Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải thích một số file được xuất sau khi bình sai

Giải thích một số file được xuất sau khi bình sai

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT

E

N 63-53-45

4S 72-56-355466.4032E5466.4030E Dist:199.9942

N5087.9980N5087.9980E5645.9970E5645.99680.0002E Dist:300.00495N 62-47-43

6N4999.9999N4999.9999E5932.8058E5932.80550.0003E Dist:192.4878

N5087.9999N5088.0000E6104.0004E6104.00000.0004Ba1.trv

RAW TRAVERSE

Point#

1No RULECoordinatesCoordinatesN5000.0000N5000.0000E5000.0000E5000.0000Delta

0.0000N 72-56-33 E Dist:300.0003

2N5087.9995N5087.9995E5286.8036E5286.80360.0000S 63-53-46 E Dist:200.0001

3N4999.9994N4999.9994E5466.4032E5466.40320.0000N 63-53-45 E Dist:199.9942

4N5087.9980N5087.9980E5645.9970E5645.99700.0000S 72-56-35 E Dist:300.0050

5N4999.9999N4999.9999E5932.8058E5932.80580.0000N 62-47-43 E Dist:192.4879

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 87CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT

6N5087.9999N5087.9999E6104.0004E6104.00040.0000Elevation error : -0.0000

Error North

Error East: 0.0001

: -0.0004Absolute error : 0.0004

Error Direction : N 78-05-42 W

Perimeter: 1192.4874Precision: 1 in 3324324.0586Number of sides : 5HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 88CHƯƠNG 5: POINTCHƯƠNG 4: POINT

Tìm hiểu đối tượng Point

Điểm trong AutoCAD Civil 3D được gọi là Coordinate Geometry (COGO),

chúng khác hoàn toàn với điểm trong AutoCAD. Điểm trong AutoCAD chỉ có

giá tọa độ X,Y,Z; còn điểm trong AutoCAD Civil 3D còn lưu trữ các giá trị về

thứ tự điểm, mơ tả, rất quan trọng trong việc lọc dữ liệu điểm sau này.

Một điểm trong Autocad Civil 3D được hiển thị với Point styles và Point

label style của nó:Hình 4.1: Một dạng thể hiện điểm

Đối với hình ở trên, Point style là dạng block hình cây, Point lable style thể

hiện Point number (thứ tự điểm), Point elevation (cao độ điểm), Point

Description (mơ tả).

Description keys

Tìm hiểu Description keys

Trong q trình đo đạc khảo sát địa hình, các điểm đo thường có các ghi chú

mô tả kèm theo để việc xử lý được thuận tiện nhất.

Chẳng hạn khi đo trên một diện rộng, một điểm góc nhà có thể được ghi chú

là GN KhuA (góc nhà khu A), tương tự với các điểm thể hiện góc nhà khác

cũng được ghi chú theo một quy tắc nào đó mà đội khảo sát đó định ra. Lúc này

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 89CHƯƠNG 5: POINT

ghi chú của điểm được dùng làm các mã lọc, ta có thể lọc ra các điểm thể hiện

góc nhà (GN), hay các điểm trong Khu A (KhuA) trong toàn bộ dữ liệu khảo sát.

Trong AutoCAD Civil 3D, ta có thể tạo các Description Key để tự động

quản lý các điểm nào được nhập vào, định kiểu và thuộc tính cho điểm khi tạo

hoặc nhập từ một nguồn dữ liệu nào đó. Các mã lọc dùng trong Description

Key như sau:Trong Autocad Civil 3D, dữ liệu điểm có thể quản lý theo từng nhóm riêng

biệt.

Tạo nhóm điểm

 Menu: Points\ Create point group

 Toolspace\ tab Prospector: kích chuột phải vàochọnNew…

 Hộp thoại Point Group Properties xuất hiện:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải thích một số file được xuất sau khi bình sai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×