Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
42 Điều kiện : điạ hình - địa chất- khí hậu - thuỷ văn

42 Điều kiện : điạ hình - địa chất- khí hậu - thuỷ văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Giai đọan từ tháng 2 tới tháng 9 nắng kéo dài, ít có

mưa, nên thuận lợi cho việc thi công cầu.

- Vào mùa đông thường có gió mùa đông bắc làm

nhiệt độ giảm và thường có mưa kéo dài, nhiệt độ trung

bình 15-20oC. Độ ẩm : 90%.

- Ngoài các yếu tố nói trên các đều kiện tự nhiên còn lại

không ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng cầu.

1.42.4 . Điều kiện thủ văn

- Khu vực này thuộc hạ lưu sông nên mực nước thay đổi ít

vào các mùa.

Các số liệu thuỷ văn :- Mực nước cao nhất: 9.0 m.- Mực nước thông thuyền :

- Mực nước thấp nhất6.0 m.

: 2.0 m.1.42.5 . Điều kiện thi cơng :Để tiến hành thi công lao lắp nhòp thì các công việc sau

phải được tiến hành hoàn chỉnh.

- Mố, trụ cầu đã được xây dựng xong.

- Dầm đã đúc sẵn ở bãi.

- Cường độ các cấu kiện bêtông đã đạt .

1.42.6 .Cơng nghệ chế tạo dầma.Đặc điểm chế tạo dầm Super - T:

- Dầm Super - T được nghiên cứu đầu tiên ở bang

Victoria của Úc .Sự phát triển của dầm Super - T là kế thừa

những ưu điểm của dầm bêtông dự ứng lực đúc sẵn . Dầm

Super – T ra đời dựa trên két cấu bản T, dầm móng hở .Dầm

có khả năng vượt nhòp lớn hơn các dầm khác có cùng

chiều cao.Hiện nay dầm Super – T có thể vượt nhòp dài đến

40 45m.Dầm Super – T có thể dể dàng sản xuất và vận

chuyển .Khi sử dụng kết cấu dầm Super – T thì ván khuôn

mặt cầu lúc thi công đổ tại chổ đơn giản hơn rất nhiều

231- Chiều rộng bản cánh của dầm có thể thay đổi tùy

thuộc khẩu độ nhòp hoặc vào khẩu độ nhòp hoặc mặt cắt

ngang cầu.

- Dầm Super - T có nguyên lý làm việc như một dầm

hộp gồm 2 phần: phần dưới là dạng dầm máng hở hình

chữ V , phần trên gồm bản cánh và bản mặt cầu liên kết

với nhau bằng hệ neo mềm tạo thành hộp kín

- Bố trí cáp dự ứng lực trong dầm Super - T

+ Cốt thép dự ứng lực mhằm giúp cho bêtông được

nén trước khi chòu tải trọng bên ngoài , do vậy ứng suất

kéo trong bêtông được giảm bớt hoặc triệt tiêu dẫn đến

độ võng giảm khi chòu tải , tăng momen kháng nứt , khả

năng mỏi và phục hồi độ võng sau khi nứt tăng

- Dầm Super - T chỉ sử dụng phương pháp căng trước .

Thép cường độ cao được căng trước khi đổ bêtông và lực

căng truyền qua sự dính bám.

- Dầm Super - T có cá tao cáp dự ứng lực chạy thẳng với

một số bó cáp được cách li với bêtông nhằm giảm bớt sự

tập trung ứng suất kéo ở thớ trên khi dự ứng lực

b.Công nghệ chế tạo dầm Super - T:

*Ván khuôn và sơ đồ kê kích dầm :

- Ván khuôn thép có ván đáy tháo lắp được cho phép

chế tạo dầm Super - T có chiều dài và chiều cao bất kì .

- Trước khi đặt cốt thép , bề mặt ván khuôn được làm

sạch và tráng dầu

- Kích thước và cao độ ván khuôn được kiểm tra và để

đảm bảo ván khuôn có đúng hình dạng và hướng .

*Công tác cốt thép:

- Các cốt thép được gia công sẳn trong xưởng và liên

kết lại thành khung .Vùng đầu dầm được đặc biệt chú ý vì

là nơi tập rung ứng suất lớn do dự ứng lực và do lực cắt

232- Trong quá trình gia công , các tao dự ứng lực ( cùng với

ống polyetylen ngăn dính bám đường kính 17mm) được đặt vào

vò trí làm việc của chúng .

- Sử dụng dầm nâng vận chuyển cốt thép và đặt ván

khuôn sau đó bề dàylớp phủ cốt thép và hướng của tao

cáp được kiểm tra . Các cáp luồn qua các tấm“Sandwich”

phải đảm bảo không chồng chéo hoặc vướng vào nhau

- Sau khi căng cáp, ván khuôn trong được đặt vào vò trí và

đảm bảo không dòch chuyển trong qua trình đổ bêtông

*Căng cáp:

Sơ đồ bố trí cáp:113

35

724611981012Hang D

Hang C

Hang B

Hang ABảng trình tự căng cáp

1 - Tao 7B

10 - Tao 5A

19 - Tao 11C

28 - Tao 2A

2 - Tao 8A

11 - Tao 9B

20 - Tao 3C

29 - Tao 12B

3 - Tao 6A

12 - Tao 5B

21 - Tao 11A

30 - Tao 2B

4 - Tao 8B

13 - Tao 10C

22 - Tao 3A

31 - Tao 13D

5 - Tao 6B

14 - Tao 4C

23 - Tao 11B

32 - Tao 1D

6 - Tao 7A

15 - Tao 10A

24 - Tao 3B

33 - Tao 13B

7 - Tao 9C

16 - Tao 4A

25 - Tao 12C

34 - Tao 1B

8 - Tao 5C

17 - Tao 10B

26 - Tao 2C

35 - Tao 13C

9 - Tao 9A

18 - Tao 4B

27 - Tao 12A

36 - Tao 1C

37 - Tao 1A

38 - Tao 13A

- Gây lực căng ban đầu xấp xỉ 10% , khoảng 20kN cho tất

cả các tao theo trình tự trong bảng trên để triệt tiêu trùng

dây

- Căng 90% lực căng còn lại cũng theo trình tự đó , hai tao

trên cùng số 37, 38căng sau khi kết thúc tao số 36 thuộc

233nhóm cáp dưới , cũng với 10% lực căng trước khi đạt đủ lực

căng thiết kế .Trong quá trình căng cần ghi chép chỉ số của

đồng áp lực và độ dãn dài của cáp.

* Đổ bêtông dầm

- Bêtông được đổ từnglớp không dày quá 600mm .

Bêtông được kiểm tra độ sụt trước khi đổ . Sau khi đổ xong ,

sử dụng đầm rung ngoài gắn cách nhau 2m một trong g ván

khuôn trong . Đầm dùi cùng được sử dụng khi cần thiết (cho

sườn dầm)

- Sau khi đổ bêtông xong , bề mặt dầm được phủ một

lớp vãi giữ ẩm cho việc bảo dưỡng . Bản cánh dầm được

tạo nhám bằng nước sau khoảng 4-5 giờ bảo dưỡng.

* Truyền lực căng .

-Khi bêtông đã đạt cường độ 35MPa ( sau 18-24ngày) ,bắt đầu quá trình truyền dự ứng lực vào bêtông . Chế tạo

8 mẫu hình trụ từ hai mẻ bêtông cuối cùng , hai mẫu đầu

sẽ được thí nghiệm sau 24 ngày , sau đó là các cặp mẫu

khác cách nhau 2-3ngày

- Từng cáp được cắt dần theo đúng trình tự như lúc căng

từ đồng thời hai đầu và được cắt cách đầu dầm tối thiểu

300mm. Cần đẩm bảo quá trình truyền lực vào bêtông xảy

ra từ từ . Trước khi truyền lực căng , khảo sát cao độ đỉnh ,

cánh dầm với khoảng cách 8m một . Sau khi truyền lực căng

, tiến hành tương tự và đo độ vòng của dầm .

- Sau khi truyền lực , dầm sẽ bò vòng lên dưới tác dụng

của dự ứng lực và tự tách ra khỏi ván khuôn đáy , tiến

hành tháo ván khuôn , nhấc dầm khỏi bệ đúc bằng dàn

cần cẩu.

*Vận chuyển dầm Super - T vào vò trí làm việc

- Dầm Super - T được vận chuyển từ bãi chứa dầm ra vò

trí cầu bằng xekéo rơ móc .Trên xe có khung đỡ dầm để giữ

234ổn đònh ngang . Các dầm được lắp từ vò trí nhòp gần mố

nhất saukhi dầm đã được đưa vào vò trí hạ dầm xuống xe

gòong để sàng ngang. Do ray đặt trên đính gối cầu vàkhoảng cách giửa 2 ray là 50cm ( dạng chữ T ngược ) nên

không hề ảnh hưởng đến vò trí gối và dầm và cũng không

cần các giá đỡ tạm cho dàn thép .

*Đổ bêtông dầm ngang và bản mặt cầu.

- Thi công dầm ngang đầu dầm cần theo sát quá trình lắp

dầm để đảm bảo các dầm ổn đònh . Sau khi đổ bêtông

dầm ngang , bắt đầu thi công thi công bản mặt cầu

- Phần lòng hộp sẽ được nay kín bằng tấmbêtông dày

50mm để làm ván khuôn đáy cho bản mặt cầu và tạo sàn

công tác .

- Sau khi lắp đặt xong cốt thép , đặt ván khuôn chặn hai

đầu dầm , cacùh tim trụ 1.6m , rồi tiến hành đổ bêtông bản

mặt cầu từ thấp lên cao , cho từng nhòp bắt dầu từ nhòp

gần mố nhất .

b.Đặc điểm lao lắp các dầm Super - T đúc sẵn.

- Các dầm Super - T thường có trọng lượngkhá lớn chonên việc lao lắp gặp nhiều khó khăn và phức tạp đòi hỏi

phải hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng . Công nhân va ømáy

móc phải phối hợp một cách nhòp nhàngvới nhau ,đảmbảo an toàn

- Vìdầm Super - Tcũng là một loại dầm bêtông nêntrong quá trình xếp dỡ ,lao lắp phải cẩn thận trọng . Bêtông

là loại vật liệu chòu kéo kém nên trong quá trình lao lắp

không để các cấu kiện va chạm mạnh . Bêtông dầm phải

đảm bảo đủ cường độ quy đònh mới cho thi công

- Thiết bò thi công phải đảm bảo thao tác nhanh gọn nhẹ

nhàng , tính cơ động cao .Cần kiểm tra cẩn thận các thiết bò

trước khi thi công .

235- Công tác lao lắp nhòp gồm hai giai đoạn :

+ Giai đoạn 1: chuẩn bò hiện trường như giàn giáo , đường

vận chuyển , sữa chữa

khuyết và sai lệch kiểm tra thiết kích kéo cần trục .

+ Giai đoạn 1 : bố trí các gí lắp để buộc vào dầm và cẩu

dầm . Lắp các phiến dầm vào vò trí các cần trục hoặc giàn

giáo , điều chỉnh và và kiên kết các mối nối , hoàn thiện

mặt đường trên cầu . Khi buộc và nâng dầm cần chú ý :

vò trí buộc phải chính xác , tải trọng của thiết bò phải đảm

bảo cẩu được trọng lượng dầm1.43 . Đề xuất các giải pháp thi cơng :*Điều kiện để chọn phương án thi công

- Khi chọn phương án thi công ta căn cứ vào các điều kiện

sau :

+ Chiều dài , chiều cao trọng lượng dầm

+ Mức độ thi công của sông khi thi công

+ Chiều cao mực nước thi công

+ Trang thiết bò máy móc mà đơn vò thi công có

- Căn cứ vào các điều kiện đó mà ta chọn ra phương án

thi công sao cho hợp lí , tận dụng được máy móc thi công một

cách triệt để . Áp dụng phương pháp thi công công nghệ

hiện đại , tiết kiệm thời gian thi công làm giảm chi phí và hạ

giá thành công trình .

- Dầm ta thi công là loại dầm bêtông cốt thép ứng suất

trước tiết diện Super -T , chiều dài 36m, chiều cao dầm 1.65

m.

- Từ điều kiện đòa hình đòa hình dòa chất thuỷ văn, chiều

dài trọng lượng kết cấu, chiều cao trụ ta đưa ra các phương án

thi công sau:

+Lắp dầm bằng giá long môn.

236+Lắp dầm bằng tổ hợp mút thừa loại nhỏ

Nói chung cả hai phương án trên và các phương án khác

đều có thể thi công đựơc. Nhưng chúng có những ưu nhược

điểm mà trong quá trình thi công ta hay gặp phải.1.43.1 .Phương án 1 : lao lắp lầm bằng giá long mơnDùng hai cần trục long môn di chuyển dọc trên cầu tạm.Cầu tạm có các trụ được kê trên các rọ đá. Kết cấu nhòp

dầm được vận chuyển bằng xe goòng ra vò trí, được giá long

môn nâng lên và vận chuyển ngang, rồi hạ xuống gối cầu.

Chú ý không được nâng tải khi cần trục di chuyển.

- Ưu điểm: Cẩu lắp được có có trọng lượng nặng, ở độ

cao lớn, độ ổn đònh cao.

- Nhược điểm: Thời gian lắp ráp lâu dẫn đến thời gian

thi công lâu, tốn cầu tạm, cản trở giao thông.

1.43.2.Phương án 2 : Lao lắp dầm bằng tổ hợp mút thừa loại nhỏ Tổ hợp gồm 2

giàn liên tục hai nhòp (3) gối lên trụ (2) và (4). Khi làm việc

giàn còn được gối lên trụ (8). Chân trụ (2) đặt trên hệ bánh

xe một trục, chân trụ giữa đặt trên gòng ba trục và do động

cơ điều khiển di chuyển. Trụ (8) có đặt kích răng điều chỉnh

độ võng của đầu dàn khi lao sang nhòp khác. Để vận

chuyển phiến dầm bê tông cốt thép dọc theo dàn phải

dùng 2 dầm ngang mút thừa (7). Khi phiến dầm bê tông đến

vò trí dùng róc rách (bánh xe) và palăng xích (6) để hạ dầm

xuống xe gòong sàng ngang đưa dầm vào vò trí sau đó dùng

kích để hạ dầm. Muốn dầm ổn đònh khi kéo sang nhòp khác,

cần bố trí đặt đói trọng (1). Dầm bê tông cốt thép (9) được

đặt trên xe gòng (10) để di chuyển ra trụ (4). Sau đó dùng

palăng xích (6) nâng dầm và kéo về phía trước. Trụ (2) và

trụ (4) chạy trên đường ray. Sau khi lắp xong một nhòp lại tiến

hành các bước như trên cho các nhòp tiếp theo.

237Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

42 Điều kiện : điạ hình - địa chất- khí hậu - thuỷ văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×