Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mối quan hệ giữa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3 Mối quan hệ giữa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpGiải pháp kinh tế nói chung và giải pháp tài chính nói riêng có thể mang

tích chất đường lối kinh tế lâu dài, có thể mang tích chất sách lược ngắn hạn. Nó

được xác định căn cứ vào lý luận về tài chính được lựa chọn, gắn liền với điều

kiện kinh tế xã hội và xu hướng phát triển xã hội của đất nước trong từng thời kỳ

nhất định.

1.3.2 Một số giải pháp tài chính được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả

kinh doanh của doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được biểu hiện trực tiếp ở việc tạo

ra kết quả kinh doanh lớn với chi phí nhỏ, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính

của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, các biện pháp ứng dụng trong sản

xuất kinh doanh có tác động đến hiệu quả và chi phí theo hướng trên đều coi là

các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có thể kể ra một vài biện

pháp như:

 Nâng cao trình độ quản lỳ của đội ngũ nhà kinh doanh như khả năng nắm

bắt, nghiên cứu thị trường, khả năng quản trị nội bộ.

 Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn nhân lực: Tăng năng suất lao động,

tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho lao

động, tăng cường kỷ luật trong lao động, có biện pháp khuyến khích về

vật chất và tinh thần cho người lao động…

 Sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ, sử

dụng khoa học nhằm tăng cơng suất và bảo trì thiết bị máy móc kịp thời.

 Sử dụng hợp lý và tiết kiệm ngun vật liệu

Qua q trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các nhà

quản trị có thể đưa ra các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp. Các giải pháp tài chính thường được áp dụng là:SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0128LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệp Chủ động huy động vốn sản xuất kinh doanh, đảm bảo đầy đủ kịp thời

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức sử dụng vốn hợp lý và

có hiệu quả, tránh để ứ đọng, gấy lãng phí vốn.

 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tổ chức và sử dụng vốn lưu

động hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động.

 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, thực hiện chính sách khấu hao

hợp lý để đảm bảo thu hồi vốn. Thường xuyên đổi mới, hiện đại hóa máy

móc thiêt bị sản xuất.

 Phấn đấu sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản

phẩm , tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 Thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 Thường xuyên xem xét khả năng thanh tốn của doanh nghiệp, có các

biện pháp để thu hồi nợ, có kế hoạch trả nợ đến hạn làm tăng khả năng

thanh tốn, tăng uy tín của doanh nghiệp.

Trên đây là các biện pháp tài chính mà các nhà quản trị doanh nghiệp

thường sử dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên tùy theo tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà các nhà quản trị

lại có những giải pháp chi tiết và phù hợp hơn.

Nắm bắt thực trạng của mỗi doanh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu

không chỉ của các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm

của các đối tác, đối thủ cạnh tranh, người lao động và ngay cả khách hàng. Đây

là một vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm. Do đó, cần phải sử dụng các

cơng cụ phân tích tài chính phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp trong

từng giai đoạn.SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0129LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpCHƯƠNG 2

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH

DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY

DỰNG

2.1 Khái qt chung về cơng ty

2.1.1 Q trình hình thành và phát triển công ty

Tên Công ty:Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựngTên giao dịch:Material trading and construction joint stock companyĐịa chỉ:Số 145 Đốc Ngữ - Quận Ba Đình – Hà NộiĐiện thoại:(04) 8.326.181Fax: (04) 8.326.183Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng là đơn vị thành viên

hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – Bộ xây

dựng. Quá trình hình thành và phát triển của Cơng ty có thể được tóm tắt như

sau:

Cơng ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng là doanh nghiệp được

thành lập dưới hình thức chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần:

Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để thu

hút thêm vốn. Số vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 25.000.000.000 (VNĐ),

trong đó vốn nhà nước sở hữu 27% vốn, các cổ đông sở hữu 73% vốn.

Tiền thân của Công ty là Công ty Cung ứng vật tư vận tải được thành lập

ngày 24 tháng 12 năm 1982. Công ty được thành lập lại ngày 26 tháng 3 năm

1993 trên cơ sở hợp nhất của 02 công ty: Công ty cung ứng vật tư vận tải và

Công ty xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng số 4, theo quyết định số

143A/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng xây dựng, lấy tên là Công ty Kinh doanh vật

tư và xây dựng. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 108 274 ngày 07/05/1993 do

Trọng tài kinh tế cấp.

SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0130LớpLuận văn tốt nghiệpKhoa: Tài chính doanh nghiệpCơng ty chuyển đổi sang mơ hình cơng ty Cổ phần vào tháng 12 năm

2003 theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 27 tháng 06 năm 2005, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh Công ty cổ phần số 0103003548.

Tháng 11 năm 2001, Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý

chất lượng theo mơ hình ISO 9002 : 1994 trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng

bê tông thương phẩm. Từ đầu năm 2004 hệ thống quản lý chất lượng được

chuyển đổi, áp dụng, đánh giá chứng nhận theo phiên bản ISO 9001 : 2000.

Công ty đã được tặng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cơng

đồn Xây dựng Việt Nam về thành tích sản xuất, thi đua, nhiều huy chương vàng

sản phẩm chất lượng cao và cờ đảm bảo chất lượng cuả ngành.

Trong những năm qua, Công ty đã xây dựng được các cơng trình đạt chất

lượng cao tiêu biểu như: Hội trường UBND tỉnh Lào Cai; Hội trường và nhà

khách Công đoàn tỉnh Sơn La; Các chung cư cao tầng ở Linh Đàm, Làng quốc

tế Thăng Long; Các trụ sở kho bạc, ngân hàng, cục thống kê ở các tỉnh Hà Tây,

Hòa Bình, Quảng Ninh. Và Cơng ty đã cung cấp bê tơng thương phẩm, vật tư

cho các cơng trình tiêu biểu sau: Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh; Cung văn hóa Lao

động Việt Xơ; Sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Hiện nay, Công ty đang cung cấp bê tông thương phẩm và vật tư cho các cơng

trình: Dự án CP 7A, Nhà máy điện ng Bí, các khu đơ thị mới, v.v.

2.1.2 Tổ chức ngành nghề kinh doanh

2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Lĩnh vực kinh doanh : ngành xây dựng.

- Ngành nghề kinh doanh :SV: Lê Thị Thùy Trang

CQ46/11.0131LớpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mối quan hệ giữa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x