Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số hình ảnh nhà hàng Mây Da

Một số hình ảnh nhà hàng Mây Da

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khu vực tầng trệt

1bbk25 N40hhh

hhguyễn Huệ, Q.kTP MSáchaya Coffee Lounge and Bar - Maya Cafe - Maya L

125 Nguyễn Huệ, kinhkkkQ Khu CChí Minh, Sài Gòn (saigon), Việt Nam

(vietna41Khung cảnh buổi tối

cao, nhưng cũng hợp lí vớiKKhu D vị trí, bố cục quán và cách phục vụ, mình

thườnhút men trong người ln tạo cho cái hình hài của qn trở nên long lanh hơn.42Khói Shisha sẽ đư

Một người đem khoảng 60k là đủ, hay 100k cho thoải mái shisha cùng bạn bè.43HồChíMinh,SàiGòn(saigon),

Việt Nam (vietnam)44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số hình ảnh nhà hàng Mây Da

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×