Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 38 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

BÀI 38 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nam châm SNỐng dây

SĐiện kế2mA

0:6 mA=1┴69của ống dây.24Mặt phẳng cắt ngang04NDi chuyển nam châm lại gần ống dây.Kim

điện

kế

sang

phải

Số

đường

sứcbịđiện

từlệch

qua

ốngống

dây

Sinh

ra dòng

trong

số 0.

tăng

dây.S20=1┴ThÝ nghiÖm69mA

0:6 mA244NDi chuyển nam châm ra xa ống dây.

Kim điện

kế bị lệch

Số đường

sức sang

Sinh ra dòng điện trong ống

tráiống

từ qua

dây.

0

dâysốgiảm

NS0=1┴ThÝ nghiƯm69mA

0:6 mA2442S20=1┴Vậy ngun nhân nào sinh

ra dòng điện?69mA

0:6 mA244NDi chuyển ống dây ra xa nam châm.NS0sức

từ qua

ơng

dây

điệnkế

bị lệch

sang

trái

số

Số

đường

Sinh

ra dòng

điện

trong

ống

Kim

giảm

0

dây.ThÝ nghiƯm69mA

0:6 mA2442BÀI 38 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNGI. THÍ NGHIỆM1.

2.Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2Thay đổi giá trị của biến trở.

Số đường sức từ

qua ống dây thay

đổi.64864221010020:12 V610-DC+POWERmA1000:6 mA

-AC+Trờng đại học s phạm tháI nguyênKhoa vật líThí nghiƯm60849844640:12 V212V0120V8n

s

s

0=1┴ Quay nam châm, nhưng góc khơng đổi.ThÝ nghiƯm69mA

0:6 mA2442n

s

0=1┴ Quay nam châm để thay đổi gócThÝ nghiƯm69mA

0:6 mA2442Thay đổi kích thước của ống dây.NS0244269

0:6 mA

=1┴ThÝ nghiÖmmABÀI 38 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

I.THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1Ngun nhân sinh ra dòng điện trong ống2. Thí nghiệm 2dây?

Kết luận: Khi số đường sức từ qua ống dây thay đổi sinh ra dòng điện trong

ống dây.Khi số đường sức từ qua ống dây thay đổi thì kim điện kế bị lệch khỏi số 0

tức đã xuất hiện dòng điện trong ống dây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 38 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×