Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Lạm phát tiền tệ

A. Lạm phát tiền tệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. Lạm phát tiền tệ

I.1 Khái niệm, bản chất của lạm phát:$ Sự thừa tiền do cung tiền tệ tăng quá mức

$ Sự tăng giá cả đồng bộ, liên tục theo sự

Đặc trưng

chung của lạm

phátmất giá của tiền giấy.$ Sự phân phối lại theo giá cả

$ Sự bất ổn về kinh tế - xã hội15/03/18A. Lạm phát tiền tệ

I.1 Khái niệm, bản chất của lạm phát:K/N:Lạm phát là hiện tượng cung tiền tệ tăng lên

kéo dài làm cho mức giá cả chung tăng nhanh tồn

tại trong một thời gian dài.  Tiền mất giá, giá

hàng hóa tăng.15/03/18LẠM PHÁT10A. Lạm phát tiền tệ

I.1 Khái niệm, bản chất của lạm phát:Bản chất lạm phát là hiện tượng tiền tệ khi giá cả

biến động tăng diễn ra trong thời gian dài.

15/03/18LẠM PHÁT11A. Lạm phát tiền tệ15/03/18LẠM PHÁT12A. Lạm phát tiền tệ

I.1+ Nguyên nhân của lạm phát:

Phân loại các nguyên nhân:A. Lạm phát tiền tệ

I.1+ Nguyên nhân của lạm phát:

Cầu hàng hóa dịch vụ tăng

trong khi nền sản xuất kinh tế đã

đạt sản lượng tìm năng (Max) làm

xảy ra lạm phát cầu.

Cầu tăng vì trào lượng tiền tệ

(M.V) tăng. M tăng vì tăng trưởng

tín dụng, tăng đầu tư kinh tế, in

tiền chống thâm hụt NSNN.

Cầu tăng cũng có thể do tâm lý

thích tiêu dùng hoặc tâm lý không

muốn giữ tiền của người dân làm

cho tốc độ lưu thông tiền V tăng.A. Lạm phát tiền tệ

I.1+ Nguyên nhân của lạm phát:

Chi phí nguyên nhiên liệu, lương

công nhân tăng làm giá cả tăng =>

lạm phát chi phí đẩy.

Sản xuất yếu kém, ngoại thương

yếu kém=> thiếu thốn hàng hóa =>

nhà cung ứng là “vua”.

Các yếu tố mắc nghẽn như việc mất

cân đối hàng hóa dư thừa nơi này lại

thiếu ở nơi kia do việc “ngăn sông cấm

chợ”, thuế khóa nặng và chồng chéo,

chính sách nhập khẩu có nhiều vướng

mắc, thủ tục hành chính phiền tối.Ngồi ra ngun nhân cũng có thể là do việc đầu cơ, độc

quyền và do thiên tai, chiến tranh.A. Lạm phát tiền tệ

I.1+ Nguyên nhân của lạm phát:

Các nguyên nhân bất khả kháng: Hạn hán, lũ lụt,...

Sản xuất sút kém cộng thêm ngoại thương yếu ớt

Khủng hoảng chính trị, ch.sách, mất niềm tin

Biến động nhiên liệu, vàng, đô... Gây sốc

Cung tiền tệ, tăng trưởng tín dụng quá mức

Ngân sách quốc gia bị thâm hụt=> in tiền

Nền kinh tế quốc dân mất cân đối

Nguyên nhân

15/03/18LẠM PHÁT16A. Lạm phát tiền tệ

I.2 Đo lường lạm phát:

Lạm phát được đo lường bằng cách theo dõi sự thay

đổi trong giá cả một lượng lớn các hàng hóa và dịch

vụ trong một nền kinh tế.

Không tồn tại một phép đo chính xác duy nhất chỉ số

lạm phát vì chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng người

ta gán cho mỗi hàng hóa và phạm vi tính tốn.15/03/18LẠM PHÁT17A. Lạm phát tiền tệ

I.2 Đo lường lạm phát:

Các số đo phổ biến chỉ số lạm phát:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá sinh hoạt (CLI)

CÁC SỐ ĐO

CHỈ SỐ LẠM

PHÁT PHỔ

BIẾNChỉ số giá sản xuất (PPI)

Chỉ số giá bán buôn

Chỉ số giá hàng hóa

Chỉ số giảm phát GDP

Chỉ số chi phí tiêu dùng cá nhân (PCEPI)15/03/18LẠM PHÁT18A. Lạm phát tiền tệ

I.3 Các loại lạm phát:

Các tiêu chí phân loại:

 Căn cứ cường độ của lạm phát: LP vừa phải, LP phi

mã và siêu lạm phát

 Căn cứ mức độ biểu hiện giá trên thị trường: Lạm

phát dự đoán trước và lạm phát bất thường.

 Căn cứ vào nguyên nhân cốt yếu gây ra lạm phát: LP

cầu dư thừa, LP cung, LP chi phí, LP cơ cấu, LP nhập

khẩu, LP tài chính-tín dụng.

15/03/18LẠM PHÁT19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Lạm phát tiền tệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×