Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhập dữ liệu từ Field Book File

Nhập dữ liệu từ Field Book File

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT-Kích chuột phải vào mạng dữ liệu vừa tạo chọn Import field book…,

trong hộp thoại Field book file name (.FBK) chọn đến thư mục chứa

file ví dụ ở trên, sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Import Field Book,

trong hộp thoại này ta sẽ khống chế các thông số kĩ thuật cho quá

trịnh nhập dữ liệu như mạng dữ liệu lưu trữ, dạng máy đo đac, các

thành phần sẽ hiển thị trong bản vẽ…

o Show interactive graphics

o Erase survey points from drawing

o Reset network figures

o Insert network object

o Insert figure objects

o Insert survey points

o Display tolerance errors in Event ViewerHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 49CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁTKết quả của việc nhập file Survey Network 1 như sau:Dữ liệu một dự án bao gồm 3 phần chính là Networks, Figures,Survey

Points có ý nghĩa như sau:

-Phần Networks: lưu trữ dữ liệu về các trạm máy chính, máy phụ, các

hướng nắm tại mỗi trạm máy (xem hình ở dưới).-Phần Figures: lưu trữ dữ liệu về hình học (xem hình ở dưới).-Phần Survey Points: dữ liệu điểm thơng thường (xem hình ở dưới).HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 50CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT

Chú ý, tải lại dữ liệu khi cần thiết

Dữ liệu nhập xong sẽ lưu vào thư mục chứa dự án, cụ thể là nằm trong thư

mục Civil 3D Project, sau khi tắt chương trình và mở lại thì tạm thời chương

trình khơng tải dữ liệu lên để tránh làm nặng chương trình khi khơng cần thiết,

để nạp lại dữ liệu ta làm như sau:Kích chuột phải vào dự án Survey 1 chọn Open survey database, khi đó tồn

bộ dữ liệu sẽ được nạp lại chương trình.

Tuy nhiên dữ liệu lại chưa được hiển thị lên trên bản vẽ, điều này cũng giúp

ta làm nhẹ chương trình khi khơng cần thiết. Để hiển thị các dữ liệu như dữ liệu

về trạm máy điểm đo, dữ liệu hình học, ta làm như sau:

Kích chuột phải vào các cây dữ liệu Networks, Network Groups (nếu có),

Figures, Figure Groups (nếu có), Survey Points\ Point, Survey Point Groups\

Point (nếu có) và chọn Insert in to drawing.

Ngược lại để có thể loại dữ liệu trên bạn vẽ mà vẫn để tồn tại trong dự án

chương trình thì ta chọn Remove from drawing…HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 51CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁTNhập dữ liệu từ thẻ Toolspace Survey

Tạo điểm gốc – Control Points

Trong một mạng khảo sát (Network), kích chuột phải vào Control points

chọn New, xuất hiện hộp thoại như dưới đây:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhập dữ liệu từ Field Book File

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×