Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG:

V. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Vay mua nhà thuộc các dự án tại các Khu đô thị mới, Khu chung cư trên cả

nước

 Tài sản đảm bảo đa dạng, được nhận chính căn nhà dự định mua làm tài sản

đảm bảo

 Tài trợ tối đa 90% giá trị căn nhà dự định mua

 Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân

 Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay tới 75% giá trị Tài sản đảm bảo

Thời hạn tối đa 25 năm

Phương thức trả nợ linh hoạt

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam có hộ khẩu/KT3 trên cùng địa bàn có

đơn vị kinh doanh của SHB

 Có thu nhập hợp pháp, ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ và thủ tụcc)Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Nhà đẹp – Cuộc sống mới

Lợi ích Vay mua nhà/nền nhà đã có đầy đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp

 Tài sản đảm bảo đa dạng, được nhận chính căn nhà dự định mua làm tài sản

đảm bảo

 Tài trợ tối đa 90% giá trị căn nhà dự định mua

 Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân

 Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

27Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay tới 75% giá trị tài sản đảm bảo

Thời hạn tối đa 25 năm

Phương thức trả nợ linh hoạt. Cho phép ân hạn gốc tối đa 6 tháng đầu

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam có hộ khẩu/KT3 trên cùng địa bàn có

đơn vị kinh doanh của SHB

 Có thu nhập hợp pháp, ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ thủ tục2)Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Cho vay mua ơ tơa) Ơ tơ Trường Hải

Sản phẩm dành riêng cho các khách hàng vay mua ô tô tại các đơn vị của Công ty

CP Ơ tơ Trường Hải

Lợi ích

 Vay mua xe tại các đơn vị của Cơng ty CP Ơ tơ Trường Hải

 Tài sản đảm bảo đa dạng, linh hoạt, có thể dùng chính xe mua làm tài sản

đảm bảo

 Tài trợ tới 90% giá trị ô tô dự định mua

 Khách hàng được thực hiện cho vay và chăm sóc riêng cho từng đối tượng

 Lãi suất cạnh tranh theo dư nợ giảm dần

 Thủ tục đơn giản và nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểm

 Loại tiền cho vay: VNĐ

 Số tiền cho vay tới 75% giá trị tài sản đảm bảo

 Thời hạn tối đa 96 tháng

28 Phương thức trả nợ gốc, lãi linh hoạt theo khả năng tài chính của khách hàng

Đối tượng và điều kiện

 Cá nhân người Việt Nam có hộ khẩu/KT3 hoặc các tổ chức trên cùng địa bàn

có đơn vị kinh doanh của SHB

 Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của Bộ luật

dân sự

 Có thu nhập hợp pháp, ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

 Có tài sản đảm bảo phù hợp đủ đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ thủ tục

 Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

 CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

 Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ của Khách hàng

 Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay

 Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo

b) Ơ tơ Năng động

Thêm tiện nghi, thêm u thương cuộc sống

Lợi ích

 Vay mua ơ tơ phục vụ mục đích đi lại

 Tài trợ tới 90% giá trị ô tô dự định mua

 Tài sản đảm bảo linh hoạt, được dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay

làm tài sản đảm bảo

 Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân

 Thủ tục nhanh gọn thuận tiện, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểm

 Loại tiền cho vay: VNĐ

 Số tiền cho vay lên tới 75% giá trị Tài sản đảm bảo

 Thời hạn vay linh hoạt, tối đa đến 60 tháng. Ân hạn gốc tối đa 6 tháng đầu

Đối tượng và điều kiện

 Cá nhân là người Việt Nam có hộ khẩu hoặc các tổ chức trên cùng địa bàn

có đơn vị kinh doanh của SHB

 Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của Bộ luật

dân sự

29 Có thu nhập hợp pháp và ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ

Hồ sơ thủ tục3)Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Cho vay tiêu dùnga) Thấu chi có tài sản đảm bảo phục vụ tiêu dùng

Tài trợ nguồn vốn đột xuất cho các nhu cầu tiêu dùng với hạn mức lên tới 500 triệu

đồng

Lợi ích

Rút vốn linh hoạt phục vụ các nhu cầu tiêu dùng của khách hàng

Tài sản bảo đảm linh hoạt, bao gồm Bất động sản và giấy tờ có giá

Lãi suất hấp dẫn

Chi trả đúng cho nhu cầu vốn khách hàng cần sử dụng

Có thể sử dụng kèm theo thẻ ATM

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VNĐ

Hạn mức thấu chi lớn lên đến 500 triệu đồng

Thời hạn tối đa 12 tháng

Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ

Đối tượng và điều kiện Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện của SHB

 Có Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn có điểm giao dịch của SHB.

 Có khả năng tài chính và nguồn thu nhập ổn định đảm bảo cho việc hoàn trả

nợ vay trong thời hạn cam kết;

 Có tài sản đảm bảo thỏa mãn điều kiện của SHB

Hồ sơ thủ tục

 Đề nghị cấp hạn mức thấu chi theo mẫu của SHB

 Giấy CMND/hộ chiếu; Hộ khẩu/ KT3 của người vay

 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản bảo đảm

30b) Thấu chi khơng có tài sản đảm bảo

Bạn cần nguồn vốn đột xuất cho các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.

Bạn khơng muốn đến các khoản vay thủ tục rườm rà và cần đảm bảo bằng tài sản.

Hãy để chúng tơi hỗ trợ bạn!!!

Lợi íchKhơng cần tài sản đảm bảo

Rút vốn linh hoạt

Lãi suất hấp dẫn

Chi trả đúng cho nhu cầu vốn khách hàng cần sử dụng

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chun nghiệp, nhiệt tình

Có thể sử dụng kèm theo thẻ ATM

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VNĐ

Hạn mức cho vay tối đa 10 lần thu nhập và không quá 200 triệu đồng

Thời hạn tối đa 12 tháng

Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam có hộ khẩu/KT3 trên cùng địa bàn có

đơn vị kinh doanh của SHB

 Có độ tuổi tại thời điểm vay vốn từ 18 tuổi và tại thời điểm tất tốn khoản

vay khơng q 55 tuổi đối với Nữ và 60 tuổi đối với Nam

 Có thu nhập ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

Hồ sơ thủ tụcĐơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và người đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốnc) Tín chấp tiêu dùng

Sản phẩm Cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo

Lợi ích31 Vay vốn phục vụ sinh hoạt tiêu dùng: Mua sắm vật dụng gia đình; học tập;

du lịch; hiếu hỉ; khám chữa bệnh; sửa chữa phương tiện, thiết bị sinh hoạt…

 Không cần tài sản đảm bảo cho khoản vay

 Tài trợ tới 15 lần thu nhập của khách hàng, và không quá 400 triệu đồng

 Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn linh hoạt

 Phương thức tính lãi đa dạng: Add-on hoặc dư nợ giảm dần

 Thủ tục nhanh gọn thuận tiện, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểm

 Loại tiền cho vay: VNĐ

 Thời hạn vay linh hoạt, tối thiểu 12 tháng, tối đa đến 48 tháng

 Phương thức trả nợ gốc, lãi linh hoạt theo khả năng tài chính của khách hàng

Đối tượng và điều kiện

 Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam có hộ khẩu/KT3 trên cùng địa bàn có

đơn vị kinh doanh của SHB

 Có độ tuổi tại thời điểm vay vốn từ 18 tuổi và tại thời điểm tất tốn khoản

vay khơng q 55 tuổi đối với Nữ và 60 tuổi đối với Nam

 Có thu nhập ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

Hồ sơ thủ tục

 Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

 CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

 Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

 Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

 Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

d) Tiêu dùng phong cách

Tài trợ lên tới 1 tỷ đồng cho tất cả các nhu cầu tiêu dùng của khách hàng!

Lợi ích

 Vay vốn phục vụ sinh hoạt tiêu dùng: Mua sắm vật dụng gia đình; học tập;

du lịch; hiếu hỉ; khám chữa bệnh; sửa chữa phương tiện, thiết bị sinh hoạt…

 Tài sản đảm bảo đa dạng

 Tài trợ tới 90% phương án tiêu dùng của khách hàng, và không quá 1 tỷ

đồng

 Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn linh hoạt

 Thủ tục nhanh gọn thuận tiện, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

32Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay lên tới 75% giá trị Tài sản đảm bảo

Thời hạn vay linh hoạt, tối đa đến 84 tháng

Phương thức trả nợ gốc, lãi linh hoạt theo khả năng tài chính của khách hàng

Đối tượng và điều kiện Cá nhân là người Việt Nam có hộ khẩu hoặc các tổ chức trên cùng địa bàn

có đơn vị kinh doanh của SHB.

 Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của Bộ luật

dân sự.

 Có thu nhập hợp pháp và ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ.

Hồ sơ thủ tục4)Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Cho vay sản xuất kinh doanh1. Thấu chi có tài sản đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh

Rút vốn nhanh, thành công lớn

Lợi íchRút vốn linh hoạt phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng

Tài sản bảo đảm linh hoạt, bao gồm Bất động sản và giấy tờ có giá

Lãi suất hấp dẫn

Chi trả đúng cho nhu cầu vốn khách hàng cần sử dụng

Đặc điểm Loại tiền cho vay: VNĐ

 Hạn mức thấu chi lớn lên đến6 lần doanh số giao dịch tối thiểu (xét trong 6

tháng gần nhất), tối đa 5 tỷ đồng

 Thời hạn tối đa 12 tháng

Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ

Đối tượng và điều kiện

33 Có Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn có điểm giao dịch của SHB

 Đã có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh tối thiểu 12 tháng theo cùng

ngành nghề mà khách hàng có nhu cầu vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

 Sản xuất, kinh doanh những mặt hàng có khả năng quay vòng vốn nhanh

 Có tài sản đảm bảo thỏa mãn điều kiện của SHB

 Có khả năng tài chính và nguồn thu nhập ổn định đảm bảo cho việc hoàn trả

nợ vay trong thời hạn cam kết

 Có tài sản đảm bảo thỏa mãn điều kiện của SHB

Hồ sơ thủ tục

 Đề nghị cấp hạn mức thấu chi theo mẫu của SHB

 Giấy CMND/hộ chiếu; Hộ khẩu/ KT3 của người vay

 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản bảo đảm

 Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn

b) Cho vay Bổ sung Vốn lưu động trả góp

Vay vốn linh hoạt, mở rộng kinh doanh

Lợi ích

 Hỗ trợ nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường xuyên trong hoạt động sản

xuất kinh doanh hoặc bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tại kỳ kế hoạch do

chuyển vốn lưu động sang đầu tư tài sản cố định tại kỳ trước

 Hạn mức ưu đãi, tối đa lên đến 3 tỷ đồng, tài trợ lên đến 70% nhu cầu vốn

lưu động

 Tài sản đảm bảo đa dạng

 Lãi suất hấp dẫn theo dư nợ giảm dần

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay lên tới 75% giá trị tài sản đảm bảo

Thời hạn vay: tối đa 60 tháng

Phương thức trả nợ linh hoạt theo khả năng tài chính của khách hàng

Đối tượng và điều kiện Khách hàng là hộ kinh doanh nhỏ kinh doanh ngành nghề truyền thống của

giađình hoặc đã kinh doanh ổn định, tiểu thương bán hàng tại các sạp chợ, cá

nhân kinh doanh có dòng thu tiền đều đặn và chứng minh được khả năng trả

nợ

34 Có thời gian hoạt động SXKD tối thiểu 24 tháng theo cùng ngành nghề dự

định vay vốn

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ thủ tục

 Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

 CMND, hộ khẩu của người vay và người đồng trả nợ (nếu có)

 Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

 Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ

 Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

c) Cho vay đầu tư tài sản cố định

Nền tảng vững vàng, tương lai vững mạnh

Lợi ích

 Vay đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách

hàng

 Linh hoạt với hai hình thức cho vay: cho vay theo món và cho vay theo dự

án đầu tư

 Tài trợ tối đa lên đến 90% phương án kinh doanh

 Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân

 Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay lên tới 75% giá trị tài sản đảm bảo

Thời hạn tối đa 120 tháng

Phương thức trả nợ linh hoạt theo khả năng tài chính của khách hàng

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh các lĩnh vực được pháp luật cho phép tối

thiểu 06 tháng.

 Có doanh thu ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ.

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Hồ sơ thủ tục

 Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

 CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

35 Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

 Hồ sơ chứng minh hiệu quả sản xuất kinh doanh

 Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

d) Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Vay vốn ngắn hạn, hiệu quả dài lâu

Lợi ích

 Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách

hàng

 Linh hoạt với hai hình thức cho vay: cho vay theo món và cho vay theo hạn

mức

 Tài trợ tối đa lên đến 85% phương án kinh doanh

 Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay lên tới 75% giá trị tài sản đảm bảo.

Thời hạn tối đa 12 tháng

Phương thức trả nợ linh hoạt

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh các lĩnh vực được pháp luật cho phép tối

thiểu 06 tháng

 Có doanh thu ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ thủ tục5)Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Sản phẩm đặc thù theo địa bàna) Cho vay hộ kinh doanh tại chợ Bình Điền

Lợi ích

36 Hỗ trợ toàn diện các nhu cầu vay vốn kinh doanh bao gồm thuê địa điểm

kinh doanh tại chợ và bổ sung vốn kinh doanh

 Nhiều hình thức cho vay linh hoạt cho khách hàng: cho vay theo món, thấu

chi tài khoản

 Tài trợ 90% nhu cầu vốn của khách hàng

 Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân

 Tài sản đảm bảo đa dạng, được sử dụng chính quyền thuê địa điểm kinh

doanh tại chợ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay

 Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Đặc điểmLoại tiền cho vay: VNĐ

Số tiền cho vay tối đa lên đến 75% giá trị tài sản đảm bảo

Thời hạn tối đa lên tới 60 tháng

Phương thức trả nợ linh hoạt

Đối tượng và điều kiện Cá nhân, hộ gia đình đang kinh doanh tại chợ Bình Điền hoặc có kế hoạch

nhận chuyển nhượng địa điểm kinh doanh tại chợ Bình Điền

 Có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh tối thiểu 24 tháng theo cùng

ngành nghề dự định vay vốn

 Có doanh thu ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ

 Có tài sản đảm bảo cho khoản vay

Hồ sơ và thủ tục2.Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu SHB

CMND, hộ khẩu của người vay và đồng trả nợ (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo của khoản vay

Hồ sơ chứng minh khả năng trả nợ

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Cho vay hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân

Lợi ích Hỗ trợ toàn diện các nhu cầu vay vốn kinh doanh bao gồm thuê địa điểm

kinh doanh tại chợ và bổ sung vốn kinh doanh

 Nhiều hình thức cho vay linh hoạt cho khách hàng: cho vay theo món, cho

vay theo hạn mức, thấu chi tài khoản

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×