Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Giới thiệu chung về nhà máy

I. Giới thiệu chung về nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau- Công suất: 800.000 tấn Ure/năm

- Sản xuất phân đạm hạt đục có chất lượng cao theo công nghệ hiện đại nhất

từ các nước Đan Mạch, Ý, Nhật Bản và các thiết bị dây chuyền sản xuất hoàn

toàn nhập khẩu từ các nước tiên tiến của EU.

- Chất lượng sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc Tế.

1.2 Quy mô nhà máy

1.2.1 Các phân xưởng cơng nghệ chính

Nhà máy Đạm Cà Mau bao gồm 3 cụm phân xưởng công nghệ chính:

- Cụm phân xưởng sản xuất Ammonia có cơng suất 1350 tấn/ngày.

- Cụm phân xưởng sản xuất Urea từ Ammonia và tạo hạt với công suất 2385

tấn hạt Urea/ngày.

- Cụm phân xưởng phụ trợ cung cấp khí, nước, hơi nước và xử lý nước thải.

1.2.2 Các cụm công nghệ trong các phân xưởng

Phân xưởng Ammonia bao gồm:

- Thiết bị khử lưu huỳnh của khí nguyên liệu.

- Các thiết bị reforming sơ cấp, thứ cấp và nồi hơi thu hồi nhiệt.

- Các thiết bị chuyển hóa CO ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.

- Thiết bị tách CO2.

- Thiết bị Methan hóa.

- Thiết bị tổng hợp Ammonia.

- Q trình làm lạnh.

Phân xưởng Urea bao gồm:

4Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau- Máy nén CO2 và các bơm cao áp.

- Cụm cao áp.

- Cụm trung áp.

- Cụm thấp áp.

- Cụm chân không.

- Cụm xử lý nước ngưng công nghệ.

- Cụm thu hồi nước ngưng.

- Mạng hơi nước.

-Mạng nước rửa.

- Đuốc.

Phân xưởng tạo hạt bao gồm

- Thiết bị tạo hạt.

- Tháp rửa bụi.

- Máy nghiền urea.

- Sàng phân loại kích thước.

Phân xưởng phụ trợ bao gồm:

- Hệ thống nước thô –nước sinh hoạt –nước khử khoáng.

- Nước hàng rào.

- Hệ thống nước làm mát.

- Hệ thống khí nén –khí điều khiển –nitơ.5Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau- Hệ thống phân phối khí tự nhiên.

- Hệ thống tồn chứa ammonia.

- Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu.

- Hệ thống sử lý nước thải sinh hoạt.

- Hệ thống đuốc đốt.

II. Tổng quan về phân xưởng Ammonia

2.1 Giới thiệu chung

Trong nhà máy, ammonia được sản xuất từ khí tổng hợp chứa hydro và

nitơ với tỉ lệ xấp xỉ 3/1.

Bên cạnh các hợp chất trên, khí tổng hợp còn chứa một lượng khí trơ

như Ar và CH4 ở một giới hạn nào đó.

Nguồn cung cấp H2 là nước và khí hydrocarbon trong khí tự nhiên.

Nguồn cung cấp N2 là khơng khí. Bên cạnh ammonia, nhà máy còn sản suất

CO2, nguồn cung cấp CO2 là từ các hydrocarbon trong khí tự nhiên.Hoạt động của nhà máy ammonia được minh họa như hình dưới đây:

Khí tự nhiên

Nước

Khơng khíHơi nước

XƯỞNG

AMMONIAAmmonia NH3

Cabon dioxit CO2ĐiệnNhững ranh giới trách nhiệm của Phân xưởng ammonia là:

6Báo cáo thực tậpNhà máy Đạm Cà Mau- Đầu vào của hệ thống cung cấp khí ngun liệu.

- Đầu vào của máy nén khơng khí cho thiết bị reforming thứ cấp.

- Đầu ra của các bơm sản phẩm Ammonia.

- Đầu ra của thiết bị tách CO2.

Trong phạm vi ranh giới trách nhiệm thiết kế phân xưởng bao gồm các

thiết bị sau:

Cụm 200:

- Thiết bị khử lưu huỳnh.

- Các thiết bị reforming sơ cấp, thứ cấp và các nồi hơi thu hồi nhiệt.

- Các thiết bị chuyển hoá ở nhiệt độ cao và thấp.

Cụm 300:

- Thiết bị tách CO2.

- Methan hố.

Cụm 500:

- Chu trình tổng hợp Ammonia và hệ thống làm lạnh.

2.2 Nguyên liệu và Nhiên liệu

Khí nguyên liệu và nhiên liệu cho phân xưởng ammonia là khí tự nhiên có

thành phần như sau:

Bảng 2.1 Thành phần khí nguyên liệu đầu vào

Thành phần, mole %Thiết KếDự phòngC177.6673.13C27.382.91C33.531.527Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Giới thiệu chung về nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×