Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản

A. Tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Đảm bảo sự an tồn, nhanh chóng và chính xác với khối lượng giao dịch lớn.

 Kế toán giao dịch của Ngân hàng sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn và giúp khách

hàng hoàn tất các thủ tục sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

 SHB có thể linh hoạt trong việc thương lượng về điều kiện và phí thu chi

tiền mặt tại chỗ với những trường hợp khối lượng tiền cần thu chi nhiều và

diễn ra thường xuyên.

 SHB cung cấp các dịch vụ hiện đại giúp khách hàng kiểm tra số dư tài khoản

và các giao dịch trực tuyến của mình như: dịch vụ SMS Banking, Internet

Banking…

Đối tượng và điều kiện:

Là việc khách hàng yêu cầu ngân hàng cung cấp dịch vụ thu hoặc chi tiền

mặt tại Doanh nghiệp hay địa điểm cụ thể do khách hàng chỉ định

Hồ sơ thủ tục:

 Theo quy định SHB

 Khi thực hiện các giao dịch của tài khoản, phải xuất trình giấy tờ phù hợp

với từng loại giao dịch theo quy định của NHNN và SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết

3) Két sắt an tồn

Lợi ích:

Được SHB cam kết giữ bí mật các thông tin về khách hàng, các thông tin

liên quan đến việc bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá

Tiết kiệm khơng gian và chi phí mua sắm thiết bị cất giữ tài sản, giấy tờ…

Được ủy quyền cho người khác giao dịch với SHB khi có văn bản ủy quyền

theo quy định của pháp luật

Số lần kiểm tra được SHB miễn phí: đối với kỳ hạn gửi từ 3 tháng trở xuống

tối đa 01 lần; đối với kỳ hạn gửi trên 3 tháng tối đa 03 lần

Được chấm dứt hợp đồng bảo quản tài sản trước thời hạn.

Đặc điểm:

Các tài sản có giá trị như vàng bạc, đá quý, các vật gia bảo, giấy tờ, tài liệu

quan trọng… được ngân hàng cất giữ an toàn và bảo mật tuyệt đối

Hồ sơ thủ tục:

20 Theo quy định SHB

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết

4) Dịch vụ trả lương qua tài khoản

Lợi ích:

Tiết kiệm chi phí và thời gian lao động cho Doanh nghiệp.

Giảm bớt rủi ro khi phải giữ một lượng tiền lương lớn tại Doanh nghiệp,

tăng tính chính xác trong việc trả lương.

Tránh được rủi ro tiền giả.

SHB có thể linh hoạt trong việc thương lượng về điều kiện chi trả lương, phí

chi trả trong trường hợp danh sách chi trả lương thường xuyên lớn.

Giao dịch viên của Ngân hàng sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn và giúp khách

hàng hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Đối tượng và điều kiện:

Là khách hàng Doanh nghiệp có tài khoản tại SHB có nhu cầu sử dụng dịch

vụ trả lương qua tài khoản.Hồ sơ thủ tục:

 Theo quy định SHB

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết

5) Sản phẩm E-Corporation – Internet Banking dành cho KHDN

Lợi ích:

Các hoạt động tài chính của Doanh nghiệp được quản lý và ký duyệt mọi

lúc, mọi nơi.

Tiết kiệm được chi phí và thời gian cho Doanh nghiệp.

Phương thức bảo mật an toàn và hiện đại nhất.

Miễn phí phí đăng ký và phí thường niên.

Miễn phí phí chuyển khoản trong hệ thống.

Miễn phí phí dịch vụ thanh tốn và nhiều giao dịch tài chính.

Miễn phí hạch tốn lương điện tử cho CBNV.

21 Phí chuyển khoản liên ngân hàng cạnh tranh nhất.

 Hạn mức giao dịch có thể được gia tăng theo đề xuất của Doanh nghiệpĐặc điểm:

Truy vấn thông tin tài khoản, ngoại tệ và dịch vụ ngân hàng

Chuyển khoản thanh tốn trong và ngồi hệ thống SHB, chuyển khoản theo

lơ, …

Hạch tốn lương, thơng báo số dư và nhắc nợ tự động

Kê khai, nộp thuế, ký hợp đồng trực tuyến

Đối tượng và điều kiện:

Là khách hàng Doanh nghiệp có tài khoản tại SHB có nhu cầu đăng ký sử

dụng dịch vụ E-Corporation.Hồ sơ thủ tục:

 Theo quy định của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết

6) Gói tiện ích dịch vụ tài khoản ưu đãi cho Doanh nghiệp S-Business

Lợi ích:

 Khách hàng được sử dụng dịch vụ E-banking (Ngân hàng điện tử) dành cho

Doanh nghiệp với nhiều tiện ích và ưu đãi về các loại phí.

 Được hưởng các ưu đãi phí chuyển tiền và lãi suất.

 Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho Lãnh đạo Doanh

nghiệp.

 Được tư vấn miễn phí về các gói chăm sóc sức khỏe

Đối tượng và điều kiện:

Tất cả các tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng) mở tài khoản

tại SHB và thỏa mãn điều kiện của sản phẩm.

Hồ sơ thủ tục:

22 Theo quy định mở tài khoản thanh tốn thơng thường của SHB.

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết.

7) Gói tài khoản vốn đầu tư nước ngồi

Lợi ích:

Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thu, chi để đầu tư trực tiếp/gián

tiếp nước ngoài vào Việt Nam thuận tiện, phù hợp quy định Pháp luật

Đối tượng và điều kiện:

 Gói tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm 2 loại tài khoản vốn

đầu tư:

 Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi: dành cho Doanh nghiệp có vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài là cá nhân/tổ

chức.

 Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài: dành cho nhà đầu tư gián tiếp

nước ngoài là cá nhân/tổ chức.

Hồ sơ thủ tục:

 Hồ sơ riêng theo từng đối tượng khách hàng và hình thức đầu tư.

 Khi thực hiện các giao dịch của tài khoản, phải xuất trình giấy tờ phù hợp

với từng loại giao dịch theo quy định của NHNN và SHB..

 Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh SHB gần nhất hoặc gọi điện tới số

hotline 1800.5888.56 để biết thêm chi tiết

B. Dịch vụ đầu tư và phòng ngừa rủi ro

1) Mơi giới giao dịch phái sinh hàng hóa tập trung

Lợi ích:

 Được SHB phân tích, tư vấn phương án giao dịch và phòng ngừa rủi ro.

 Chủ động phòng ngừa rủi ro thị trường trong hoạt động kinh doanh hàng hóa

vật chất.

 Có thể tận dụng cơ hội thu lợi nhuận nếu thị trường biến động có lợi.

 Thị trường thanh khoản cao; giá cả công khai, minh bạch; rủi ro đối tác rất

thấp.

23 Chương trình giao dịch trực tuyến hiện đại, thân thiện người sử dụng.

 Chi phí giao dịch cạnh tranh, linh hoạt kèm theo nhiều tiện ích miễn phí.

 Dịch vụ trọn gói (tư vấn, giao dịch, tín dụng, thanh toán, ngoại tệ).

Đối tượng và điều kiện:

 Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, sản xuất, chế biến, mua bán

và xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu rủi ro biến động giá hàng hóa trong các

nhóm ngành:

Thức ăn chăn nuôi & dầu thực vật (đậu tương, ngô, dầu nành, dầu cọ)

Thực phẩm – đồ uống (lúa mạch, lúa mỳ, cà phê, ca cao)

Dệt may (bông sợi)

Cơ – điện – hàng tiêu dùng (đồng, nhơm, chì, kẽm…)

Vận tải – điện – xăng dầu (dầu thơ, khí tự nhiên, khí hóa lỏng…)Hồ sơ thủ tục:

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ tình hình tài chính

Chứng từ, hợp đồng giao dịch hàng hóa vật chất

Hợp đồng khung giao dịch phái sinh hàng hóa tập trung

Các phụ lục hợp đồng, hồ sơ, chứng từ khác theo quy định2) Môi giới giao dịch phái sinh hàng hóa phi tập trung OTC

Lợi ích:

 Được SHB phân tích, tư vấn phương án giao dịch và phòng ngừa rủi ro

 Chủ động phòng ngừa rủi ro thị trường trong hoạt động kinh doanh hàng hóa

vật chất với khối lượng lớn và kỳ hạn dài

 Có thể linh hoạt cân đối giữa phòng ngừa rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng và chi

phí giao dịch theo nhận định thị trường

 Các điều khoản của hợp đồng có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của

khách hàng.

 Nguồn thông tin, dữ liệu thị trường cập nhật và đáng tin cậy

 Dịch vụ trọn gói (tư vấn, giao dịch, tín dụng, thanh tốn, ngoại tệ)

Đối tượng và điều kiện:

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×