Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các kiểu xói mòn đất :

Các kiểu xói mòn đất :

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ xói mòn thẳng là sự xói lở đất, đá mẹ theo những dòng chảy tập trung, ăn sâu tạo ra các rãnh xói và mương xói.

+ xói mòn phẳng là sự rửa trôi đất một cách tương đối đồng đều trên mặt do nước chảy dàn đều, đất bị cuốn đi theo từng

lớp, phiến-Phương trình mất đất phổ dụngA= R.K.L.S.C.P

Trong đó :

A – lượng đất mất bình qn trong năm (tấn/ha/năm)

R - yếu tố mưa và dòng chảyK – hệ số bào mòn của đất ( tấn/ha/đơn vị chỉ số xói mòn)

L – yếu tố chiều dài của sườn dốc

S – yếu tố độ dốc

C – yếu tố che phủ và quản lý đất

P – yếu tố hoạt động điều tiết chống xói mònb, xói mòn do gió-kiểu xói mòn do gió là hiện tượng xói mòn gây ra bởi sức gió. Xói mòn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khi có những điều

kiện thuận lợi sau:

+ đất khô, tơi và bị tách nhỏ đến mức độ gió có thể cuốn đi

+ mặt đất phẳng, có ít thực vật che phủ thuận lợi cho việc di chuyển của gió

+ diện tích đủ rộng và tốc độ gió đủ mạnh để mang được các hạt đất đi4. Tác hại của xói mòn đất :a) Mất đất do xói mòn :

-)lượng đất mất do xói mòn là rất lớn phụ thuộc vào độ dốc, chiều dài sườn dốc, thực trạng lớp phủ trên mặt đất,

-)Theo nghiên cứu về lượng xói mòn trên đất canh tác rẫy ở Tây Bắc của hội Khoa Học Đất Việt Nam:

VụĐộ dày tầng đất bị xói mòn (cm)Lượng đất mất (tấn/ha)Vụ 1 (1962)0,79119,2Vụ 2 (1963)0,88134,0Vụ 3 (1964)0,77115,5Car 3 vụ gieo2,44366,7b) Mất dinh dưỡng:-đất bị thối hóa bạc màu-Làm thay đổi tính chất vật lý của đất, đất trở nên khô cằn, khả năng thấm hút và giữ nước của đất kém-Làm tổn thương tới môi trường sống của vi sinh vật, động thực vật đất, nên hạn chế khả năng phân giải của chúng, do đó

độ phì của đất giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các kiểu xói mòn đất :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×