Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chúng ta cần phải nhận thức rõ

rằng :

Thiết kế cơ điện tử là một thách

thức rất lớn bởi vì nó mang tính kỹ

thuật liên ngành.

Một trong những trở ngại đáng chú

ý là tính thống nhất giữa các lónh vực

riêng trong quá trình thiết kế.

Thứ hai nữa là khả năng hiểu sai ý

tưởng của nhau giữa các nhà thiết kế

thuộc các lónh vực kỹ thuật khác nhau.

Những trở ngại như vậy sẽ dẫn đến

sự chậm trể trong quá trong quá trình

thiết kế.A

ASẢN PHẨM

CƠ ĐIỆN TỬD

DB

BC

CB

BD

DC

CNgày nay, sự phát triển của kỹ thuật

điện tử cũng như công nghệ máy tính

đã tạo nên một tiềm năng to lớn trong

giao tiếp và phối hợp thông tin. Có thể

nói đây là môi trường giao tiếp không

thể thiếu trong các dự án thiết kế cơ

điện tử.2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ

HÌNH THÀNH NÊN

CƠ ĐIỆN TỬ

Trong cơ điện tử, có một số đặc điểm rất

2.1.1Các

Đặc Điểm Đặc Thù Trong Cơ

khác nhau bởi các điểm đặc thù riêng của

Tử:Chẳng hạn như để

các thành phần Điện

trong nó.

đánh giá bản thiết kế của một kỹ sư cơ khí thì

người ta phải xét trên 300 thông số còn kỹ sư

điện tử thì chỉ khoảng 10% số lượng trên và

kỹ sư phần mềm thì chỉ có khoảng 5-10 thông

số để đánh giá trong cả quá trình thiết kế

một sản phẩm. Bởi lý do này nên kinh nghiệm

và tuổi tác của các nhà lãnh đạo thiết kế

có sự chênh lệch tiêu biểu như sau: 50 tuổi cho

lónh vực cơ khí, 40 tuổi cho lónh vực điện-điện tử

và 30 cho lónh vực phần mềm. Những điểm

nhau

này cũng

có ảnh

 khác

Nói

cách

khác,

khi hưởng

yêu không

cầu tốtđáng kể cho việc phối hợp trong quá trình thiết

phần

kế. thiết kế cơ khí là phức tạp, ởphần mềm là tốc độ thực thi thì cơ

điện tử sẽ gồm cả hai yếu tố 

Cơ điện tử là “một cái gì đó” ưu việt hơn

nhiều so với sự kết hợp đơn thuần của cơ

khí, điện-điện tử và công nghệ máy tính.

Những đặc điểm vượt trội của có thể là

gồm một hay hơn trong các đặc điểm sau:

 

1.Sản phẩm mang những đặc tính kỹ

thuật mới mà không thể có được với

công nghệ truyền thống. (Camera, robotics)

2.Phát triển những chức năng thông minh

mang tính “nhân bản” vào bộ điều khiển

máy.

3.Tăng mức độ linh hoạt cả trong thiết

kế, sử dụng và khả năng thực hiện

những chức năng phức tạp.

4.Sử dụng bộ điều khiển điện tử để

tăng cường chất lượng hoạt động hệ

thống, bù lại cho những yếu kém trong

thiết kế cơ.

5.Tích hợp điện tử và thiết bò cơ trong một 

“Linh Hồn” Của Cơ Điện Tử

Có một đặc tính chung không thể thiếu trong

các hệ thống cơ điện tử đó là sự phối hợp,

tác động lẩn nhau giữa cơ khí, điện -điện tử

và hệ thống thông tin. Sự phối hợp này không

chỉ được thực hiện trong phương diện kỹ thuật

mà còn ở nhiều phương diện khác, chẳng hạn

như trong phân tích các nhu cầu của thò trường

về sản phẩm, các yếu tố tài nguyên, môi

trường … Sự phối hợp ở đây mang một ý nghóa

toàn diện.

Những đặc điểm khác nhau đặc trưng giữa cơ

điện tử và hệ thống cơ khí, giữa cơ điện tử

và điện tử/phần mềm sẽ được thể hiện rõ

trong bảng dưới đây:

 Cơ điện tử so với thiết

kế cơ khíCơ điện tử so với thiết

kế

điện tử/phần mềm1. Một trong các đặc tính quan

trọng của cơ điện tử là tính

vận hành theo logic. Sự vận

hành theo logic này thường

khá phức tạp và rất khó để

có thể quan sát được. Để

thiết kế hiệu quả các đáp

ứng dạng này đòi hỏi phải

có phương pháp mô hình hoá

thích hợp.

2. Về phương diện sản xuất thì

cơ điện tử đơn giản và hiệu

quả hơn nhiều so với sản

xuất trong hệ thống cơ truyền

thống. Mức độ linh hoạt trong

cơ điện tử rất cao nhờ hiệu

quả điều khiển bằng phần

mềm.

3. Các sản phẩm cơ điện tử

luôn phong phú về chủng loại

và đáp ứng nhanh chóng nhu1. Trong cơ điện tử luôn có

một loại hình hệ thống cơ

trong nó và hoạt động đáp

ứng của nó thì không giống

như trong điện tử và phần

mềm.

2. Thiết kế điều khiển các

quá trình cơ là một khía cạnh

quan trọng trong cơ điệ tử.

Để thiết kế tốt phần này

đòi hỏi phải có kiến thức

cơ bản về kết cấu và các

nguyên lý điều khiển.

3. Trong cơ điện tử có một

thành phần kết nối giữa

hệ

thống

điện

tử/phần mềm, đó là giao

tiếp thời gian thực. Đây là

điểm đặc thù quan trọng

của cơ điện tử.

4. Các quan hệ sản xuất trong2.1.2 CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

1.Cơ Điện Tử -Một Giải Pháp Cho Chiến Lược Cạnh Tra

2.Cơ Điện Tử Từ Quan Điểm Phát Triển Sản Phẩm

3.Cơ Cơ

Điện

Tử Tử

Từ Quan

Điện

-MộtĐiểm

Giải Công

PhápNghệ

Cho Chiến Lược

Cạnh Tranh

Như là một kết quả của sự gia tăng tính

cạnh tranh toàn bộ, các nhà sản xuất liên tục

cố gắng cực lực để hoạt động của công ty

mình ngày càng hiệu quả hơn. Họ luôn đặc ra

các tiêu chuẩn, các thách thức mới chẳng

hạn như : làm thế nào để thiết kế sản phẩm

trong thời gian ngắn hơn? làm thế nào để

giảm chi phí sản xuất, năng cao chất lượng và

thiết kế các đặc tính ưu việt riêng cho sản

phẩm của mình. Và giải pháp cho các yêu

cầu này chính là cơ điện tử.Ngày nay với xu hướng cạnh tranh, vòng đời sản

phẩm ngày càng được rút ngắn ở tất cả các loại

hình kinh doanh. Các nhà sản xuất mong muốn có

những sản phẩm mà thời gian “sống” trên thò

trường của nó phải ngắn hơn cả thời gian ngiên

cứu và phát triển nó. Đây là thách thức lớn cho

các nhà thiết kế. Như vậy yêu cầu đặc ra là cần

phải bắt đầu một dự án phát triển mới trước khi

các nhà thiết kế có kinh nghiệm từ dự án trước

đó.

Thời điểm sản phẩm xuất hiện trên thò trường

là một trong những “vũ khí” quan trọng nhất trong

cuộc chiến cạnh tranh. Hiệu quả của các sản

phẩm mà không có sự thâm nhập thò trường theo

đònh kỳ đã được tiến hành ngiên cứu ở những

sản phẩm kỹ thuật cao. Những nghiên cứu cho

biết sự chậm trể mổi 6 tháng để một sản phẩm

mới thâm nhập thò trường sẽ làm giảm 33% lợi

nhuận, 50% vượt ngăn sách cho công tác ngiênTrong lónh vực kinh doanh, nhà sản xuất bò

tác động bởi nhiều yếu tố. Dưới đây

là các tếu tố tác động chính được quan

tâm nhiều nhất trong thập niên này:

 Giảm thời gian và chi phí phát

triển.

 Tận dụng hiệu quả từ sự phối

hợp-hổ trợ giữa các ngành kỹ thuật để

tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng cách

cải tiến tính năng sản phẩm, thiết lập

các tính năng đặc trưng riêng cho sản

phẩm.

 Đònh hướng thò trường (tập trung

khách hàng).

 Đáp ứng nhanh chóng theo nhu

cầu thay đổi trên thò trường, đặc biệt là

các thay đổi tác động mạnh đến khả

năng cạnh tranh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×