Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Tiền gửi tiết kiệm

A. Tiền gửi tiết kiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Lãi suất sản phẩm:

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

VNDUSD6 tháng6.400.001 năm7.200.002-20 năm7.400.00Đặc điểm:

Loại tiền gửi: VNĐ/USD

Mức gửi tối thiểu: 300.000VNĐ / 50USD. Số tiền gửi lần đầu phải là bội số

của 100.000VNĐ / 10USD, số tiền gửi các lần tiếp theo là bội số của số tiền

gửi lần đầu tiên

Kỳ hạn gửi: 6 tháng và từ 1 – 20 năm (chẵn năm)

Định kỳ gửi tiền: gửi góp hàng tháng theo số tiền đăng ký, khách hàng có

thể nộp trước số tiền tích lũy của các tháng tiếp theo

Khách hàng có thể nộp chậm so với định kỳ đăng ký nhưng không quá 60

ngày. Sau 60 ngày khách hàng không nộp tiền hệ thống sẽ tự động tất toán

sổ tiết kiệm gửi góp và trả gốc lãi vào tài khoản thanh tốn cho khách hàng

Thời gian trả lãi: lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách

hàng tất toán sổ trước hạn

Lãi suất: được tự động điều chỉnh 3 tháng/lần theo từng sổ tiết kiệm của

khách hàng

Không được rút gốc nhiều lần

Rút trước hạn: cho phép rút trước hạn và hưởng lãi không kỳ hạn thấp nhất

tại thời điểm rút. Nếu rút trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu thì

khơng hưởng lãi

Đến hạn nếu khách hàng khơng rút, hệ thống tự động tất tốn gốc lãi đổ vào

tài khoản thanh toán cho khách hàng.Hồ sơ thủ tục:

 Giấy đăng ký mở sổ tiết kiệm gửi góp (theo mẫu SHB)

 Giấy đăng ký kỳ hạn gửi thực tế (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

9 Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)

2) Tiết kiệm onlineLợi ích:

Dễ dàng gửi tiết kiệm mọi lúc mọi nơi mà khơng cần đến Ngân hàng

Được phép tất tốn sổ trước hạn qua Internet Banking mà không cần phải

đến tận quầy giao dịch

Dễ dàng theo dõi thông tin tài khoản tiết kiệm với dịch vụ Internet Banking,

Mobile Banking, SMS Banking

Lãi suất tiết kiệm online:

STTLoại kỳ hạnLãi suất (%/năm)1Kỳ hạn 01 tháng5.402Kỳ hạn 02 tháng5.403Kỳ hạn 03 tháng5.504Kỳ hạn 04 tháng5.505Kỳ hạn 05 tháng5.506Kỳ hạn 06 tháng6.407Kỳ hạn 07 tháng6.408Kỳ hạn 08 tháng6.409Kỳ hạn 09 tháng6.4010Kỳ hạn 10 tháng6.4011Kỳ hạn 11 tháng6.4012Kỳ hạn 12 tháng7.3013Kỳ hạn 13 tháng7.5014Kỳ hạn 18 tháng7.5015Kỳ hạn 24 tháng7.5016Kỳ hạn 36 tháng7.60

10Đặc điểm:

Loại tiền gửi: VNĐ

Mức gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ

Kỳ hạn trên sổ: 1 – 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

Thời gian trả lãi: lãi được trả vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ

trước hạn

Phương thức đáo hạn: khách hàng lựa chọn một trong các phương thức sau

Lãi nhập gốc và tự động gia hạn theo kỳ hạn ban đầu với lãi suất của sản

phẩm tại thời điểm gia hạn

Lãi được trả vào tài khoản thanh toán, gốc tự động gia hạn theo kỳ hạn ban

đầu với lãi suất của sản phẩm tại thời điểm gia hạn

Lãi và gốc được trả vào tài khoản thanh toán cho khách hàng

Số tiết kiệm online không được vay cầm cố tại SHB

Hồ sơ thủ tục:

Khách hàng chỉ cần mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ Ngân hàng

điện tử tại SHB để thực hiện mở và tất toán sổ tiết kiệm online3) Tiết kiệm bậc thang theo số tiền

Lợi ích:

 Được hưởng lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh theo số tiền gửi

 Có thể rút tiền trước hạn và rút gốc từng phần với thủ tục đơn giản, nhanh

chóng

 Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay

vốn

Đặc điểm:

Loại tiền gửi: VNĐ / USD

Mức gửi tối thiểu: 100.000VNĐ / 50USD

Kỳ hạn gửi: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần (đối với VNĐ), 1 – 13 tháng, 18 tháng, 24

tháng, 36 tháng (đối với VNĐ và USD)

Thời gian trả lãi: lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách

hàng tất toán sổ trước hạn

Rút trước hạn hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút. Nếu khách hàng rút

trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu đối với kỳ hạn tháng và rút

11trước 2 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu đối với kỳ hạn tuần thì khơng

hưởng lãi

 Đến hạn nếu khách hàng khơng rút thì lãi nhập gốc và tự động chuyển sang

kỳ hạn tương ứng tiếp theo với lãi suất tại thời điểm chuyển tiếp kỳ hạn

Hồ sơ thủ tục

 Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

 Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)

4) Tiết kiệm lĩnh lãi trước

Lợi ích:

 Được nhận lãi ngay khi gửi tiền, do đó có ngay vốn để sử dụng vào các mục

đích khác của mìnhCó thể rút tiền trước hạn để đáp ứng nhu cầu sử dụng

vốn linh hoạt của mình

 Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

 Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay

vốnĐặc điểm:

Loại tiền gửi: VNĐ/USD

Mức gửi tối thiểu: 100.000VNĐ / 50USD

Kỳ hạn gửi: 1 – 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

Thời gian trả lãi: lãi được trả cho khách hàng ngay khi gửi tiền

Không được rút gốc nhiều lần

Rút trước hạn hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút trên số tiền gốc trừ đi

số lãi khách hàng đã nhận, khách hàng phải hoàn trả số tiền lãi đã nhận khi

gửi tiền. Nếu rút trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu thì khơng

hưởng lãi

Đến hạn nếu khách hàng khơng rút thì hệ thống tự động gia hạn gốc sang kỳ

hạn tương ứng của sản phẩm này (lãi đã trả vào tài khoản thanh toán cho

khách hàng từ đầu kỳ)Hồ sơ thủ tục:

 Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

12 Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)

5) Tiết kiệm lĩnh lãi hằng tháng

Lợi ích:

Chủ động trong kế hoạch chi tiêu với lãi được trả định kỳ hàng tháng

Có thể rút tiền trước hạn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn linh hoạt của mình

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay

vốn

Đặc điểm:

Loại tiền gửi: VNĐ/USD

Mức gửi tối thiểu: 100.000VNĐ / 50USD

Kỳ hạn gửi: 1 – 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

Thời gian trả lãi: lãi được trả định kỳ hàng tháng cho khách hàng

Không được rút gốc nhiều lần

Rút trước hạn hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút trên số tiền gốc đối

với kỳ đầu và từ kỳ sau trên số tiền gốc trừ đi số lãi khách hàng đã nhận

hàng tháng, khách hàng phải hoàn trả lại số tiền lãi đã nhận hàng tháng. Nếu

rút trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu thì khơng hưởng lãi

Đến hạn nếu khách hàng khơng rút thì hệ thống tự động gia hạn gốc sang kỳ

hạn tương ứng của sản phẩm này (lãi đã trả vào tài khoản thanh toán cho

khách hàng hàng tháng)Hồ sơ thủ tục:

 Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

 Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)

6) Tiết kiệm EUR

Lợi ích:

 Khách hàng được hưởng lãi suất theo số tiền gửi

 Khách hàng có thể rút tiền trước hạn với thủ tục đơn giản, nhanh chóng

13 Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay

vốn

Đặc điểm:

Loại tiền gửi: EUR

Mức gửi tối thiểu: 50 EUR

Kỳ hạn gửi: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng

Thời gian trả lãi: lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách

hàng tất tốn sổ trước hạn

Khơng được rút gốc nhiều lần

Rút trước hạn hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút. Nếu khách hàng rút

trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu thì khơng hưởng lãi

Đến hạn nếu khách hàng khơng rút thì lãi nhập gốc và tự động chuyển sang

kỳ hạn tương ứng tiếp theo với lãi suất tại thời điểm chuyển tiếp kỳ hạnHồ sơ thủ tục:

 Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

 Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)

7) Tiết kiệm điều chỉnh lãi suất cao nhất

Lợi ích:

 Lãi suất được điều chỉnh định kỳ phù hợp với lãi suất thị trường, do đó

khách hàng sẽ khơng mất nhiều thời gian để đổi sổ

 Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, bảo lãnh vay vốnSTTLoại kỳ hạnLãi suất (%/năm)1Kỳ hạn 13 tháng7.402Kỳ hạn 18 tháng7.403Kỳ hạn 24 tháng7.504Kỳ hạn 36 tháng7.60Đặc điểm:

14Loại tiền gửi: VNĐ

Mức gửi tối thiểu: 50.000.000 VNĐ

Kỳ hạn: 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

Lãi suất được tự động điều chỉnh 3 tháng/lần theo từng sổ tiết kiệm của

khách hàng

Thời gian trả lãi: lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách

hàng tất tốn sổ trước hạn

Khơng được rút gốc nhiều lần

Rút trước hạn: cho phép rút trước hạn và hưởng lãi không kỳ hạn thấp nhất

tại thời điểm rút. Nếu rút trước 5 ngày thực lãi kể từ ngày gửi lần đầu thì

khơng hưởng lãi

Đến hạn theo kỳ hạn trên sổ nếu khách hàng khơng rút thì lãi nhập gốc và tự

động gia hạn sang kỳ hạn tương ứng tiếp theo với lãi suất tại thời điểm gia

hạn

Hồ sơ thủ tục:

Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu SHB)

Giấy đăng ký kỳ hạn gửi thực tế (theo mẫu SHB)

Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

Giấy tờ liên quan khác (nếu cần)B. Tài khoản thanh tốn

1) Gói tài khoản An phát trọn đời

Lợi ích:

 Được mở tài khoản thanh tốn SHB với các tiện ích vượt trội:

 Nhận lãi suất khơng kỳ hạn cao trên số dư tài khoản;

 Hưởng đầy đủ tính năng của tài khoản: Thanh tốn, Chuyển khoản, Ngân

hàng điện tử, gửi tiết kiệm online, đăng ký cấp hạn mức thấu chi,…

 Được phát hành thẻ SHB với nhiều ưu đãi:

 Miễn phí phát hành thẻ (thẻ ghi nợ nội địa/thẻ ghi nợ quốc tế/thẻ tín dụng

quốc tế)

 Miễn phí thường niên 01 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ (đối với thẻ

ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế).

15 Cấp hạn mức giao dịch ATM cao (đối với thẻ ghi nợ nội địa): Tối đa 20 triệu

VNĐ/lần và 100 triệu VNĐ/ngày.

 Được tư vấn & cung cấp sản phẩm bảo hiểm An phát trọn đời của Bảo Việt

Nhân Thọ ngay tại SHB với:

 Giá trị bảo hiểm vượt trội;

 Được bảo vệ tài chính toàn diện trước rủi ro bất ngờ với số tiền bảo hiểm do

khách hàng chủ động lựa chọn gấp từ 5 – 85 lần Phí bảo hiểm quy năm;

 Hưởng Lãi suất đầu tư cạnh tranh có cam kết tối thiểu 5%/năm;

 Linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp tài chính;

 Lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5%/năm nhằm nâng cao sự bảo

vệ tài chính;

 Thanh tốn phí bảo hiểm tự động.

 Được tặng voucher ưu đãi giảm phí bảo hiểm lên tới 20% đối với sản phẩm

bảo hiểm của TCT Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH):

 Bảo hiểm Tín gia an: Bảo hiểm vật chất ngôi nhà (bao gồm nhà/ nhà chung

cư):

 Bảo hiểm Dặm trường an: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

Đặc điểm:

 Loại tiền: VNĐ

 Số dư bình quân tối thiểu: 500.000 VNĐ/tháng

 Lãi suất áp dụng: Lãi suất không kỳ hạn cao, theo biểu lãi suất riêng của Sản

phẩm do SHB quy định trong từng thời kỳ.

Hồ sơ thủ tục:

 Giấy đăng ký mở tài khoản An phát trọn đời (theo mẫu SHB)

 Giấy tờ tùy thân: CMND/Hộ chiếu/…

 Giấy tờ khác liên quan (nếu có)

2) Tài khoản thanh tốn thơng thường

Lợi ích:

 Có thể nộp tiền vào và rút tiền ra bất cứ khi nào có nhu cầu

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Tiền gửi tiết kiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×