Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiệp vụ nguồn vốn:

Nghiệp vụ nguồn vốn:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.Nhận tiền gửi có kỳ hạnTiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà khách hàng được rút ra sau một thời gian

nhất định theo kỳ hạn đã được thỏa thuận khi gửi tiền. Mục đích của người gửi

tiền là lấy lãi cho nên ngân hàng có thể chủ động kế hoạch hóa việc sử dụng

nguồn vốn vì chủ động được thời gian. Mức lãi suất cụ thể phụ thuộc vào bảng

lãi suất do Sacombank công bố trong từng kỳ. Kỳ hạn phổ biến của loại tiền gửi

này là ngày, tuần, tháng với các phương thức trả lãi như: trả lãi trước, lãi trả

hàng tháng, hàng quý và lãi trả cuối kì. Khi rút trước hạn khách hàng sẽ được

nhận lãi suất như gửi không kỳ hạn. Khách hàng có thể gửi bằng tiền mặt thơng

qua các văn phòng giao dịch hoặc chuyển khoản. Các đối tượng gửi tiền phổ

biến tại Sacombank là các Tổ chức Việt Nam & nước ngồi được hình thành và

hoạt động theo quy định pháp luật. Để mở rộng khoản vốn này, ngoài biện pháp

lãi suất, ngân hàng Sacombank thực hiện một số biện pháp nhằm tạo nên tính

lỏng cho loại tiền gửi có kỳ hạn như cho phép khách hàng rút trước hạn hoặc sổ

xố trúng thưởng…1.3.Nhận tiền gửi không kỳ hạnTiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc

nào. Khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng trích tiền trên tài khoản để chuyển

trả cho người thụ hưởng, hoặc chuyển số tiền được hưởng vào tài khoản này.

Đối với tài khoản tiền gửi này, mục đích chính của người gửi tiền là nhằm đảm

bảo an toàn về tài sản và thực hiện các khoản thanh tốn qua ngân hàng, do vậy,

nó còn được gọi là tiền gửi thanh tốn. Tiền gửi khơng kỳ hạn có chi phí thấp,

tuy nhiên ngồi chi phí lãi, còn có chi phí phát sinh trong hoạt động phục vụ

thanh tốn. Để tăng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn, ngân hàng Sacombank đã đa

dạng hóa và phục vụ tốt các dịch vụ trung gian, huy động nhiều khách hàng là

các doanh nghiệp lớn sẽ làm cho mức dư tiền gửi bình qn tại các ngân hàng

ln cao và ổn định, tạo điều kiện cho ngân hàng có thể sử dụng lượng tiền này

để cho vay mà không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng.

Theo BCTC của ngân hàng Sacombank vào năm 2016, hoạt động huy động vốn

từ các nguồn tiền gửi của khách hàng đạt được 291.663.101 VND

Page | 7 Nghiệp vụ vay tiền:

Để tăng nguồn vốn Sacombank vay vốn từ ngân hàng trung ương, các ngân hàng

thương mại hoặc các trung gian tài chính khác và vay từ cơng chúng, dưới các hình

thức:

- Phát hành chứng từ có giá. Ngân hàng chủ động phát hành kỳ phiếu ngân hàng để

huy động vốn nhằm thực hiện những những dự án đầu tư đã định. Việc huy động vốn

dưới hình thức phát hành kỳ phiếu ngân hàng được thực hiện theo hai phương thức:

 Phát hành theo mệnh giá (trả lãi sau, người mua trả tiền theo mệnh giá

được ghi trên bề mặt kỳ phiếu)

 Phát hành bằng hình thức chiết khấu (trả lãi trước, người mua sẽ trả một

số tiền bằng mệnh giá trừ đi khoản lãi mà họ được hưởng).

- Vay của các ngân hàng và các trung gian tài chính khác. Vay qua thị trường liên ngân

hàng nhằm mục đích đảm bảo nhu cầu vốn khả dụng trong thời gian ngắn, ngân hàng

có thể khai thác các khoản vốn nhàn rỗi từ các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng

khác. Hoạt động vay mượn này nhằm mục đích điều hòa nhu cầu vốn khả dụng và

đảm bảo nguồn vốn lưu chuyển thông suốt liên tục trong hệ thống ngân hàng.. TheoPage | 8BCTC năm 2016 của Sacombank hoạt động huy động vốn qua thị trường liên ngân

hàng là 8.109.652 trong đó khoản tiền gửi của các TCTD khác là 3.341.826 và khoản

đi vay từ các TCTD khác là 4.767.8262. Nghiệp vụ tín dụng:

Sacombank cung cấp nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng như cho vay, bảo lãnh, bao

thanh toán, cho th tài chính, tuy nhiên hình thức cho th tài chính được thực hiện

bởi một Cơng ty TNHH MTV Cho th Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank-SBL) trực thuộc Sacombank.

2.1.Cho vayCung cấp nhiều gói cho vay đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

vay kinh doanh, vay tiêu dùng, vay tín chấp và vay đặc thù.

Một vài điều kiện chung cần có để cho vay bao gồm:

Bản chính giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Sacombank.

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú/Giấy, sổ tạm trú.

Chứng từ chứng minh thu nhập, khả năng trả nợ.

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

2.1.1.Vay kinh doanhMục đích: cùng bạn mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh

doanh.Page | 9Tiện ích: các mục vay trong gói vay kinh doanh mang lại nhiều tiện ích cho cá nhân,

hộ gia đình hay các cơ sở kinh doanh, nhằm đáp ứng thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh

doanh, bổ sung vốn để sản xuất, đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng,…để mở

rộng sản xuất hay bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phta

triển kinh tế các nhân/hộ gia đình.

 Thấu chi sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu chi vượt số dư có trên tài khoản thanh tốn nhằm đáp ứng thiếu hụt

vốn trong sản xuất kinh doanh

Đặc tính:

-Hạn mức thấu chi tối đa 50% số dư bình quân tháng của tài khoản thanh toán trong

06 tháng gần nhất.

Thời gian thấu chi tối đa 1 năm.

Tài sản đảm bảo: khơng có tài sản bảo đảm, bất động sản, phương tiện vận chuyển.

a. Vay nơng nghiệpĐặc tính:

- Mức vay: khơng giới hạn.

-Thời hạn vay: linh hoạt theo phương án vay của khách hàng.

-Phương thức cho vay/thu nợ: Cho vay từng lần/Cho vay hạn mức/ Cho vay lưu vụ/Cho

vay quay vòng/Cho vay tuần hồn.

-Loại tiền vay: VNĐ.

-Tài sản đảm bảo: Thẻ tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận chuyển.

b. Vay phát triển kinh tế gia đình

Đặc tính:

-Mức vay: tối đa 03 tỷ đồng.

-Tài sản bảo đảm: bất động sản, phương tiện vận chuyển.

-Phương thức vay, trả nợ linh hoạt.

c. Vay sản xuất kinh doanh

Đặc tính:

-Mức vay: Khơng giới hạn. Căn cứ vào phương án kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả

nợ và khả năng tài trợ của Sacombank.

-Thời hạn vay: Căn cứ vào chu kỳ kinh doanh, dự phóng lưu chuyển nguồn tiền, thời

hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng để xác định thời

hạn vay phù hợp.Page | 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiệp vụ nguồn vốn:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×