Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trắc dọc ban đầu khi chưa hiệu chỉnh

Trắc dọc ban đầu khi chưa hiệu chỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌC

Hiệu chỉnh lưới

Kích chuột phải vào lưới của trắc dọc và chọn Edit profile view style.

-Dùng thẻ Display để bật tắt lưới và các lable-Thẻ Graph: hiệu chỉnh tỉ lệ cao độ:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 129CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 130CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 131CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 132CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 133CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 134CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌC

Hiệu chỉnh lại trắc dọc tự nhiênKích chuột phải vào trắc dọc tự nhiên và chọn Edit Profile Style và Edit

Labels để tiến hành hiệu chỉnh kiểu hiển thị của trắc dọc, ta có kết quả như sau:Hiệu chỉnh đường đỏ:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 135CHƯƠNG 7: PROFILE – TRẮC DỌCHiệu chỉnh các thanh dữ liệu trắc dọcHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 136Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trắc dọc ban đầu khi chưa hiệu chỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×