Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Cơ sở bản kế hoạch

II. Cơ sở bản kế hoạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Cơ sở bản kế hoạch

2. Phạm vi nghiên cứuHướng đến đối tượng người béo phì hay người cao tuổi và cả phái nữ.

Thị trường chủ yếu là ở các thành phố lớnII. Cơ sở bản kế hoạch

3. Phương pháp nghiên cứu.

3.1. Phương pháp thu thập dữ liệuThu thập dữ liệu sơ cấp:

Thu thập dữ liệu thứ cấp:II. Cơ sở bản kế hoạch

3. Phương pháp nghiên cứu.

3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

Tổng hợp dữ liệu cần phân tích

tùy theo từng dữ liệu mà đưa ra các phương pháp

thực hiện thích hợpIII. Quy trình PTSP mới

Bước 1: Phát ý tưởng

Xây dựng ý tưởng cho sản phẩm

Nguồn ý tưởng: từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các nhà khoa học, nhân viên,

ban lãnh đạo,…

Chú ý: Nhu cầu và ước muốn của khách hàng là cơ sở cho phát triển ý tưởng về sản

phẩm.

III. Quy trình PTSP mới

Bước 1: Phát ý tưởng

Ý tưởng bên ngoàiVinasoy tạo sản phẩm dựa trên cơ sơ xuất phát từ khách hàng

Qua thăm dò ý tưởng của đối thủ cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Cơ sở bản kế hoạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×