Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Highlands Coffee – Cảm nhận về một giá trị truyền thống và bất hủ3.3 Nguồn thu thập dữ liệu

Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp. Vì đây là dự án

nghiên cứu để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch

vụ nên chúng tôi sẽ sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp để làm cơ sở giúp chúng tơi nắm bắt

được mức độ hài lòng của nhóm khách hàng mục tiêu từ đó sẽ cải thiện chất lượng sản

phẩm dịch vụ.

3.4 Địa bàn nghiên cứu và mẫu điều tra

Cuộc nghiên cứu của chúng tôi sẽ được tiến hành trên các khách hàng sinh sống

và làm việc trong các quận nội thành.

3.4.1 Địa bàn nghiên cứu: các quận nội thành

- Quận Hai Bà Trưng

- Quận Hoàn Kiếm

- Quận Hoàng Mai

- Quận Thanh Xuân

- Quận Cầu Giấy

- Quận Đống Đa

- Quận Long Biên

- Quận Tây Hồ

- Quận Hà Đông

- Quận Ba Đình

3.4.2 Chọn mẫu:

- Mục tiêu tổng thể: Các khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Highlands

Coffee.

- Khung lấy mẫu: Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thường xuyên ở

Highlands Coffee (ít nhất 2 lần/tuần) tại Hà Nội.

- Phương pháp chọn mẫu: phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên

Cá nhân nam hoặc nữ, với thu nhập từ 4 triệu đồng trở lên.

Khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Highlands Coffee.

- Phương pháp lấy mẫu: phương pháp lấy mẫu phi xác suất (sử dụng phương

pháp Quota Sampling).

- Kích cỡ mẫu: Cuộc nghiên cứu của chúng tôi sẽ được tiến hành trên 100

khách hàng. Mẫu được lựa chọn sẽ có cơ cấu như sau:

Phân theo giới tính:

+ 50 khách hàng là nam

+ 50 khách hàng là nữ

7Highlands Coffee – Cảm nhận về một giá trị truyền thống và bất hủPhân theo thu nhập:

+ Thu nhập dưới 4 triệu VNĐ: 10 người

+ Thu nhập từ 4 triệu VNĐ đến dưới 6 triệu VNĐ: 40 người

+ Thu nhập từ 6 triệu VNĐ đến dưới 10 triệu VNĐ: 40 người

+ Thu nhập từ 10 triệu VNĐ trở lên: 10 người

Thu nhậpNamNữDưới 4 triệu VNĐ55Từ 4 triệu VNĐ đến dưới 6 triệu VNĐ2020Từ 6 triệu VNĐ đến dưới 10 triệu VNĐ2020Từ 10 triệu VNĐ trở lên

Tổng5

505

503.5 Xử lý và phân tích số liệu điều tra

- Số liệu thu thập được từ điều tra sẽ được xử lý trên phần mềm R, MS Excel.

- Số liệu sẽ được phân tích sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố hoặc

phân tích độ tin cậy để nhóm các biến; các chỉ tiêu tần số và số bình quân cũng như

các chỉ tiêu thống kê mô tả khác được sử dụng để đánh giá chung về mức độ hài lòng

của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Highlands Coffee.8Highlands Coffee – Cảm nhận về một giá trị truyền thống và bất hủPHẦN 4. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN1Lựa chọn đề tài nghiên

cứu2Thu thập thông tin3Xác định vấn đề quản

trị,

vấn đề nghiên cứu,

mục tiêu nghiên cứu4Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 1Công ViệcTuần 2Tiến độ thực hiệnPhát triển chi tiết vấn

đề

nghiên cứu và mục tiêu

nghiên cứu5Tập hợp ý kiến và lập

bảng hỏi6Chỉnh sửa và hoàn

thiện bảng hỏi7Phân công nhân sự đi

phỏng vấn8Tiến hành phỏng vấn9Nộp bản đề xuất dự án

nghiên cứu hoàn chỉnh10Tổng hợp dữ liệu, làm

báo cáo

và thuyết trình

Độ dài thực hiện dự án: 9 tuầnDự án này sẽ tiến hành ngay khi được phê duyệt đề xuất. Trước đó, Phỏng vấn

nhóm tập trung sẽ được tiến hành trong vòng 1 tuần ngay sau khi thống nhất 03 vấn

đề: quản trị, nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu. 02 tuần sau đó là khoảng thời gian

9Highlands Coffee – Cảm nhận về một giá trị truyền thống và bất hủbảng hỏi được lập và hoàn thiện. Dự kiến việc thực hiện phỏng vấn cá nhân sẽ được

tiến hành trong thời gian là 02 tuần (tuần 7 và 8) sau khi đã phân công và tập huấn

nhân sự đi phỏng vấn. Sau cùng, cần thêm khoảng 1 tuần để tổng hợp kết quả phỏng

vấn nhóm, tổng hợp kết quả và viết báo cáo sơ bộ. Song song với việc chuẩn bị báo

cáo sơ bộ, nhóm sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để chuẩn trị cho buổi trình bày kết quả

nghiên cứu. Sau khi đã trình bày và có ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, Nhóm

nghiên cứu sẽ hồn thiện báo cáo cuối cùng. Tổng cộng thời gian tiến hành nghiên cứu

là 9 tuần (2 tháng 1 tuần)10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×