Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 CÔNG CỤ XỬ LÝ ẢNH LabVIEW

6 CÔNG CỤ XỬ LÝ ẢNH LabVIEW

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2. 10: Giao

diện chính củaphần mềmLabVIEWphiên bản2013Hình 2. 11: Một robot dưới nước dựa trên lập trình LabVIEW [14]

 Mơ phỏng và xử lí các tín hiệu thu nhận được để phục vụ các mục

đích nghiên cứu hay mục đích của hệ thống mà người lập trình mong muốn.

 Xây dựng các giao diện người dùng một cách nhanh chóng và thẩm

mỹ hơn nhiều so với các ngơn ngữ lập trình khác như Visual Basic, Matlab,…

 Cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển như PID, Logic mờ

(Fuzzy Logic), một cách nhanh chóng thơng qua các chức năng tích hợp sẵn

trong LabVIEW.

 Cho phép kết hợp với nhiều ngơn ngữ lập trình truyền thống như C,

C++, Matlab …

Như trên hình ta thấy dùng Card LabVIEW ta có thể giao tiếp với: motor,

webcam, các cảm biến… Chúng ta có thể kết nối các thiết bị này thông qua các- 28 -card gắn với cổng USB, PCI. Ta cũng có thể thực hiện giao tiếp nối tiếp các thiết bị

này với máy tính thơng qua chuẩn giao tiếp RS232, RS485… Như trên hình vẽ ta

thấy một loạt các ứng dụng, một ví dụ là chúng ta có thể sử dụng card LabVIEW để

giao tiếp với Webcam, từ đó có thể điều được các thiết bị từ xa (ô tô chẳng hạn)Hình 2. 12: Khả năng kết hợp các phần cứng của LabVIEW [14]

2.6.1.

-Lập trình với LabVIEWĐể làm việc với phầnmềm LabVIEW ta thao tác trên

2 cửa sổ là Front Panel và Block

Diagram. Hai cửa sổ này sẽ xuất

hiện sau khi ta khởi động phần

mềm LabVIEW.

Hình 2. 13: Giao diện làm việc của phần mềm LabVIEW

a- Cửa sổ Front Panel, b- Cửa sổ Block Diagram.

-Cửa sổ Front Panel hay còn gọi là giao diện người dùng. Cửa sổ nàydùng để khởi tạo các Control (Input): các số, các nút nhấn, mảng… và các

Indicator (ouput): leds, đồ thị… Nghĩa là trên cửa sổ này ta có thể thiết lập các

thơng số đầu vào của một ứng dụng nào đó và có thể thấy được kết quả khảo sát

hay tính tốn của ứng dụng đó.- 29 -Hình 2. 14: Bảng điều khiển thiết lập các thông số

-Cửa sổ Block Diagram là cửa sổ dùng để người lập trình khởi tạo, viếtcác thuật tốn cho ứng dụng của mình. Đó bao gồm các hàm tốn học (cộng,

trừ, nhân, chia, đạo hàm, tích phân, ma trận…), các hàm lặp (while loop), các

hàm tạo trễ… Nghĩa là trên cửa sổ Block Diagram chứa những thuật toán giải

quyết các bài tốn ứng dụng mà người lập trình khởi tạo và có thể điều khiển và

hiển thị kết quả trên cửa sổ Front Panel.

-Các hàm tính tốn có liên quan trong của sổ Block Diagram được nối vớinhau bằng dây dẫn theo kiểu truyền tín hiệu. Đây cũng là một lợi điểm của

LabVIEW so với các phần mềm khác ở tính trực quan và dễ làm việc.Hình 2. 15: Bảng các hàm, công thức bên cửa sổ Block Diagram

2.6.2.

-Một số khối (hàm thức) thường sử dụng của LabVIEW:Khối While loop: là khối dùng để lặp lại liên tục một chương trình chứatrong nó trong khoảng thời gian tùy ý.- 30 -Hình 2. 16: Khối While LoopNhư trên hình, nút “stop” dùng để dừng vòng lặp, khối “i” sẽ cho biết có bao

nhiêu vòng lặp đã được lặp.

-Khối Case Structure: tương đương một hàm điều kiện (IF), các trườnghợp trong miền True sẽ xảy ra nếu giả thiết đầu vào là True, các trường hợp

trong miền False sẽ xảy ra nếu giả thiết đầu vào là False.Hình 2. 17: Khối Case Structure

-Hàm Time Delay: Hàm này cho phép cài đặt thời gian trễ sau mỗi vònglặp While Loop, như trên hình thì mỗi vòng lặp While loop sẽ có thời gian trễ

là 1 giây.Hình 2. 18: Khối Time Delay

-Hàm While Until Next ms Multiple: Hàm này cho phép cài đặt thờigian làm việc cho mỗi vòng lặp While Loop, như trên hình thì mỗi vòng lặp

While loop sẽ diễn ra trong 50(ms).- 31 -Hình 2. 19: Hàm While Until Next ms Multiple.

-Các hàm tính tốn:Hình 2. 20: Các hàm tính tốn trong LabVIEW

-Các hàm so sánh:Hình 2. 21: Các hàm so sánh trong LabVIEW

-Các hàm logic:Hình 2. 22: Các hàm logic

-Các hàm về xử lý ảnh- 32 -Hình 2. 23: Các hàm về xử lý ảnh

Trong LabVIEW có nhiều hàm hỗ trợ xử lý ảnh như:

-NI-IMAQ: Hàm này thu thập các hình ảnh đầu vào từ thư viện ảnh cósẵn trong máy tính, video có sẵn trong bộ nhớ, hay từ camera.Hình 2. 24: Các hàm thu thập ảnh

-Image Processing: ở hàm này thì nó sẽ xử lý màu của ảnh thu thậpđược, lọc ảnh, phân tích ảnh…Hình 2. 25: Các hàm xử lý ảnh

-Machine Vision: Trong hàm này nó chưa các hàm đếm số lượng vật, đokhoảng cách, xác định tọa độ vật, xác định đối tượng mẫu…- 33 -Hình 2. 26: Các cơng cụ làm việc với ảnh

Nhưng để thuận lợi cho người sử dụng thì LabVIEW tích hợp sẵn các hàm

này vào trong thư viện Vision Express. Trong thư viện này nó có chứa hai hàm:Vision AcquisitionVision AssistantHình 2. 27: Hai hàm thường dùng trong xử lý ảnh với LabVIEW

-Vision Acquisition: có nhiệm vụ là thu nhận hình ảnh từ thư viện ảnh,video sẵn có hay là từ camera vào. Nó làm việc như sau:

Khi lấy hàm này từ thư viện hàm Vision Express thì nó sẽ có hình dạng như

sau:Hình 2. 28: Hàm Vision Acquisition

Ta có thể chọn nguồn ảnh từ camera hoặc thư viện có sẵn:- 34 -Hình 2. 29: Chọn nguồn thu thập ảnh

Ở cửa sổ này ta chọn kiểu ảnh thu thập phù hợp với nguồn ảnh ở cửa sổ

trước:

 Single Acquisition with processing: ta chọn kiểu này nếu ở cửa sổ

trước đã chọn nguồn ảnh từ thư viện có sẵn.

 Coutinuous Acquisition with inline processing: chọn nếu thu thập

hình ảnh từ camera

 Finite Acquisition with inline processing: chọn nếu lấy nguồn hình

ảnh từ video có trong thư viện máy tính.- 35 -Hình 2. 30: Chọn kiểu ảnh thu được

Cài đặt định dạng cho ảnh thu được:Hình 2. 31: Cài đặt định dạng cho ảnh thu đượcChọn đường dẫn:- 36 -Hình 2. 32: Chọn điều khiển/Hiển thị

-Hàm Vision Assistant: ở đây các ảnh sẽ được xử lý, phân tích điểm, lọcđiểm nhiễu thiết lập mục đích của việc xử lý ảnh thu được.Hình 2. 33: Cửa sổ làm việc với hàm NI Vision Assistant- 37 -PHẦN 3: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CAMERA

VÀ THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG

3.1. THIẾT KẾ LẮP ĐẶT

 Bản vẽ mơ phỏng vị trí các thiết bị:Hình 3. 1: Bản vẽ thiết kế trên solidworkHình 3. 2: Mơ phỏng 3D- 38 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 CÔNG CỤ XỬ LÝ ẢNH LabVIEW

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×