Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2.3 Bảo vệ thân thể

2.3 Bảo vệ thân thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà MauIII. Phòng và chống cháy

3.1 Ngăn ngừa

Bảo vệ khỏi cháy tốt nhất là ngăn ngừa những điều kiện có thể dẫn tới

cháy. Có 3 thành phần tạo nên sự cháy là: Vật liệu cháy, khơng khí (oxy) và

nguồn nhiệt.

Những chất khí và chất lỏng dễ cháy không được hiện diện trong khu vực

công nghệ.

Tất cả rò rỉ phải được dừng ngay lập tức. Khi không thể, tất cả các cách

để ngăn ngừa sự lan rộng phải được áp dụng.

Nguồn lửa phải được loại bỏ khỏi khu vực cơng nghệ.

Khơng khí (oxy) có thể được loại trừ bằng việc trao đổi bằng hơi nước

hoặc Nitơ.

Một đám cháy luôn là mối nguy đối với con người và luôn luôn dẫn tới

nguy hiểm cho thiết bị.

Những nguồn sinh lửa là:

- Ngọn lửa hở.

- Công việc sinh nhiệt (hàn, cắt,…).

- Thiết bị điện hở.

- Xe cộ.

- Bề mặt kim loại quá nhiệt.

- Sự tích điện.

Hút thuốc cũng như mang diêm và hộp quẹt là bị cấm.

Những công việc tạo ra nhiệt như hàn, cắt, mài, bào,…Chỉ có thể thực

hiện trong khu vực công nghệ sau khi đã được cấp phép với quy trình đặc biệt và

thực hiện cảnh báo. Đèn pin di động và diesel chỉ được phép vận hành trong khu

vực cơng nghệ sau khi có giấy cấp phép từ trưởng ca.

Những sự tràn và rò rỉ là những nguồn cháy không mong muốn trong khu

vực cơng nghệ.

Phải thường xun kiểm tra để phát hiện rò rỉ và chống tràn.

35Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau3.2 Cứa hỏa

- Trong nhiều trường hợp người vận hành có thề ngăn ngừa những đám

cháy lớn bằng việc dập những ngọn lửa nhỏ khi chúng mới chớm. Cho mục này

thì thiết bị cứa hỏa được đặt chiến lược trong khu vực công nghệ.

- Thiết bị cứu hỏa gồm:

-Những điều kiện tĩnh bao gồm: Vòi nước được nối với hệ thống nước

cứu hỏa và những thiết bị thổi hơi nước.

- Những điều kiện di động bao gồm: Xe cứu hỏa và thiết bị dập lửa.

- Để dập tắt một đám cháy trong thiết bị điện (công tắc, biến thế, động cơ,

…) chỉ được dùng cacbon dioxide và những dụng cụ dập tắt điện dạng khô.

- Không bao giờ được dùng nước, hơi nước hoặc bọt cho những đám cháy

điện. Những đám cháy dầu lớn được dập tắt bằng hệ thống cứu hỏa nhà máy

dùng nước và bọt.

- Trong trường hợp có đám cháy cần thiết phải bảo vệ con người. Phải

cung cấp đầy đủ và sẳn sằng thiết bị bảo vệ trong khu vực công nghệ. Mền trùm

lửa được dùng để dập tắt cháy quần áo.

- Mũ bảo vệ và mắt kính ln ln cần thiết.

- Tất cả người vận hành phải biết thấu đáo vị trí của thiết bị dập lữa di

động, ống hơi, vòi, ống nước và thiết bị bảo vệ. Người vận hành phải biết khi

nào và áp dụng thế nào các thiết bị dập lửa di động. Họ cũng phải biết sử dụng

ống nước, bình bọt, các ống phun màng nước,…

- Khi đám cháy xảy ra, người vận hành phải dập tắt nó ngay lập tức bằng

việc sử dụng thiết bị dập lửa, hơi nước hay nước và kích hoạt báo động cháy.

- Trong trường hợp đám cháy lớn được gây ra bởi hóa chất, người vận

hành phải:

a) Cô lập lửa và ngừng máy thiết bị đó.

b) Dập lửa36Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau37Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà MauKẾT LUẬN

Được tìm hiểu về xưởng Amonia chúng tơi có được rất nhiều thực tế một số

thiết bị và q trình mà chúng tơi đã được học ở bộ mơn q trình và thiết bị

trong cơng nghệ hóa học như: Các thiết bị phản ứng, thiết bị trao đổi nhiệt, các

tháp chưng luyện, bơm, quạt, máy nén, lò đốt. . . Ngồi ra chúng tơi còn cảm

nhận được rất nhiều điều bổ ích nữa là biết được một phần công việc và nội quy

và bảo vệ an toàn cho mình và nhà máy mà chúng tôi sẽ làm sau khi ra trường.

Đây thực sự là môi trường tốt cho những sinh viên công nghệ hóa học đặc biệt là

chun ngành hóa dầu được tìm hiểu thực tế về ngành học của mình.

Thực tập thực tế là một hoạt động rất cần thiết cho sinh viện, đặc biệt là với

các sinh viên ngành kĩ thuật. Bởi vì mơn học tạo điều kiện cho sinh viên được

thực tế về mơn học và chun ngành mà mình sẽ theo học sau khi ra trường. Tuy

nhiên, thời gian thực tập rất ít nên tạo ra khơng ít khó khăn cho sinh viên. Chính

điều đó chúng tơi hy vọng trong thời gian tới kính mong khoa hóa học và công

nghệ thực phẩm sẽ tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được đi thực tế tại các

nhà máy nhiều hơn để tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế hơn sau thời gian

học lý thuyết các môn học ở trường.38Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà MauTÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Hướng dẫn vận hành phân xưởng Ammonia - Nhà máy Đạm Cà Mau.

37-5739Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2.3 Bảo vệ thân thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×