Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mẫu giáo án theo chương trình thay sách

Mẫu giáo án theo chương trình thay sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số thay đổi trong cách soạn giáo án

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kỹ năng:

1.1. Kiến thức:

2.2. Kỹ năng:

2.3. Thái độ:2. Mục tiêu phát triển năng lực:

2.1. Năng lực được hình thành:

2.2. Bảng mơ tả năng lực kiến thức

thành phần:

42.1. Năng lực được hình thành của môn Tin học1. Năng lực nhận thức

2. Năng lực quan sát.

3. Năng lực vận dụng vào thực tiễn.

4. Năng lực tự đánh giá và phản hồi.5II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:Thêm các công cụ đánh giá

được sử dụng trong Đồ dùng dạy

học6III. Tiến trình lên lớp:- Kiểm tra bài cũ: Thêm

phương pháp kiểm tra và

đánh giá kết quả7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu giáo án theo chương trình thay sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×