Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiều sau các lớp là 0,083’ = 0,0253m = 2,53 cm

Chiều sau các lớp là 0,083’ = 0,0253m = 2,53 cm

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾNBề mặt Corridor-(1) Top là bề mặt trên cùng của mặt đuờng , bắt đầu từ 2

mép ta luy trái phải, đã bao gồm cả các lớp mặt đường.

Bề mặt Corridor-(1) Datum là bề mặt dưới cùng, cũng tạo từ 2 mép ta luy

trái phải, bề mặt này đặc trưng như nền đường ở phía dưới các lớp áo đường.

 Sự chênh lệch giữa 2 bề mặt này sẽ đại diện cho khối lượng vật liệuchung cần cho các lớp áo đường. Và hiển nhiên nó sẽ là khối lượng

đắp được hiển thị trong thanh Panorama tính tốn khối lượng.Diện tích mặt cắt ngang LaneOutsideSuper: 2x24x1.5 = 72

Diện tích mặt cắt ngang 2x(11x1.5)= 33

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 152CHƯƠNG 9: CORRIDOR – MƠ HÌNH MẶT BẰNG TUYẾN

Diện tích mặt cắt ngang 2x(24x1.5)= 72

Tổng = 177

1729.0486*177=Rendering CorridorsHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 153CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNGCHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Với AutoCAD Civil 3D ta có thể thiết kế hồn chỉnh một mạng lưới đường

ống thể hiện trên cả trên mặt bằng, trắc dọc và trên các mặt cắt ngang.

Các đối tượng chính là các dạng đường ống - Pipe và các dạng kết cấu như

hố thu, cửa xả - Structure. Những đối tượng này có thể tự tạo hoặc sử dụng các

mẫu có sẵn của chương trình theo hai hệ đơn vị Metric và Imperial.

Các đối tượng chính trong một Pipe Network

Pipe network – một mạng bao gồm các bộ phận đường ống và kết cấu cơng

trình kèm theo.

Pipe – đối tượng đường ống.

Structure – đối tượng kết cấu cơng trình kèm theo như hố thu, cửa xả.

Null structure – là đối tượng đặc biệt của đối tượng Structure được đưa vào

mạng đường ống khi ta đấu một đường ống trực tiếp vào một đường ống khác,

mà khơng có kết cấu nào ở giữ hai đường ống. Giống như các kiểu khác của đối

tượng structure, tên của đối tượng này không hiện trên thanh công cụ Prospector

nhưng lại hiện trong danh sách Prospector List View. Ta có thể gán một kiểu

nào đó cho các đối tượng Null structure tuy nhiên chúng không thể nhìn thấy

được trong bản vẽ.

Part Catalog – kho mẫu đối tượng về Pipe và Structure đươc định nghĩa sãn

trong chương trình, bao gồm dạng hình học của Pipe và Structure, các kích

thước.

Parts List – Mỗi Parts List chứa một nhóm các dạng đối tượng Pipe và

Structure được lọc ra từ Part Catalog.CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Tìm hiểu các mẫu sẵn trong Part Catalog

Các mẫu Pipe

Các dạng mẫu cho ống (pipe) được chương trình xây dựng sẵn gồm có:

DạngHình họcCircularEggShapedVật liệuMơ tảConcreteỐng bê tơng hình trònDuctile IronỐng thép hình trònPVCỐng nhựa PVC hình trònConcreteCống bêt tơng hình trứngConcrete

EllipticalCống bê tơng hình ellip

Cống bê tơng hình ellip

vát bằng đỉnh:Pipe

EllipticalConcrete

HorizontalHình 11.3: Concrete

Horizontal Elliptical

Concrete Culvert SI

Rectangula

rConcrete BoxCống hộp bê tơng hình

chữ nhậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiều sau các lớp là 0,083’ = 0,0253m = 2,53 cm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×