Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số đặc điểm của máy phát điện trong kĩ thuật và trong sản xuất. (12’)

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số đặc điểm của máy phát điện trong kĩ thuật và trong sản xuất. (12’)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị Hà- GV dùng mục “Có thể em chưa biết để củng cố bài”

4.2. Hướng dẫn tự học (1’)

- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập.

- Đọc trước bài 35.

******************************************

Tiết PPCT: 40

Ngày soạn: 12/1/2018

Tuần dạy: 21

Ngày dạy: 20/1/2018

Lớp dạy: 9A

Bài 35: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng điện xoay chiều.

- Bố trí được thí nghiệm chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

- Nhận biết được kí hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng được chúng

để đo cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

1.2. Kĩ năng

- Sử dụng các dụng cụ đo điện, mắc mạch điện theo sơ đồ, hình vẽ.

1.3. Thái độ

- Trung thực, cẩn thận, ghi nhớ sử dụng điện an tồn.

- Hợp tác trong hoạt động nhóm.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên

* Đối với mỗi nhóm HS:

- 1 nam châm điện; 1 nam châm vĩnh cửu đủ nặng (200g - 300g).

- 1 nguồn điện 1 chiều 3V - 6V; 1 nguồn điện xoay chiều 3V - 6V

* Đối với GV:

- 1 ampe kế xoay chiều; 1 vôn kế xoay chiều.

- 1 bút thử điện.

- 1 bóng đèn 3 V có đui; 1 công tắc.

- 8 sợi dây nối.

- 1 nguồn điện 1 chiều 3V - 6V; 1 nguồn điện xoay chiều 3V - 6V hoặc 1

máy chỉnh lưu hạ thế.

2.2. Học sinh

- Nghiên cứu trước bài mới.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định tổ chức (1’)

Giáo án vật lý 9134Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị Hà3.2. Kiểm tra miệng (2’)

Câu 1 : Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện một chiều.

Câu 2 : Dòng điện 1 chiều có những tác dụng gì?

3.3. Tiến trình dạy học

ĐVĐ: Liệu dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Đo cường độ và hiệu điện thế

của dòng điện xoay chiều như thế nào?

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tìm hiểu các tác dụng I- Tác dụng của dòng điện xoay

của dòng điện xoay chiều (12’)

chiều

GV : làm 3 thí nghiệm biểu diễn như + Thí nghiệm 1: dòng điện có tác

hình 35.1, u cầu HS quan sát

dụng nhiệt.

HS : quan sát thí nghiệm và nêu rõ mỗi + Thí nghiệm 2: dòng điện xoay

thí nghiệm dòng điện xoay chiều có tác chiều có tác dụng quang.

dụng gì?

+ Thí nghiệm 3: Dòng điện xoay

GV: Ngồi 3 tác dụng trên, dòng điện chiều có tác dụng từ.

xoay chiều còn có tác dụng gì?

Dòng điện xoay chiều còn có tác

HS : Thảo lận nhóm và trả lời

dụng sinh

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng từ II- Tác dụng từ của dòng điện

của dòng điện xoay chiều. (12’)

xoay chiều.

1- Thí nghiệm

GV: hướng dẫn, yêu cầu HS bố trí thí C2: Trường hợp sử dụng dòng điện

nghiệm như hình 35.2 và 35.3 (SGK) khơng đổi, nếu lúc đầu cực N của

trao đổi nhóm trả lời câu hỏi C2.

thanh nam châm bị hút thì khi đổi

HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm, chiều dòng điện nó sẽ bị đẩy và

quan sát kĩ để mô tả hiện tượng xảy ra, ngược laị.

trả lời câu hỏi C2

Khi dòng điện xoay chiều chạy qua

ống dây thì cực N của thanh nam

châm lần lượt bị hút, đẩy. Nguyên

nhân là do dòng điện luân phiên đổi

chiều.

2- Kết luận

GV: Như vậy tác dụng từ của dòng Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ

điện xoay chiều có điểm gì khác so với của dòng điện tác dụng lên nam

dòng điện một chiều?

châm

HS: Thảo luận và đưa ra KL

cũng đổi chiều.Giáo án vật lý 9135Trường TH Trần Quốc Toản

Hoạt động 3: Tìm hiểu các dụng cụ

đo, cách đo cường độ và hiệu điện

thế của dòng điện xoay chiều. (10’)

GV giới thiệu: Để đo cường độ và hiệu

điện thế của dòng xoay chiều người

dùng vơn kế, ampe kế xoay chiều có kí

hiệu AC (hay ~). GV có thể dành thời

gian giải thích kí hiệu. Trên vơn kế và

ampe kế đó 2 chốt nối khơng cần có kí

hiệu (+), (-).

HS: theo dõi GV thông báo, ghi vở

GV: làm thí nghiệm sử dụng vơn kế,

ampe kế xoay chiều đo cường độ, hiệu

điện thế xoay chiều.

HS: đọc, ghi các giá trị đo được

GV: Gọi HS nêu lại cách nhận biết vôn

kế, ampe kế xoay chiều, cách mắc vào

mạch điện.

HS: Nêu KLGV: Phạm Thị Hà

III- Đo cường độ dòng điện và

hiệu điện thế của mạch điện xoay

chiều.kết luận:

+ Đo hiệu điện thế và cường độ

dòng điện xoay chiều bằng vơn kế

và ampe kế có kí hiệu là AC (hay

~).

+ Kết quả đo không thay đổi khi ta

đổi chỗ hai chốt của phích cắm vào

ổ lấy điện.Hoạt động 4: Vận dụng (4’)

IV: Vận dụng

GV: Yêu cầu cá nhân HS tự trả lời câu C3:

C3  hướng dẫn chung cả lớp thảo

luận. Nhấn mạnh HĐT hiệu dụng

tương đương với hiệu điện của dòng

điện một chiều có cùng trị số.

HS:Các nhóm hồn thành C3 và làm

theo HD của GV

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

4.1.Tổng kết (3’)

+ Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? Trong các tác dụng đó, tác dụng

nào phụ thuộc vào chiều dòng điện.

+ Vơn kế và ampe kế xoay chiều có kí hiệu thế nào? Mắc vào mạch điện như thế

nào?

4.2. Hướng dẫn tự học (1’)

- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập.

- Đọc trước bài 36.

Giáo án vật lý 9136Trường TH Trần Quốc ToảnGV: Phạm Thị Hà******************************************Tiết PPCT: 41

Tuần dạy: 22Ngày soạn: 26/1/2018

Ngày dạy: 29/1/2018

Lớp dạy: 9A

Bài 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải

điện.

- Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do

vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây.

1.2. Kĩ năng

- Tổng hợp kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới.

1.3. Thái độ

- Ham học hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm.

Giáo án vật lý 9137Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số đặc điểm của máy phát điện trong kĩ thuật và trong sản xuất. (12’)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×