Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát chung về công ty

1 Khái quát chung về công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpCơng ty chuyển đổi sang mơ hình cơng ty Cổ phần vào tháng 12 năm

2003 theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 27 tháng 06 năm 2005, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh Công ty cổ phần số 0103003548.

Tháng 11 năm 2001, Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý

chất lượng theo mơ hình ISO 9002 : 1994 trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng

bê tông thương phẩm. Từ đầu năm 2004 hệ thống quản lý chất lượng được

chuyển đổi, áp dụng, đánh giá chứng nhận theo phiên bản ISO 9001 : 2000.

Công ty đã được tặng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cơng

đồn Xây dựng Việt Nam về thành tích sản xuất, thi đua, nhiều huy chương vàng

sản phẩm chất lượng cao và cờ đảm bảo chất lượng cuả ngành.

Trong những năm qua, Công ty đã xây dựng được các công trình đạt chất

lượng cao tiêu biểu như: Hội trường UBND tỉnh Lào Cai; Hội trường và nhà

khách Cơng đồn tỉnh Sơn La; Các chung cư cao tầng ở Linh Đàm, Làng quốc

tế Thăng Long; Các trụ sở kho bạc, ngân hàng, cục thống kê ở các tỉnh Hà Tây,

Hòa Bình, Quảng Ninh. Và Công ty đã cung cấp bê tông thương phẩm, vật tư

cho các cơng trình tiêu biểu sau: Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh; Cung văn hóa Lao

động Việt Xơ; Sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Hiện nay, Công ty đang cung cấp bê tông thương phẩm và vật tư cho các cơng

trình: Dự án CP 7A, Nhà máy điện ng Bí, các khu đơ thị mới, v.v.

2.1.2 Tổ chức ngành nghề kinh doanh

2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Lĩnh vực kinh doanh : ngành xây dựng.

- Ngành nghề kinh doanh :SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0131LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp+ Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện, vật tư và các

chủng loại vật liệu xây dựng khác.

+ Kinh doanh vận tải trong công nghiệp xây dựng, công nghệ bê tông, công

nghệ SX vật liệu xây dựng khác.

+ Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu cơng nghiệp.

+ Xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, giao thơng, thủy lợi, bưu

điện, cơng trình đường dây và trạm biến thế điện, san lấp mặt bằng, thi cơng các

cơng trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa cơng ty kinh doanh.

+ Thiết kế xây dựng, tư vấn xây dựng, lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, khảo

sát xây dựng, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

+ Thiết kế kết cấu đối với cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Kinh doanh vận tải và du lịch.

2.1.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ

1) Quy trình chung của hoạt động xây lắp

Ngành xây dựng cơ bản là ngành luôn cung cấp những sản phẩm mang

những đặc điểm rất riêng như: tính đơn chiếc của sản phẩm, kích thước sản

phẩm lớn, thời gian xây dựng lâu dài, quy trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn

khác nhau. Hầu hết tất cả các sản phẩm xây lắp đều tuân theo quy trình cơng

nghệ sau:

+ Nhận thầu thơng qua đấu thầu trực tiếp hoặc được giao thầu trực tiếp.

+ Ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư xây dựng công trình (bên A).

+ Trên cơ sở hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây lắp đã được ký kết giữa bên nhận

thầu và bên giao thầu, tổ chức quá trình sản xuất thi cơng tạo ra sản phẩm (cơng

trình hay hạng mục cơng trình):

 San nền, giải phóng mặt bằng, đào đất, làm móng.

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0132LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp Tổ chức lao động, bố trí máy móc thiết bị thi cơng, tổ chức cung ứng vật

tư.

 Xây trát, trang trí, hồn thiện.

+ Cơng trình được tổ chức thi công dưới sự giám sát của chủ nhiệm cơng trình

về mặt kỹ thuật và tiến độ thi cơng.

+ Bàn giao cơng trình hồn thành và tiến hành thanh quyết toán hợp đồng xây

dựng với chủ đầu tư.

Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮPDỰ THẦUKÝ HỢP ĐỒNG

XÂY LẮPTIẾN HÀNH

THI CÔNGBÀN GIAO

CÔNG TRÌNHNGHIỆM THU(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Thi cơng)SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0133LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp2) Q trình thi cơng tại cơng ty

Sơ đồ 2 : TIẾN TRÌNH CƠNG VIỆC

HĐ giao khốn

thiết kế kỹ thuật dự

toán

Bổ nhiệm chủ nhiệm CT

Lập bộ máy quản lý CT

Nhận mặt bằng thi công

Lập kế hoạch thi công

Chuẩn bị thi công

Tập kết vật tư, thiết bịTriển khai thi côngNghiệm thu từng bước

với khách hàng

Nghiệm thu tổng thể

Bàn giao công trình

Hồn cơng thanh tốnBảo hành cơng trình

(nếu có)Lưu hồ sơ cơng trình

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0134LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpMơ tả lưu đồ

* Giám đốc các xí nghiệp lập tờ trình xin giao việc. Phòng Kế hoạch kỹ thuật

đề xuất, Giám đốc ra quyết định giao việc, Phòng Kế hoạch kỹ thuật lập hợp

đồng kinh tế giữa cơng ty và chủ đầu tư.

* Giám đốc xí nghiệp ra quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm cơng trình, cán bộ

kỹ thuật, cán bộ ATLĐ, cán bộ kinh tế. Sau đó lập danh sách báo cáo Giám đốc

cơng ty hoặc Phó giám đốc cơng ty phụ trách thi cơng biết để điều hành.

* Khi nhận mặt bằng, mốc giới, tim cốt phải kiểm tra kỹ trước khi ký nhận

biên bản bàn giao. Ban chỉ huy cơng trình có trách nhiệm nhắc nhở, theo dõi và

bảo quản mốc giới.

+ Lập kế hoạch thi công: Kế hoạch thi công bao gồm các tài liệu sau: các

biện pháp quản lý chất lượng; Tổng mặt bằng thi công; Phương án, biện pháp thi

công tổng thể và chi tiết; Tiến độ thi công; Phương án, biện pháp kỹ thuật ATLĐ

và VSMT; Phòng kế hoạch kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra trước khi trình

Giám đốc/Phó giám đốc phê duyệt.

+ Tùy theo nhu cầu Giám đốc xí nghiệp trực tiếp ký hợp đồng lao động với

cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công nhân nhưng thời hạn hợp đồng không quá

06 tháng. Những cá nhân được ký HĐLĐ trên để phục vụ thi công công trình

phải là những người có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với công

việc được giao. Các lao động tại cơng trình phải được đào tạo huấn luyện và

trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

* Thiết bị và vật tư vật liệu được tập kết tại cơng trình để chuẩn bị thi cơng.

* Triển khai thi cơng:

- Chủ nhiệm cơng trình, kỹ thuật cơng trình có trách nhiệm:

+ Ghi Nhật ký cơng trình hàng ngày theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0135LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp+ Hướng dẫn công nhân thực hiện thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê

duyệt, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật từng công việc, hạng mục.

+ Lập biện pháp thi công chi tiết, cụ thể cho từng công việc, từng tổ thợ.

+ Điều hành các tổ thợ, máy móc thiết bị tham gia thi cơng cơng trình theo

đúng quy định, quy trình, quy phạm hiện hành.

+ Quản lý tổng hợp báo cáo khối lượng thi công xây lắp.

+ Kiểm tra, giám sát các điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo an tồn

tuyệt đối cho người và máy móc thiết bị thi công.

+ Thực hiện kiểm tra thường xuyên và nghiệm thu nội bộ.

+ Tổ chức họp giao ban định kỳ ít nhất một lần/tháng trước khi họp giao ban

Công ty. Thành phần và nội dung giao ban do chủ nhiệm cơng trình quyết định.

- Phòng kế hoạch kỹ thuật có trách nhiệm:

+ Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện tổ chức thi công xây lắp,

việc hoàn tất các thủ tục hồ sơ nghiệm thu theo quy trình, quy định hiện hành và

hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các đơn vị thi công về chất lượng, khối lượng, tiến

độ, an toàn lao động.

+ Điều tra xác minh những sự cố, những sai phạm kỹ thuật, đề xuất các biện

pháp giải quyết xử lý kịp thời theo trình tự phân cấp giải quyết sự cố cơng trình.

+ Tham gia nghiệm thu hồn thành giai đoạn xây lắp, nghiệm thu bàn giao

đưa cơng trình vào sử dụng và kiểm tra các biên bản nghịêm thu, hồ sơ hồn

cơng, tài liệu liên quan đến cơng tác quản lý xây lắp.

+ Ký xác nhận khối lượng xây lắp hoàn thành để làm cơ sở cho việc tạm ứng,

thanh quyết tốn cơng trình.SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0136LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp+ Tổng hợp báo cáo về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động của

các ĐVTT từng kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty và Ban giám đốc

công ty.

* Nghiệm thu với khách hàng: trách nhiệm tham gia nghiệm thu với khách

hàng được thực hiện bởi chủ nhiệm cơng trình, giám đốc các xí nghiệp, cán bộ

của phòng kế hoạch kỹ thuật. Việc nghiệm thu với khách hàng phải lập thành

văn bản theo mẫu quy định hiện hành.

+ Xử lý các công việc hạng mục không đạt yêu cầu: Khi kiểm tra hiện

trường, nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với khách hàng phát hiện các công việc

hạng mục không phù hợp (khơng đáp ứng u cầu) người phát hiện có trách

nhiệm lập biên bản hiện trường để: Mô tả công việc hạng mục không phù hợp;

Biện pháp xử lý.

+ Sau khi đơn vị thi cơng thực hiện sửa chữa xong Phòng kế hoạch kỹ thuật

có trách nhiệm kiểm tra lại.

+ Đơn vị thi công phải ghi chép mọi ý kiến của khách hàng, đại diện khách

hàng định kỳ tổng hợp gửi báo cáo cho Phòng kế hoạch kỹ thuật.

* Nghiệm thu tổng thể, bàn giao cơng trình: Giám đốc/Phó giám đốc, Phòng

kế hoạch kỹ thuật, Xí nghiệp, Chủ nhiệm, kỹ thuật cơng trình tham gia nghiệm

thu tổng thể và bàn giao cơng trình.

* Chủ nhiệm cơng trình, kỹ thuật cơng trình chịu trách nhiệm lập hồ sơ hồn

cơng theo quy định.

* Bảo hành cơng trình: Các xí nghiệp thi cơng chịu trách nhiệm bảo hành

cơng trình. Hồ sơ thực hiện cơng tác bảo hành cơng trình phải được duy trì.

* Lưu hồ sơ: Hồ sơ cơng trình được lưu 01 bộ tại xí nghiệp thi cơng và 01 bộ

tại phòng kế hoạch kỹ thuật.

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0137LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy

Về mặt nhân sự, hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên trong cơng ty là 371

người, trong đó :

+ Trình độ đại học, cao đẳng : 60 người

+ Trung cấp : 10 người

+ Sơ cấp, công nhân kỹ thuật : 301 người

Tổng số lao động được phân bổ vào các ngành như sau :

+ Khối sản xuất công nghiệp : 95 người

+ Khối xây lắp : 245 người

+ Khác – Quản lý : 31 người

Xuất phát từ những yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành và

tình hình sản xuất thực tế, Cơng ty đã xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

của mình như sau:SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0138LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpSơ đồ 3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

PHỊNG

KẾ HOẠCH-KỸ THUẬTXÍ NGHIỆP

SẢN XUẤT BÊ

TƠNG ORU

XÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG SỐ 1GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊXÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG SỐ 2PHĨ GIÁM ĐỐCXÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG SỐ 3PHỤ TRÁCH THI

CƠNG

PHỊNG

HÀNH CHÍNH TỔNG

HỢPBAN KIỂM

SỐTXÍ NGHIỆP

SẢN XUẤT BÊ

TƠNG C45PHĨ GIÁM ĐỐCXÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG SỐ 4XÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG SỐ 5PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

XE MÁY – THIẾT BỊXÍ NGHIỆP

SẢN XUẤT VẬT

LIỆU XÂY DỰNG

SỐ 1KẾ TỐN

TRƯỞNGCHI NHÁNH TẠI

LÀO CAI

PHỊNG

TÀI CHÍNH-KẾ TỐN

BAN KINH DOANH

DỊCH VỤ TỔNG

HỢPSV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0139LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: là người lập chương trình, kế hoạch hoạt động

của Hội đồng Quản trị, quyết định cử người đi công tác, đào tạo ở nước ngoài

đối với các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý theo đề nghị của Giám đốc;

được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình.

- Giám đốc điều hành: là người quản lý và điều hành tồn cơng ty, có thẩm

quyền cao nhất.

+ Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật

về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.

+ Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt và các cơ

quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Phó giám đốc: Gồm 2 người, giúp việc cho Giám đốc

Phó giám đốc kỹ thuật xe, máy thiết bị – QMR: Đặc trách quản lý sản xuất các

xí nghiệp; quản lý cơng nghiệp (sản xuất ở xí nghiệp bê tơng ORU, xí nghiệp bê

tơng C45, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 1); quản lý công tác bảo

dưỡng, sửa chữa xe, máy, thiết bị của công ty; đại diện cho cơng ty về quản lý

chất lượng (QMR).

Phó giám đốc kỹ thuật thi cơng: Đặc trách quản lý các xí nghiệp xây dựng,

các đội xây dựng; phụ trách lĩnh vực an tồn lao động, bảo hộ lao động của cơng

ty; phụ trách lĩnh vực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chất lượng cơng

trình.

- Phòng kế hoạch kỹ thuật thi công

+ Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tổ chức và triển khai các công việc trong

lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và liên doanh, liên kết trong và ngoài nước.

+ Tham mưu cho Giám đốc tổ chức và triển khai chỉ đạo về công tác khoa học

kỹ thuật, chất lượng cơng trình. Đơn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên thi công

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0140LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpxây dựng các cơng trình đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình quy phạm kỹ

thuật của ngành và Nhà nước.

- Phòng hành chính tổng hợp

Phòng hành chính tổng hợp là phòng chun tham mưu cho Giám đốc tổ chức,

triển khai, chỉ đạo các mặt cơng tác: tổ chức hành chính, thi đua khen thưởng,

hành chính quản trị, y tế.

-Phòng ban an tồn lao động+ Tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc xây dựng qui chế quản lý, kế

hoạch, biện pháp và giám sát an toàn lao động

+ Thường xuyên kiểm tra các cơng trình, đơn đốc thực hiện các biện pháp ngăn

ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Phối hợp với Cơng đồn tổ chức các lớp học bồi dưỡng mạng lưới an tồn

viên từ các Xí nghiệp, Đội xây dựng đến các tổ sản xuất.

+ Đề xuất với Giám đốc cơng ty, phòng Tài vụ duyệt chi kinh phí cho cơng tác

BHLĐ.

- Phòng Tài chính – Kế tốn

+ Tham mưu cho Giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện tồn bộ cơng tác tài

chính kế tốn thống kê, thơng tin kinh tế và hạch tốn kế tốn ở tồn Công ty

theo Điều lệ Công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm sốt mọi hoạt động kinh tế tài

chính của Cơng ty theo pháp luật.

+ Đảm nhận việc tổ chức và chỉ đạo cơng tác tài chính phục vụ sản xuất kinh

doanh mang lại hiệu quả cao.

+ Thực hiện báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà

nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của chủ đại diện sở hữu…SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0141LớpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát chung về công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×