Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ Điện Tử Từ Quan Điểm Công Nghệ

Cơ Điện Tử Từ Quan Điểm Công Nghệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Lựa chọn ý tưởng thiết kế

  Người vận hành cung cấp thông tin đầu vào so

với hệ thống “tự tìm” ra đáp ứng thích hợp.

  Thực hiện số hoá tín hiệu ngay ở nguồn so với số hoá

ở khối xử lý tín hiệu.

  Thiết kế hệ thống theo cấu trúc modun (mở rộng theo

kết nối song song) so với hệ thống nối tiếp.

  Điều khiển đồng bộ so với điều khiển độc lập

  Sử dụng thiết bò chuyển đổi tín hiệu bằng cơ cấu cơ so

với sử dụng cảm biến và cơ cấu chấp hành có thiết kế

đặc biệt.2.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG

CƠ ĐIỆN TỬ

 Các Phần Tử Cơ Bản Cấu Thành

Nên Hệ Thống Cơ Điện Tử:

1.  Hệ thống thông tin

2.  Hệ thống điện

3.  Hệ thống cơ khí

4.  Hệ thống máy tính

5.  Cảm biến

6.  Cơ cấu tác động

7.  Giao tiếp thời gian thực2.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG

CƠ ĐIỆN TỬ2.2.1 Hệ Thống Thông Tin

Hệ thống thống thông tin bao gồm tất cả các

khía cạnh về truyền thông tin, từ quá trình xử lý

tín hiệu cho hệ thống điều khiển đến các kỹ

thuâït phân tích.

Một hệ thống thông tin là một bộ kết hợp

từ 4 lónh vực:

1. các hệ thống giao tiếp,

2.xử lý tín hiệu,

3.hệ thống điều khiển

4.các phương pháp số học.

Trong các tiếp cận cơ điện tử chúng ta liên hệ

phần lớn về mô hình hóa, mô phỏng, điều khiển

tự động và các phương pháp số học cho công

việc tối ưu hóa.2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng

Mô hình hóa là quá trình mô tả hoạt động chấp

hành của một hệ thống thực bằng một tập hợp

các phương trình toán học và các biểu thức logic.

Thuật ngữ hệ thống thực ý nói là các hệ

thống vật lý, là hệ thống mà tất cả các hoạt

động đáp ứng của nó đều dựa trên cơ cấu vật

lý và năng lượng. Các mô hình có thể được

phân loại thành hai loại: mô hình tỉnh và mô hình

động. Mô hình tỉnh là mô hình mô tả hệ thống

mà không có sự truyền năng lượng, hay hình

thức chuyển đổi năng lượng nào trong nó. Trái

với mô hình tỉnh là mô hình động.

Các mô hình là một cấu trúc nhân-quả. Chúng

tiếp nhận thông tin bên ngoài vào và xử lý

chúng theo các phương trình toán và biểu thức

logic trong chúng để cho ra một hay nhiều đầu ra.

Thông tin đưa vào mô hình có thể có giá trò cố

đònh hoặc thay đổi theo thời gian.

Một đơn vò thông tin đầu vào có giá trò cố đònh

được gọi là một biến. Còn đơn vò thông tin thay

đổi theo thời gian được gọi là một tín hiệu đầu2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng (tt)2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng (tt)2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng (tt)2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng (tt)2.2.1.1 Mô Hình Hóa Và Mô PhỏngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ Điện Tử Từ Quan Điểm Công Nghệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×