Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn biểu tượng để Add thêm Baseline

Chọn biểu tượng để Add thêm Baseline

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Chọn vào thuộc tính Target của Region 1 mới tạo, xuất hiện hộp thoại Target

Mapping và chọn như trong hình vẽ.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Lúc này làn trong của JCT Lane to Right sẽ bám theo đường nhánh đến điểm

giao cắt với đường Bellmouth và có trắc dọc theo đường đỏ của đường nhánh

(Vertical (1)).CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)Cũng trong Baseline (2) tạo thêm một Region (2) với

- Assembly: JCT Lane to Right

- Điểm đầu: là điểm giao cắt giữa Side Centreline và Bellmouth.

- Điểm cuối: là điểm kết thúc của JCT Left về phía đường trục chính Main

Centreline.CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ NÚT GIAO – (CHỮ T)- Thuộc tính Target của Region (2) chọn như trong hìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn biểu tượng để Add thêm Baseline

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×