Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tìm hiểu Description keys

Tìm hiểu Description keys

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5: POINT

ghi chú của điểm được dùng làm các mã lọc, ta có thể lọc ra các điểm thể hiện

góc nhà (GN), hay các điểm trong Khu A (KhuA) trong toàn bộ dữ liệu khảo sát.

Trong AutoCAD Civil 3D, ta có thể tạo các Description Key để tự động

quản lý các điểm nào được nhập vào, định kiểu và thuộc tính cho điểm khi tạo

hoặc nhập từ một nguồn dữ liệu nào đó. Các mã lọc dùng trong Description

Key như sau:Trong Autocad Civil 3D, dữ liệu điểm có thể quản lý theo từng nhóm riêng

biệt.

Tạo nhóm điểm

 Menu: Points\ Create point group

 Toolspace\ tab Prospector: kích chuột phải vàochọnNew…

 Hộp thoại Point Group Properties xuất hiện:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 90CHƯƠNG 5: POINT-Trong thẻ Information đặt tên, ghi mô tả, xác lập Point style và Point

lable style, đặt lớp cho nhóm điểm.

Chú ý: khi Object locked được chọn, tất cả các lựa chọn trong các thẻ

sau sẽ bị khóa-Để gộp các điểm từ các Point groups khác, chọn thẻ Point Groups và

kích và các nhóm điểm muốn lấy.-Để gộp các điểm có cùng sự mơ tả, chọn thẻ Raw Desc Matching và

chọn các sự mô tả (raw descriptions) muốn chọn cho dữ liệu điểm của

Point group. Khi đó tất cả các điểm trên bản vẽ sẽ được tìm để kiếm

và điểm nào có cùng một sự mơ tả giống với sự mô tả mà ta chọn ở

trên sẽ được lấy làm dữ liệu điểm của Point group mà ta đang tạo.-Để lọc các điểm trong bản vẽ với các tiêu trí khác nhau rồi gộp vào

cùng một nhóm ta dùng thẻ Include.-Để xuất điểm ra khỏi nhóm ta chọn thẻ Exclude. Chọn OK để kết thúc công việc.

 Để hiệu chỉnh lại thuộc tính và dữ liệu của nhóm: kích chuột phải vàonhóm điểm cần hiệu chỉnh, chọn Properties.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 91CHƯƠNG 5: POINT

Nhập điểm vào bản vẽ - Point

 Menu: Point\ Create points…

 Toolspace\ tab Prospector: kích chuột phải vào biểu tượngchọn New…

 Xuất hiện hộp thoại Create Points:Trong hộp thoại Create Points có rất nhiều lựa chọn để có thể tạo điểm:

■ Miscellaneous: tạo điểm từ nhiều nguồn như cập nhập điểm trực

tiếp từ đối tượng bản vẽ (điểm, đỉnh polylines …), convert điểm từ

Softdesk …

■ Intersection: tạo điểm từ các giao cắt giữa các đối tượng.

■ Alignments: tạo điểm từ các điểm đặc trưng trên Alignment như

điểm đầu, điểm cuối, cọc, điểm tiếp giáp gữa đoạn thẳng và cong …

■ Surface: tạo điểm có hỗ trợ từ các đặc tính bề mặt như đường đồng

mức, cao độ theo hướng …

■ Interpolation: tạo điểm từ việc nội suy giữa các điểm, các đối tượng

khác.

■ Slope: tạo điểm từ các số liệu về độ dốc cho trước.

■ Import Points: tạo điểm từ tệp điểm bên ngồi.

Ta có thể mở rộng hộp thoại create points để thay đổi một số thiết lập cho

dữ liệu điểm như layer, point styles …HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 92CHƯƠNG 5: POINTTiến hành lấy dữ liệu điểm từ file tọa độ điểm, định dạng file dạng này rất

phong phú, có thể là định dạng của assces (*.mdb), hoặc:Để thay đổi cấu trúc của file cho phù hợp với file tọa độ điểm có sãn vào thẻ

Settings trong thanh Toolspace vào Point\ Point file formats.

Nhập điểm:

 Chọn biểu tượng Import point trong hộp thoại Create point, xuất hiệnhộp thoại Import Points:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 93Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm hiểu Description keys

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×