Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

4 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài

hạnĐường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn là

đường chi phí cận biên (LMC), phần nằm trên điểm LACminCân bằng dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn

hảoKhi hãng cạnh tranh hồn hảo đạtP=LACmin=LMC=ATCmin=SMC thì hãng sẽ đạt trạng

thái cân bằng trong dài hạn.Ví dụ về một hãng cạnh tranh hoàn hảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×