang năm 2008, doanh số cho vay ngắn hạn là 721.290 triệu đồng;

tăng 33,95% so với năm 2007 với số tuyệt đối là 182.808 triệu đồng, chiếm

tỷ trọng 90,68% trong tổng doanh số cho vay năm 2008.

Xét về mặt trung hạn thì doanh số cho vay trung hạn năm 2006 đạt

được là 40.289 triệu đồng, chiếm tỷ trọng thấp chỉ khoảng 12,62% trong tổng

cơ cấu doanh số cho vay trong năm 2006. Đến năm 2007 doanh số cho vay

trung hạn này là 81.469 triệu đồng; tăng 41.180 triệu đồng so với năm 2006

với tỉ lệ tăng là 102,21%, thay đổi theo hướng tăng về tỷ trọng trong tổng cơ

cấu doanh số cho vay, chiếm được 13,14%. Năm 2008 doanh số cho vay

trung hạn là 74.174 triệu đồng, giảm 7.295 triệu đồng so với năm 2007 tương

đương giảm với tỉ lệ 28,31%, tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay năm 2008

chỉ còn 9,32%, giảm khoảng 3,82% so với tỷ trọng năm 2007.

Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn tại chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng

cao và tăng ổn định qua các năm. Điều này cho thấy chi nhánh tập trung đầu tư

cao trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn, chủ yếu là cho vay bổ sung vốn lưu động

cho các thành phần kinh tế. Còn doanh số cho vay trung hạn tuy chiếm một tỉ lệ

nhỏ trong tổng doanh số cho vay nhưng cũng đã góp phần làm tăng doanh số

cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.Hình 4. Doanh số cho vay theo thời hạn qua 03 năm của

NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp.Riêng năm 2008, doanh số cho vay trung hạn giảm so với năm 2007

Nguyên nhân một phần là do biến động kinh tế của địa phương trong bối

cảnh tình trạng lạm phát cao, ngân hàng phải tăng lãi suất huy động vốn kéo

theo lãi suất cho vay tăng cao. Nguyên nhân khác: huyện Tân Hiệp là vùng

kinh tế thuần nơng do đó nguồn vốn huy động từ loại hình tiền gửi có kỳ hạn

thấp do đó Ngân hàng hạn chế cho vay trung và dài hạn, bên cạnh đó

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp phải vay vốn của ngân hàng cấp

trên nhằm đáp ứng nhu vầu về vốn cho nông dân nên ngân hàng chưa chủ

động được các loại hình cho vay vì vốn vay từ Ngân hàng cấp trên là vốn

điều hòa trong tồn hệ thống và chỉ tiêu cho vay từng loại được Ngân hàng

cấp trên thơng báo về từng q. Đặc biệt hơn nữa là cho vay trung hạn do

chứa đựng yếu tố rủi ro do khoản vay trung hạn có đặc điểm thu hồi vốntrong nhiều năm nên lãi suất yêu cầu càng cao. Do đó, chi nhánh ln cẩn

trọng khi cho vay trung hạn.

Tuy nhiên, chi nhánh cũng nên xem xét đầu tư mở rộng việc cho vay

trung và dài hạn, vì tuy có rủi ro lớn nhưng đem lại lợi nhuận cao. Đối tượng

cần hướng tới là các khách hàng làm ăn có hiệu quả, có uy tín, có vòng quay

vốn nhanh nhằm đưa ngân hàng ngày càng phát triển.

* Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế.

Để có thể hiểu rõ hơn về tình hình cho vay của ngân hàng, ta xem xét

doanh số cho vay ở một góc độ khác là loại hình cho vay phân loại theo

thành phần kinh tế theo bảng tổng hợp (bảng 6) dưới đây:

Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục

Doanh

nghiệp

Hộ gia

đình,

cá thể

Tổng

cộng2006So sánh200720082007/20062008/2007Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền%Số tiền%5.3271,6742.2356,81147.96218,6036.908692,85105.727250,33313.92198,33577.71693,19647.50281,40263.79584,0369.78612,08319.248100619.951100795.464100300.70394,19175.51328,31(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Nhìn chung về doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp, ta thấy trong

03 năm 2006- 2007- 2008, doanh số cho vay theo thành phần doanh nghiệp

tăng qua các năm nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng doanh số

cho vay. Cụ thể năm 2006, doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp là 5.327

triệu đồng, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu doanh số cho vay năm2006 chỉ vào khoảng 1,67%. Sang năm 2007 doanh số này là 42.235 triệu

đồng; tăng 36.908 triệu đồng so với năm 2006 tương đương với tỉ lệ tăng lên

đến 692,85%, tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh số cho vay đã đạt được

6,81%. Đến năm 2008 doanh số cho vay thành phần doanh nghiệp là 147.962

triệu đồng; tăng 105.727 triệu đồng, với tỉ lệ tăng là 250,33% so với năm

2007, tỷ trọng tăng lên chiếm được 18,60% trong tổng doanh số năm 2008.

Bên cạnh đó, Doanh số cho vay đối với hộ gia đình- cá thể chiếm tỉ trọng

khá cao, trung bình là 90,97% trong tổng doanh số cho vay trong 03 năm.

Theo tình hình cho vay ở bảng 6 trên cho ta thấy doanh số cho vay đối

với hộ gia đình- cá thể đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2007, doanh số

cho vay này là 577.716 triệu đồng, tăng so với năm 2006 (trong năm 2006

doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá thể là 313.921 triệu đồng) là 263.795

triệu đồng với tỉ lệ tăng là 84,03%, về doanh số là như vậy nhưng về tỷ trọng

trong tổng doanh số cho vay thì giảm so với năm 2006 (tỷ trọng năm 2006 là

98,33%) là 5,14%, chỉ đạt 93,19% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay. Đến

năm 2008, doanh số cho vay là 647.502 triệu đồng; tăng 69.786 triệu đồng so

với năm 2007 với tỉ lệ tăng là 12,08%, nhưng tỷ trọng vẫn giảm trong năm

này - chỉ chiếm 81,40%, giảm 11,79% so với năm 2007. Nguyên nhân tăng

của doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá nhân là do trong các năm vừa qua

đối tượng này có tình hình tài chính lành mạnh cũng như thu nhập trong

những năm qua tăng cao, có tài sản thế chấp bảo đảm do đất nông nghiệp vì

đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

đã tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó

theo định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam cũng như chiến lược

phát triển của Chi nhánh huyện Tân Hiệp trong thời gian tới sẽ giảm dần dư

nợ đối với cho vay khơng có đảm bảo, thay vào đó là cho vay các dự án có

khả năng thu hồi nợ và được thẩm định về khả năng hoàn trả khách hàng vay

vốn nhằm đảm bảo chất lượng nguồn vốn cho vay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5. Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×