Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhập điểm vào bản vẽ - Point

Nhập điểm vào bản vẽ - Point

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5: POINTTiến hành lấy dữ liệu điểm từ file tọa độ điểm, định dạng file dạng này rất

phong phú, có thể là định dạng của assces (*.mdb), hoặc:Để thay đổi cấu trúc của file cho phù hợp với file tọa độ điểm có sãn vào thẻ

Settings trong thanh Toolspace vào Point\ Point file formats.

Nhập điểm:

 Chọn biểu tượng Import point trong hộp thoại Create point, xuất hiệnhộp thoại Import Points:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 93CHƯƠNG 5: POINTTrong ví dụ trên lựa chọn định dạng mở rộng *.txt, cấu trúc file PENZD

(space delimited) – (Point number – Easting – Northing – Point elevation – Raw

Decription; các thuộc tính cách nhau bởi dấu Space).

Chọn vào biểu tượngđể chọn file nhập vào.Nếu muốn nạp dữ liệu điểm sắp nhập vào một nhóm điểm nào đó ta chọn

Add Points to Point group. Có thể chọn nhóm điểm trong danh sách nếu đã có

sẵn, để tạo mới thêm một nhóm điểm tại đây, chọn vào biểu tượng

hành làm như phần tạo nhóm điểm ở trên.và tiến Chọn OK để kết thúc công việc. Dữ liệu điểm nhập vào tùy vào Pointstyle và Point Lable style đã chọnHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 94CHƯƠNG 5: POINT

Transfer point: Chuyển đổi định dạng file dữ liệu điểmSource Destination

Xem xet một số định dạng file dữ liệu điểm có sẵn:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 95CHƯƠNG 5: POINTHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhập điểm vào bản vẽ - Point

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×