Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

có một vị trí quan trọng trong sự phát triển của xã hội. chính vì vậy việc đào

tạo đội ngũ cán bộ trong ngành dược luôn được quan tâm,bản thân em ý

thức được ngành nghề mình theo học và tìm hiểu với mong muốn được học hỏi

tìm tòi khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn để thực hiện tốt chun

mơn nghiệp vụ học đi đơi với hành lí thuyết gắn liền với thực tế.

Với mong muốn ấy. Trung tâm đào tạo liên tục ngành dược trường Đại học

Đại Nam đã tạo điều kiện cho em đi thực tế tại Nhà thuốc Gia Hân. Được sự

giúp đỡ tận tụy hết lòng của Nhà thuốc Gia Hân trong thời gian ấy em đã có

thêm hiểu biết hơn về nhiệm vụ ý thức đối với công việc của người dược sĩ

trong tương lai để thêm phần nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ quyền hạn của

người dược sĩ đại học.

Qua đó giúp em nắm chắc các kiến thức cung ứng và sử dụng thuốc an toàn

hiệu quả.Sau thời gian thực tập em xin trình bày bản báo cáo thu hoạch tại Nhà

Thuốc Gia Hân như sauTHỰC TẬP TẠI NHÀ THUỐC GPP23PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP1. Giới thiệu chung về Nhà Thuốc

- Thực tập tại Nhà Thuốc Gia Hân

- Địa chỉ: Số Nhà 75 Phố Thanh Đàm- Phường Thanh Trì- Quận Hồng MaiThành Phố Hà Nội

- Dược sĩ phụ trách: Nguyễn Lan Hương.

1.1 Nhân sự :

_ Nhân sự Nhà Thuốc có hai người:

+ Người phụ trách chủ Nhà thuốc DS Nguyễn Lan Hương (Dược sĩ Đại Học) có

chứng chỉ hành nghề dược đủ điều kiện mở nhà thuốc GPP

+ Một dược sỹ trung học giúp việc cho nhà thuốc ( có văn bằng chuyên môn về

dược và thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp, đủ sức khỏe, không bị bệnh

truyền nhiễm, khơng bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn

y dược).

1.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật.

- Nhà thuốc có diện tích đạt tiêu chuẩn GPP (26 m 2 ) được bố trí thành hai khu

vực chính là kho lưu trữ và khu vực trưng bày bán thuốc.

- Thiết bị bảo quản thuốc: tủ, quầy, giá kệ chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh,

thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc và đảm bảo thẩm mỹ.

- Nhiệt độ ẩm kế để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc ( Định kỳ

kiểm tra)

- Hệ thống chiếu sáng, quạt thơng gió, thiết bị bảo quản thuốc phù hợp với yêu

cầu bảo quản ghi trên nhãn thuốc (bảo quản ở nhiệt độ phòng duy trì ở nhiệt độ

dưới 30 0C, độ ẩm khơng vượt quá 75% ) có các dụng cụ ra lẻ và bao bì ra lẻ phù

hợp với điều kiện bảo quản thuốc….

1.3 Tài liệu, hồ sơ sổ sách để được mở nhà thuốc GPP

* Hồ sơ, sổ sách và tài liệu chun mơn của nhà thuốc

- Có các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc, các quy chế được hiện hành để các

người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng khi cần.

4- Các hồ sơ, sổ cách liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc, bao gồm:

+ Sổ sách hoặc máy tính (máy tính có phần mềm để quản lý các hoạt động và

lưu trữ các dữ liệu để quản lý thuốc tồn trữ - bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng

của thuốc và các vấn đề khác có liên quan.

+ Hồ sơ hoặc sổ sách lưu trữ các dữ liệu liên quan đến bệnh nhân (Bệnh nhân có

đơn thuốc hoặc các trường hợp đặc biệt) đặt tại nơi bảo đảm để có thể tra cứu

kịp thời khi cần.

+ Sổ sách, hồ sơ thường xuyên ghi chép hoạt động mua thuốc, bán thuốc, bảo

quản thuốc đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất theo

quy định của quy chế quản lý thuốc gây nghiện.

+ Hồ sơ, sổ sách lưu giữ ít nhất một năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng.

- Xây dựng và thực hiện theo các quy trình thao tác chuẩn dưới dạng văn bản

cho tất cả các hoạt động chuyên môn để mọi nhân viên áp dụng, tối thiểu phải có

các quy trình sau:

+Quy trình mua thuốc và kiểm sốt chất lượng thuốc

+ Quy trình bán và tư vấn thuốc bán theo đơn

+ Quy trình bán và tư vấn thuốc khơng theo đơn

+Quy trình kiểm kê và kiểm sốt chất lượng thuốc

+Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại và thu hồi

+Quy trình bảo quản - sắp xếp hàng hóa

+Quy trình đào tạo nhân viên

+Quy trình vệ sinh nhà thuốc* Một số giấy tờ liên quan:

Chứng chỉ hành nghề dược:

- Được cấp cho cá nhân đăng ký hành nghề dược, do Giám đốc Sở Y tế cấp và

có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây:

+ Có văn bằng, chứng chỉ chun mơn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức

kinh doanh thuốc.

+ Đã qua thực hành nghề nghiệp ít nhất từ 2 năm đến 5 năm tại cơ sở dược hợp

pháp đối với từng hình thức kinh doanh.

+ Có đạo đức nghề nghiệp.

5+ Có đầy đủ sức khỏe.

Giấy đăng ký kinh doanh

Nhà thuốc tư nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược phẩm

(do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh cấp) và đã được

Sở Y tế, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

hành nghề bán lẻ thuốc.

Giấy chứng nhận đạt GPP

Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế về GPP, từ 2/2011, các Nhà thuốc không

đạt chuẩn GPP chỉ được bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn và chỉ

hoạt động đến hết 31/12/2011.

Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP có thời hạn 3 năm

Để đạt chuẩn GPP, chủ Nhà thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược và có

mặt tại cửa hàng thuốc trong thời gian hoạt động; Nhà thuốc phải có diện tích tối

thiểu từ 20m2, được đặt ở địa điểm cố định; có đủ thiết bị để bảo quản thuốc…

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Được cấp cho cơ sở kinh doanh thuốc, do Giám đốc Sở Y tế và có hiệu lực 5

năm kể từ ngày ký.

Cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự có trình độ chun mơn cần thiết cho từng

hình thức kinh doanh thuốc.

- Người quản lý chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược

phù hợp với hình thức kinh doanh.2. Tổ chức hoạt động của nhà thuốc

2.1 Nguồn Thuốc.

- Nguồn thuốc được mua tại cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp.

6- Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng

thuốc trong quá trình kinh doanh.

- Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành. Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy

đủ bao gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ

hóa đơn, chứng từ hợp lệ của thuốc mua về.

- Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên

nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng và có kiểm sốt trong q

trình bảo quản.

- Nhà thuốc phải có đủ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu dùng cho tuyến C

trong Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam do Sở Y tế địa phương quy định

2.2 Kiểm soát chất lượng

- Kiểm tra chất lượng thuốc cảm quan:

+ Thuốc viên nang: kiểm tra tính tồn vẹn của viên, của vỉ (Vỉ khơng bị hở, bị

rách, khơng có bột thuốc trong khoảng trống của viên).

+ Thuốc viên nén: kiểm tra màu sắc, kiểm tra độ ẩm của viên trong lọ hay vỉ

bằng cách lắc nhẹ và nghe tiếng kêu, kiểm tra độ toàn vẹn của vỉ bằng mắt

thường.

+ Đối với viên bao: Bề mặt nhẵn, không nứt, không bong mặt, bảo quản trong lọ

hoăc vỉ kín, lắc khơng dính.Đối với viên bao đường khơng được chảy nước.

+ Thuốc cốm: Kiểm tra độ ẩm bằng cách lắc nhẹ và nghe tiếng kêu.

+ Đối với thuốc mỡ: Tuýp thuốc đồng đều, bao bì nguyên vẹn.

+ Đối với thuốc dán miếng hoặc băng dính: Phải đồng nhất.

+ Đối với thuốc đạn, thuốc trứng: Không chảy nước, bao bì trực tiếp nguyên vẹn

+ Đối với siro thuốc: Thuốc phải trong, khơng biến chất trong q trình bảo

quản, khơng lắng cặn lên men, khơng có đường kết tinh lại.

+ Đối với thuốc nước để uống đóng ống: Màu sắc đồng đều phải trong, các

thông tin n trên ống phải sắc nét đầy đủ.

+ Đối với thuốc tiêm: Kiểm tra thuốc bột pha tiêm xem có bị vón khơng, lắc nhẹ

quan sát.7+ Nếu hàng không đạt yêu cầu: Phải để ở “ khu vực hàng chờ xử lý, ” Liên hệ

với nhà cung ứng để trả hoặc đổi lại hàng.

2.3 Sổ sách, chứng từ.

- Tình hình kinh doanh nhà thuốc được thể hiện rõ ràng trên sổ sách và được cập

nhật thường xuyên:

- Sổ theo dõi lượng thuốc mua vào

- Sổ theo dõi hằng ngày

- Sổ theo dõi những mặc hàng nào khách hàng mua khơng có đơn tiện cho việc

đặt hàng

- Sổ theo dõi xuất nhập kho để theo dõi số lượng hàng.

2.4 Sắp xếp và bảo quản.

- Nguyên tác bảo quản, sắp xếp thuốc.

Yêu cầu của nhà sản xuất, ghi trên bao bì của sản phẩm.

Sắp xếp theo nguyên tắc FFO (thuốc nhập trước cấp phát trước) và FEFO

(Thuốc sản xuất trước cấp phát trước)

Cách thức sắp xếp thuốc.

Yêu cầu bảo quảnCách thức sắp xếpNhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 250CNgăn mát tủ lạnhTránh ánh sangĐể trong chỗ tốiDễ bay hơi, dễ mốc mọt, dễ phân hủyĐể nơi thống mátDễ cháy, có mùiĐể tách riêng, tránh xa nguồn nhiệt,

nguồn điện và các mặt hàng khácBQ ở nhiệt độ phòng, trên kệ, giá, tủ,

Các thuốc khác khơng có u cầu bảo không để trên mặt đất, không để giáp

quản đặc biệt

tường, tránh mưa hắt, ánh sáng mặt

trời chiếu trực tiếp.- Các loại thuốc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và đảm bảo 3 dễ:

+ Dễ thấy

+ Dễ lấy

8+ Dễ kiểm tra

- Đồng thời cũng đảm bảo 5 chống:

+ Chống ẩm nóng

+ Chống mối mọt, nấm mốc

+ Chống cháy nổ

+ Chống quá hạn dùng

+ Chống nhầm lẫn, đỗ vỡ, mất mát.

- Nhà thuốc có đủ thiết bị bảo quản thuốc, tránh được những ảnh hưởng bất lợi

đối với thuốc.

- Nhà thuốc có tủ, quầy, giá, kệ chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho

bày bán, bảo quản và đảm bảo thẩm mỹ, có nhiệt ẩm kế, có hệ thống thơng gió

và chiếu sáng.

2.5 Các hoạt động Marketing của các hãng thuốc

+ Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế: Bộ y tế, Sở y tế.

+ Các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài, truyền hình, tờ rơi…

+ Qua người giới thiệu thuốc, nhân viên bán hàng, người trung gian.

+ Qua kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế.

+ Qua liên lạc điện thoại hoặc tham quan trực tiếp.

- Những thông tin về nhà sản xuất: nhà cung ứng cần được tìm hiểu

+ Chính sách giá cả, chính sách phân phối, phương thức thanh tốn phù hợp

+ Chất lượng dịch vụ

- Đáp ứng được yêu cầu bảo quản hàng hóa

- Thái độ dịch vụ tốt(đáp ứng đơn hàng nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu

đáo)

3 .Các hoạt động Bán thuốc

Các bước cơ bản trong hoạt động bán thuốc, bao gồm:

- Người bán lẻ hỏi người mua những câu hỏi có liên quan đến bệnh, đến thuốc

mà người mua yêu cầu.9- Người bán lẻ thuốc tư vấn cho người mua về lựa chọn thuốc, cách dùng thuốc,

hướng dẫn cách sử dụng thuốc bằng lời nói. Trường hợp khơng có đơn thuốc

kèm theo, người bán lẻ phải hướng dẫn sử dụng thuốc thêm bằng cách viết tay

hoặc đánh máy, in gắn lên đồ bao gói.

- Người bán lẻ thuốc cung cấp các thuốc phù hợp, kiểm tra đối chiếu thuốc bán

ra về nhãn thuốc, cảm quan về chất

3.1.Tiếp đón, giao tiếp với khách hàng

- Chủ động vui vẻ, tỏ thái độ thông cảm chia sẻ.

- Hỏi thêm để nắm rõ tình trạng bệnh lý, hỏi tiền sử dị ứng và các biểu hiện tác

dụng phụ của những người bệnh nhân đã dùng

- Hỏi xem có đang dùng loại thuốc nào không để tránh tương tác thuốc.

- Hướng dẫn giải thích, cung cấp thơng tin và lời khuyên đúng đắn về cách dung

thuốc cho người mua hoặc bệnh nhân và có các tư vấn cần thiết nhằm đảm bảo

sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

- Giữ bí mật thơng tin của người bệnh trong qua trình hành nghề như bệnh tật,

các thơng tin người bệnh yêu cầu.

- Trang phục áo blu trắng, sạch sẽ, gọn gang

3.2 Các quy định về tư vấn cho khách hàng

- Tiếp đón và chào hỏi khách hàng

- tìm hiểu các thông tin về việc sử dụng thuốc của khách hàng:

+ Khách hàng hỏi mua một loại thuốc cụ thể, cần tìm hiểu các thơng tin; thuốc

được mua dùng để chữa bệnh triệu chứng gì, người bẹnh là nam hay nữ, tuổi,

tình trạng sức khỏe, có đang bị mắc các bệnh mãn tính nào khơng, đang dùng

thuốc gì, hiệu quả, tác dụng không mong muốn.

+ Khách hàng hỏi tư vấn điều trị một số chứng, bệnh thơng thường, tìm hiểu các

thơng tin về bệnh nhân: Giới tính, tuổi, mắc chứng/ bệnh gì, biểu hiện, thời gian

mắc chứng bệnh, chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, bệnh nhân có đang mắc bệnh

mãn tính gi?đang dùng thuốc gì?10- Người mua thuốc cần nhận được sự tư vấn đúng đắn, đảm bảo hiệu quả điều trị

và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng.

- Người bán lẻ phải xác định rõ trường hợp nào cần có tư vấn của người có

chun mơn phù hợp với loại thuốc cung cấp để tư vấn cho người mua thông tin

về thuốc, giá cả và lựa chọn các thuốc không cần kê đơn.

- Đối với người bệnh cần phải có chẩn đốn của thầy thuốc mới có thể dùng

thuốc, người bán lẻ cần phải tư vấn để bệnh nhân tới khám thầy thuốc chun

mơn thích hợp hoặc bác sĩ điều trị.

- Đối với người mua thuốc chưa cần thiết phải dùng thuốc, nhân viên bán thuốc

cần giải thích rõ cho họ hiểu và tự chăm sóc, tự theo dõi triệu chứng bệnh.

- Đối với bệnh nhân nghèo, không đủ khả năng chi trả thì người bán lẻ cần tư

vấn lựa chọn loại thuốc có giá cả hợp lý, đảm bảo điều trị bệnh và giảm tới mức

thấp nhất khả năng chi phí.

- Khơng được tiến hành các hoạt động thơng tin, quảng cáo thuốc tại nơi bán

thuốc trái với quy định về thơng tin quảng cáo thuốc, khơng khuyến khích người

mua coi thuốc là hàng hóa thơng thường và khơng khuyến khích người mua mua

thuốc nhiều hơn cần thiết.

3.3 Bán thuốc theo đơn

- Khi bán các thuốc theo đơn phải có sự tham gia trực tiếp của người bán lẻ có

trình độ chun mơn phù hợp và tn thủ theo các quy định, quy chế hiện hành

của Bộ Y tế về bán thuốc theo đơn.

- Người bán lẻ phải bán theo đúng đơn thuốc. Trường hợp phát hiện đơn thuốc

không rõ ràng về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng hoặc có sai phạm về

pháp lý, chun mơn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, người bán lẻ

phải thông báo lại cho người kê đơn biết.

- Người bán lẻ giải thích giải thích rõ cho người mua và có quyền từ chối bán

thuốc theo đơn trong các trường hợp đơn thuốc khơng hợp lệ, đơn thuốc có sai

sót hoặc nghi vấn, đơn thuốc kê khơng nhằm mục đích chữa bệnh.11- Người bán lẻ là người Dược sĩ đại học có quyền thay thế thuốc bằng mơt thuốc

khác có cùng hoạt chất, dạng bào chế, cùng liều lượng khi có sự đồng ý của

người mua.

- Người bán lẻ hướng dẫn người mua về cách sử dụng thuốc, nhắc nhở thực hiện

đúng đơn thuốc.

- Sau khi bán thuốc gây nghiện, nhân viên nhà thuốc phải vào sổ, lưu đơn thuốc

bản chính lượng, số lượng, chủng loại thuốc.

3.4 Bán thuốc khơng theo đơn

- Trường hợp khách hàng hỏi mua một loại thuốc cụ thể chúng ta cần tt́m hiểu

các thông tin về việc sử dụng thuốc của khách hàng:

+ Thuốc được dùng để chữa bệnh / triệu chứng gì ?

+ Đối tượng dùng thuốc?(Giới tính, tuổi, tình trạng sức khỏe, có đang mắc các

bệnh mãn tính nào khơng? Hiệu quả?Tác dụng không mong muốn ?...)

+ Đã dung thuốc này lần nào chưa? Hiệu Quả?

- Nếu việc sử dụng thuốc của bệnh nhân chưa đúng hoặc chưa phù hợp:

+ Giải thích tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuyển sang loại thuốc khác đúng

và phù hợp hơn.

+ Trao đổi, đưa ra lời khuyên về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp với từng

đối tượng, từng chứng bệnh cụ thể.

+ Cung cấp các thông tin cụ thể về thuốc (Nhà sản xuất, dạng bào chế, giá bán

với khách hàng để khách hàng lưa chọn.)

3.5 Niêm yết giá

Tất cả thuốc sau khi nhập về Nhà thuốc đều được niêm yết giá bán lẻ từng loại

thuốc:

- Việc niêm yết được thực hiện bằng hình thức ghi và dán giá bán lẻ trên bao bì

đựng thuốc hoặc bao bì ngồi của thuốc, hoặc cơng khai trên bảng, trên giấy

thuận tiện cho việc quan sát nhận biết của khách hàng

- Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam

- Giá niêm yết là giá đã bao gồm các loại thuế, phí của nhà thuốc.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×