Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM

I. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM.

1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lựcVề kinh tếGiúp cho doanh nghiệp khai thác các khả năng tiềm

tàng. Nâng cao năng suất lao động.

 Lợi thế cạnh tranh.

Về xã hội Là quan điểm nhân bản về quyền lợi của người

lao động. Đề cao vị thế, giá trị của người lao động.

 Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của

2 bênI.Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM

1.3. Mục tiêu và nguyên tắc của HRMMục tiêuSử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhằm

tăng năng suất lao động và nâng cao tính

hiệu quả của tổ chức.Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân

viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát

huy tối đa năng lực cá nhân, kích thích,

động viên làm việc và trung thành, tận

tâm với doanh nghiệp.I. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM

Nguyên tắcNhân viên cần được đầu tư thỏađáng để pháttriển năng lực riêng.Thực hiện các chính sách,chương trình thực tiễn

nhằm thỏa mãn nhu cầu của nhân viên.Tạo môi trường làm việc linh động nhằm kích

thích sự phát triển của nhân viên.Các chức năng nhân sự cần được thực hiện phối

hợp.II. Các chức năng cơ bản của HRM

2.1. Nhóm chức năng thu hút

Muốn thực hiện chức năng thu hút nhân lực một cách hiệu quả, tổ chức phải tiến

Dự báo hoạch định nguồn nhân lực.Phân tích cơng việc.Phỏng vấn tuyến dụng.hành:1

2Lưu trữ và xử lý thông tin về nguồn nhân lực.

3

4II. Các chức năng cơ bản của HRM

2.1. Nhóm chức năng thu hútNhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo

có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp với công việc.II. Các chức năng cơ bản của HRM

2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triểnChú trọng đến việc nâng cao năng lực

của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên

của doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ

lành nghề cần thiết để hồn thành tốt

cơng việc được giao.II. Các chức năng cơ bản của HRM2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển:

Thường được thực hiện bởi

các hoạt động Hướng nghiệp huấn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành

cho nhân viên. Bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 Cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán

bộ quản lý và cán bộ chuyên môn,...II. Các chức năng cơ bản của HRM

2.3. Nhóm chức năng duy trì nhân lựcThường chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong

doanh nghiệp.II. Các chức năng cơ bản của HRM

2.3. Nhóm chức năng duy trì nhân lực

Cụ thể gồm 2 chức năng nhỏ hơnKích thích, động viên nhân viên:

- Xây dựng, quản lý bảng lương.

- Thiết lập, áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, tiền

thưởng, phúc lợi, trợ cấp.Quan hệ lao động:

- Hồn thiện mơi trường làm việc.

- Ký kết hợp đồng lao động, giải quyết khiếu nại, tranh chấp

lao động.

- Cải thiện môi trường làm việc, y tế, bảo hiểm, an toàn lao

động.III. Quan điểm và mơ hình HRM

3.1. Quan điểm quản trị nguồn nhân lực và quan điểm quản trị nhân sựHRM được dần dần thay thế cho quản trị nhân sựIII. Quan điểm và mơ hình HRM3.1. Quan điểm HRM và quan điểm quản trị nhân sự

Quan điểm chủ đạo Con người không còn đơn thuần chỉ là yếu tơ

của q trình sản xuất. Con người là một nguồn tài sản quý báu của tổ

chức. Các tổ chức chuyển từ tình trạng “tiết kiệm chi

phí lao động để giảm giá thành” sang “đầu tư

vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh

cao hơn, có lợi nhuận cao hơn và hiệu quả cao

hơn”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của HRM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×