Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 . CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU:

6 . CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cầu gồm 3 nhịp dầm bằng BTCT ƯST có f’c=50Mpa là dầm liên tục thi công

theo công nghệ đúc hẫng theo sơ đồ 52.5+75+52.5m=180m.

- Các lớp mặt cầu gồm :

+Lớp BTN hạt mịn dày 7cm tạo mui luyện 2%.

+Lớp phòng nước dày 5mm.

- Lề bộ hành cùng mức.

- Chân đế lan can tay vịn và dải phân cách bằng BTCT, phần trên của lan can tay

vịn làm bằng các ống thép tráng kẽm, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ quan.

- Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép.

- Bố trí các lỗ thốt nước  =100 bằng ống nhựa PVC.

Kết cấu mố, trụ:

- Kết cấu mố:

Hai mố chữ U bằng BTCT có f’c=30Mpa. Móng mố dùng móng cọc khoan

nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m (mố M1) và 10,3m (mố M2).

Trên tường ngực bố trí bản giảm tải bằng BTCT 275 275 20cm. Gia cố 1/4

mơ đất hình nón bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm, đệm đá 4x6 dày 10cm; chân

khay đặt dưới mặt đất sau khi xói 0,5m tiết diện 100 50cm.

- Kết cấu trụ:

Hai trụ sử dụng loại trụ đặc thân hẹp bằng BTCT có f’c = 30Mpa. Móng trụ

dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 20m (trụ T1;

T2).

Phương án 2: cầu dầm BTCT ứng suất trước5 nhịp 36m

Khẩu độ cầu :

TK

0LTKL5 * 36  4 * 0,05  1,6 * 4  1,05 * 2 171.7 m

0 L0L0100% 171.7  180

180100% 4.6%  5%Vậy đạt yêu cầu.

Kết cấu nhịp:

- Sơ đồ nhịp: Sơ đồ cầu gồm 5 nhịp: 36 x 5(m).

- Dầm giản đơn BTCT ƯST tiết diện Super T có f’c = 40Mpa chiều cao dầm chủ

1,65m.

5- Mặt cắt ngang có 5 dầm chủ, khoảng cách giữa các dầm chủ là 2,2 m.

- Chân đế lan can tay vịn và dải phân cách bằng BTCT, phần trên của lan can tay

vịn làm bằng các ống thép tráng kẽm, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ quan.

- Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép.

- Bố trí các lỗ thốt nước  =100 bằng ống nhựa PVC

- Các lớp mặt cầu gồm:

+Lớp BTN hạt mịn dày 7cm tạo mui luyện 2%.

+Lớp phòng nước 5mm.

- Lề bộ hành cùng mức.

- Chân đế lan can tay vịn và dải phân cách bằng BTCT, phần trên của lan can tay

vịn làm bằng các ống thép tráng kẽm.

Kết cấu mố trụ:

-Kết cấu mố:

Hai mố chữ U bằng BTCT có f’c=30Mpa. Móng mố dùng móng cọc khoan

nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m (mố M1 và M2).

Trên tường ngực bố trí bản giảm tải bằng BTCT 275 275 20cm. Gia cố 1/4

mô đất hình nón bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm, đệm đá 4x6 dày 10cm; chân

khay đặt dưới mặt đất sau khi xói 0,5m tiết diện 100 50cm.

-Kết cấu trụ:

Bốn trụ sử dụng loại trụ đặc thân hẹp bằng BTCT có f’c=30Mpa. Móng trụ

dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m (trụ

T1, T2, T3, T4, ).6Chương 2THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN TỤC

BTCT DƯL

1.7 .TÍNH TỐN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH:

1.7.1 . Tính tốn khối lượng kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp: gồm 3 nhịp liên tục có sơ đồ như sau : 52.5+75+52.5 =180m.

Sử dụng kết cấu dầm hộp bêtông cốt thép, dạng thành xiên, bêtơng dầm có cường độ 28

ngày f’c (mẫu hình trụ): 50 Mpa, cốt thép DƯL dùng loại tao có đường kính 15,2mm và

12,7mm.

Mặt cắt ngang cầu có cấu tạo như sau:

1/2 mặt cắt ngang tại gối trên trụ1/2 mặt cắt ngang tại gối trên mốHình 1.1. Mặt cắt ngang dầm tại trụ và mố.

251203560

60

25252005045

25150451271605025234/225

4002%25

16052525127251505035

19256025251202%400

2%2%25

1940025LỚP BTN DÀY 7CM

LỚP PHỊNG?C NƯỚC

100

DÀY 5mm251005

544/2 118050100484/2Hình 1.2. Mặt cắt ngang dầm tại giữa nhịp.25120

60

19 354002%2525

100400

252%2%25601002%25

19

35

25 60

60

120LỚP  BTN DÀY 7CM

LỚP PHÒNG NƯỚC 2545525 25

25127160

452520016050 2520012750 2525 255251 544/2544/2 1100100* Biên trên của bản đáy dầm là đường cong parabol có phương trình : y = a1.x2 + c1 (1)

7Hình 1.3. Mặt cắt dọc cánh hẫng.

36.5

200/2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300S13400 100 300/2K10 K9

K8

K7

K6

K5

K4

K3

K2

K1

K0

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3S2S1 x 0  y 1.75  c1 1.75



2

 x 35  y 3.2  3.2 a1 .35  1.75xác định các hệ số: Thế vào phương trình (1) ta suy ra phương trình biên trên bản đáy dầm như sau:

yt =1.45 2

.x + 1.75

1225* Biên dưới bản đáy có phương trình : y = a2.x2 + c2 (2)

 c 2 2

 x 0  y  2



2

 x 35  y 4  4 a 2 .35  2Xác định các hệ số : Thế vào phương trình (2) ta suy ra phương trình biên dưới bản đáy dầm như sau:

yd =2

.x2 + 2

1225Từ phương trình đường cong biên trên và biên dưới bản đáy ta xác định được chiều cao

dầm hộp, chiều dày bản đáy từng tiết diện như sau :

h  y d (m) d =yd – yt =0,55 2

.x +0,2 (m)

1225Diện tích tại các mặt cắt:

 0,25  0,35  0,35  0,5 

 0,5  0,25 

A  2 

 1  

 1,37  0,45 0,5  

 1,5  0,25 1,19 

2

2

22

  6  tg11,3  y d  0,5   y d  0,5   5,1  tg11,3  y t  0,5   y t  0,5 (m )Phần tiết diện hình hộp có bản chắn ngang (trên trụ và trên mố):

-Trên trụ:

 0,25  0,35  0,35  0,5 

 2,42  3,13 

Att 2 

 1,5  

 1,37  3,13 0,5  

 3,55   2 0,75  0,25 0,25 

2

2

2

2

21,56(m )Trên mố:

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 . CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×