Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Diện tích mặt cắt ngang LaneOutsideSuper: 2x24x1.5 = 72

Diện tích mặt cắt ngang LaneOutsideSuper: 2x24x1.5 = 72

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

Diện tích mặt cắt ngang 2x(24x1.5)= 72

Tổng = 177

1729.0486*177=Rendering CorridorsHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 153CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNGCHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Với AutoCAD Civil 3D ta có thể thiết kế hồn chỉnh một mạng lưới đường

ống thể hiện trên cả trên mặt bằng, trắc dọc và trên các mặt cắt ngang.

Các đối tượng chính là các dạng đường ống - Pipe và các dạng kết cấu như

hố thu, cửa xả - Structure. Những đối tượng này có thể tự tạo hoặc sử dụng các

mẫu có sẵn của chương trình theo hai hệ đơn vị Metric và Imperial.

Các đối tượng chính trong một Pipe Network

Pipe network – một mạng bao gồm các bộ phận đường ống và kết cấu cơng

trình kèm theo.

Pipe – đối tượng đường ống.

Structure – đối tượng kết cấu công trình kèm theo như hố thu, cửa xả.

Null structure – là đối tượng đặc biệt của đối tượng Structure được đưa vào

mạng đường ống khi ta đấu một đường ống trực tiếp vào một đường ống khác,

mà khơng có kết cấu nào ở giữ hai đường ống. Giống như các kiểu khác của đối

tượng structure, tên của đối tượng này không hiện trên thanh công cụ Prospector

nhưng lại hiện trong danh sách Prospector List View. Ta có thể gán một kiểu

nào đó cho các đối tượng Null structure tuy nhiên chúng khơng thể nhìn thấy

được trong bản vẽ.

Part Catalog – kho mẫu đối tượng về Pipe và Structure đươc định nghĩa sãn

trong chương trình, bao gồm dạng hình học của Pipe và Structure, các kích

thước.

Parts List – Mỗi Parts List chứa một nhóm các dạng đối tượng Pipe và

Structure được lọc ra từ Part Catalog.CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Tìm hiểu các mẫu sẵn trong Part Catalog

Các mẫu Pipe

Các dạng mẫu cho ống (pipe) được chương trình xây dựng sẵn gồm có:

DạngHình họcCircularEggShapedVật liệuMơ tảConcreteỐng bê tơng hình trònDuctile IronỐng thép hình trònPVCỐng nhựa PVC hình trònConcreteCống bêt tơng hình trứngConcrete

EllipticalCống bê tơng hình ellip

Cống bê tơng hình ellip

vát bằng đỉnh:Pipe

EllipticalConcrete

HorizontalHình 11.3: Concrete

Horizontal Elliptical

Concrete Culvert SI

Rectangula

rConcrete BoxCống hộp bê tơng hình

chữ nhậtCHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Các mẫu Structure

Các mẫu kết cấu kèm theo được chương trình tạo sẵn gồm có:

DạngHình họcInlet-Outlet

Cửa xả cửa thuRectangularVật liệu

Concrete

Variable

Height

Concrete

Slab Top

Circular

FrameRectangularSlab Top

Rectangular

Frame

Two-Tier

Circular

FrameJunction

with FramesSlab Top

Circular

Frame

Concentric

CylindricalEccentric

Eccentric

Two-Tier

Circular

FrameJunction

without

FramesRectangular

CylindricalRectangular

Concentric

CylindricalMô tảCHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Tạo mới một Parts Lits:

-Chọn thẻ Settings trên thanh Toolspace, mở rộng cây thư mục Pipe

Network, kích chuột phải vào Parts Lists chọn Create Parts List…-Trong hộp thoại Network Parts List – New Parts List, làm việc chính

với hai thẻ là Pipe và Structure:Hình 11.1 Network Parts List – tạo mới một Parts List.

Trong thẻ Pipe của hộp thoại Network Parts List như trên hình 11.1, kích

chuột phải vào New parts list chọn Add part family, xuất hiện hộp thoại Part

Catalog như sau:CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNGTrong hộp thoại hiện ra, để sử dụng các mẫu ống (pipe) nào ta tích vào mẫu

đó như trong hình và chọn OK.

Lúc này các mẫu được chọn sẽ nằm trong hộp thoại Network Pipe List tại

hai thẻ Pipe và Structure, ta kích chuột phải vào mẫu và chọn Add Part Size để

lựa chọn kích thước cho mẫu.

Các thơng số kích thước của Pipe

Kích thước cho một mẫu Pipe gồm có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Diện tích mặt cắt ngang LaneOutsideSuper: 2x24x1.5 = 72

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×