Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xuất bảng khối lượng theo mặt cắt

Xuất bảng khối lượng theo mặt cắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2. BÀI TỐN VÍ DỤ TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNGHình 2.52: Các đối tượng sau khi thiết kế.

Ta xuất bảng khối lượng đào đắp theo mặt cắt qua các bước như sau:

-Vào menu Sections chọn Compute Materials, xuất hiện hộp thoại:Hình 2.53: Select a Sample Line Group.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 40CHƯƠNG 2. BÀI TỐN VÍ DỤ TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG

-Kiểm tra lại các đối tượng trong hình 2.50, nếu thấy đúng, kích OK để

thao tác tiếp.Hình 2.54: Lựa chọn dạng tính tốn và mặt so sánh.

-Trong hộp thoại Compute Materials chọn như hình trên:

o Quantity takeoff criteria chọn: Eathworks.

o Existing Ground chọn: EG.

o Datum chọn: Mặt bằng Tuyến AB – (Datum)-Kích OK để kết thúc cơng việc.-Vào menu Sections, chọn Add Tables và chọn Total Volume, xuất hiện

hộp thoại như hình dưới:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 41CHƯƠNG 2. BÀI TỐN VÍ DỤ TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNGHình 2.55: Các thơng số cho bảng khối lượng.

-Có thể OK ln đê kết thúc hộp thoại, kích một điểm ngồi bản vẽ để

chèn bảng khối lương, ta sẽ được kết quả như trong hình dưới đây:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 42CHƯƠNG 2. BÀI TỐN VÍ DỤ TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNGHình 2.56: Bảng khối lượng đào đắp theo mặt cắt.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 43CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁTCHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT

Tổng quan về menu SurveyHình 3.1

Mọi thao tác sau này liên quan Survey sẽ kết hợp làm trên menu Survey và

cả trên thanh công cụ Toolspace.Dự án liên quan đến khảo sát được chương trình lưu trong thư mục Civil 3D

Projects được đặt mặc định trong q trình cài đặt, ví dụ khi bạn tạo mới một

Survey Databases là th thì tồn tại một thư mục con th trong thư mục Civil 3D

Projects và chứa các dữ liệu liên qua, từ dữ liệu nhập vào đến các file kết quả

bình sai.

Một dự án khảo sát(ví dụ như dự án th ở trên) bao gồm các phần sau:

-Networks:-Network groups:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 44CHƯƠNG 3: SURVEY – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT

-Figures:-Figure groups:-Survey Points:-Survey Point group:Trong phần này sẽ làm theo bài tập tutorial trong Help Civil 3D

THIẾT LẬP DỮ LIỆU

Tạo mới dự án

Mở thẻ Survey trong thanh Toolspace, kích chuột phải vào Survey

Databases chọn New local survey database…đặt tên là Survey 1.Thiết lập thông số của máy đo và các dữ liệu hình học

Thơng số của máy đo

Trong thanh Toolspace, chọn thẻ Survey, kích chuột phải vào Equipment

Databases collection, chọn New.

Trong hộp thoại New Equipment Database, đặt tên cho thông số của máy

(equipment database) là Survey 1. Chương trình cũng tạo mặc định cho ta một

dạng với tên là Sample.

Như vậy ở đây ta có thể hiểu là, với một dự án (Survey 1) ta có một nhóm

dạng máy phục vụ dự án với mỗi dạng máy hay dụng cụ đo vẽ địa hình có các

thơng số khác nhau như về độ chính xác, đơn vị sử dụng, dạng góc đo… quá

trình nhập dữ liệu khảo sát đầu vào và tính tốn phân tích số liệu sau này sẽ sử

dụng các thông số này để làm việc.

Tạo mới một thông số cho dụng cụ đo đạc: kích chuột phải vào nhóm máy

(dụng cụ) Survey 1, chọn New. Trong hộp thoại New Equipment, thuộc tínhHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD CIVIL 3D 2009

Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hài Hòa – Http://harmonytech.com.vnPage 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xuất bảng khối lượng theo mặt cắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×