Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

11. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG

%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0Suy nghĩ của anh (chị) về sản phẩm giày dép trẻ em

của thương hiệu Biti’s.11. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG

%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0Khi sử dụng giày dép thì con anh (chị) gặp phải

những vấn đề nào sau đây?12. HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Sự quan tâm của xã hội

đối với trẻ em.

Các chính sách về kế

hoạch hóa gia đình, sinh

ít con…Trẻ con chính là những

người tiêu dùng có quyền

quyết định rất mạnh mẽ,

được bố mẹ và ơng bà sẵn

sàng móc ví ra chi trả cho

các nhu cầu.cá línhân

Văn hóa

Xã hộiTính cách

Tâm

Thu nhập gia đình

Cách giáo dục con cái

Lối sống, nhận thức.Văn hóa gia đình, sự

quan tâm, chia sẻ của

các thành viên đối với

trẻ em.13. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGTiếp tục ủng hộ các

quỹ khuyến học, quỹ

từ thiện và cơng tác hỗ

trợ trẻ em….…các chương

trình từ thiện xã

hội….Tài trợ học bổng

“Biti’s – Nâng niu

tài năng Việt”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×