Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Lạm phát ở Việt Nam

B. Lạm phát ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. Lạm phát ở Việt Nam

Tổng cục thống kê vẫn thường tính CPI đồng thời theo bốn

gốc so sánh khác nhau, mỗi gốc có sự phản ánh riêng về

biến động giá của thị trường và cũng có ý nghĩa riêng.www.thmemgallery.com

15/03/181.CPI hàng tháng so với tháng trước2.CPI tháng so với tháng 12 năm trước3.CPI tháng so với cùng tháng năm trước4.CPI năm so với năm gốc

LẠM PHÁTCompany Logo33B. Lạm phát ở Việt Nam

 1976-1980: Siêu lạm phát (262%)

 1980-1989: Siêu lạm phát (>700%)

 1990-1995: 2 con số (13%)

 1996-2000: 1 con số

 Năm 2000: Thiểu phát (-0,6%)

 2001-2005: 1 con số 0,8% - 9,5%

 2005 -2011: Lạm phát 2 con số15/03/18LẠM PHÁT34Năm 2011: Chỉ số giá tiêu dùng CPI 18,58% theo

Ngân hàng nhà nước cơng bố trên website của mình,

và 18,13% theo tổng cục thống kê.Năm 2011, lạm phát của Việt Nam vượt mức 18%,

cao thứ hai thế giới. (Theo ông Trương Đình Tuyển,

chuyên gia kinh tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

cho biết).15/03/18LẠM PHÁT35Năm 2011: Chỉ số giá tiêu dùng CPI 18,58%%

theo Ngân hàng nhà nước công bố trên website

của mình, và 18,13% theo tổng cục thống kê.Năm 2011, lạm phát của Việt Nam vượt mức

18%, cao thứ hai Thế giới. (Theo ơng Trương

Đình Tuyển, chun gia kinh tế, ngun Bộ

trưởng Bộ Thương mại cho biết).15/03/18LẠM PHÁT36B. Lạm phát ở Việt Nam

Thống kê lạm phát Việt Nam từ năm 1980

(http://www.tradingeconomics.com/vietnam/indicators15/03/18NămCPINămCPINămCPI198025.2199167.520024.01198169.6199217.520033.02198295.419935.220049.5198349.5199414.420058.4198464.9199512.720066.6198591.619964.5200712.61986774.719973.6200819.891987223.119989.120099198835019990.1201011.75198995.82000-0.6201118.13199067.220010.8201210.25LẠM PHÁT37B. Lạm phát ở Việt Namhttp://www.tradingeconomics.com từ Th1/1996 –

T1/2012

15/03/18LẠM PHÁT38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Lạm phát ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×