Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Chấp hành liệu trình điều trị

*Chấp hành liệu trình điều trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

7

Chỉ định

Mở khí quản

Mở thơng dạ dày

Khơng đồng ý mổ

Khơng có chỉ định

TổngSố BN (n)

4

3

3

31

41Tỷ lệ (%)

9,8

7,3

7,3

75,6

100Bảng 3.2. Chấp hành liệu trình điều trị

Tuân thủ điều trị

Số BN n) Tỷ lệ (%)

Tuân thủ HTTr

Tuân thủ HXTĐTĐúng đợt3585,4Kéo dài614,6Đúng ngày3073,2Kéo dài1126,8* Đáp ứng chủ quan, thay đổi thể trạng qua quá trình điều trị

Bảng 3.3. Mức độ đáp ứng chủ quan qua quá trình điều trị

Sau HTTr

Sau HXTĐT

Mức độ

Số

p

đáp ứng chủ

Số BN

Tỷ lệ

Tỷ lệ

BN

quan

(n)

(%)

(%)

(n)

Hồn tồn1536,61229,30,4807Một phần2663,41536,60,0152Khơng thay đổi001434,1-Tiến triển0000-Tổng4110041100-Bảng 3.4. Thay đổi thể trạng qua quá trình điều trị

Thể

Sau

Trước điều Sau HTTr

trạng

HXTĐT

P(1,2)

P(1,3)

trị (1)

(2)

(3)

Số

Tỷ

Số

Tỷ

Số

Tỷ8

BN

(n)lệ

(%)BN

(n)lệ

(%)

14,

6

46,

3

24,

4

14,

6BN

(n)lệ

(%)PS=

<0,00

30

73,2

6

5

12,2

<0,001

0

1

PS=

11

26,8

19

10

24,4 0,162 0,655

1

PS=

0

0

10

19

46,3

2

PS=

0

0

6

7

17,1

3

Tổn

41

100

41

100

41

100

g

Bảng 3.5. Thay đổi điểm chất lượng cuộc sống sau điều trị

Vấn đề

gặp phảiTrước

Sau HTTr

Sau

(2)

HXTĐT (3)

điều trị (1)

Mea

nSDMea

nCảm giác đau11,610,55,7Nuốt khó65,2Giác quanSDMea

nSD7,16,58,0p (1,2) p(3,4)<0,001<0,00

117,8 25,8 23,6 32,332,0 <0,001<0,00

10,83,619,5 11,7 24,020,4 <0,001<0,00

1Nói67,825,7 33,6 29,8 36,034,1 <0,001<0,00

1Giao tiếp24,116,5 16,3 17,7 20,021,6 <0,001<0,00

1Giảm tình dục71,514,1 94,3 11,6 94,710,8 <0,001<0,00

1Khơ miệng008,916,7 14,627,9-Nước bọt nhày dính2,48,87,315,8 13,827,9 0,0124 0,0046Ho67,525,3 28,5 27,5 31,734,1 <0,001<0,00

19

Mệt mỏi41,519,4 49,6 21,2 55,326,5 <0,001<0,00

1*Đáp ứng khách quan hoá chất trước phác đồ TC kết hợp hóa xạ

trị đồng thời

Bảng 3.6. Đánh giá đáp ứng tổn thương theo chụp cắt lớp vi tính

Thời điểm

Trước điều trị (1)

Sau HTTr (2)

Sau HXTĐT (3)Mean±SD

32,8±15,8

20,0±14,1

17,8±17,4Min

12

0

0Max

100

70

66Bảng 3.7. Đáp ứng khách quan qua quá trình điều trị

Sau HXTĐT

Tổng số

Khơng

Sau HTTr

Hồn Một

Tiến

BN (%)

thay

tồn

phần

triển

đổi

Hồn tồn

1

0

0

0

1(2,4)

Một phần

3

21

7

0

31(75,6)

Khơng thay đổi

0

0

0

9

9 (22)

Tiến triển

0

0

0

0

0

21

4

7

9

41

Tổng số BN (%)

(51,2

(9,8)

(16,1) (21,9)

(100)

)

3.1.3. Tác dụng không mong muốn của phác đồ hoá chất trước

TC kết hợp hố xạ trị đồng thời

* Tác dụng khơng mong muốn lên hệ tạo huyết

Bảng 3.8.Tác dụng không mong muốn hệ tạo huyết sau điều trị

Số

BNĐộ 1

Tỷ lệ

(%)0

0

2

160

0

4,9

39,0Mức độ

CHỈ SỐ

Sau HTTr

Bạch cầu

Lymphocyte

Neutrophil

Hồng cầuSố

BN

0

0

0

0Độ 2

Tỷ lệ

(%)

0

0

0

0Số

BN

0

0

1

0Độ 3

Tỷ lệ

(%)

0

0

2,4

010

Hemoglobin

Tiểu cầu

Sau HXTĐT

Bạch cầu

Lymphocyte

Neutrophil

Hồng cầu

Hemoglobin

Tiểu cầu37

290,2

4,90

00

01

02,4

04

6

3

25

31

69,8

14,6

7,3

65,8

75,6

14,62

12

2

0

5

14,9

29,3

4,9

0

12,2

2,41

3

1

0

0

12,4

7,3

2,4

0

0

2,4* Tác dụng không mong muốn lên gan, thận và sinh hố máu

Bảng 3.9. Tác dụng khơng mong muốn lên gan, thận sau điều trị

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Mức độ

Số

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

Chỉ số

BN

(%)

BN

(%)

BN

(%)

Sau HTTr

Tăng AST

2

4,9

0

0

0

0

Tăng ALT

3

7,3

1

2,4

0

0

Tăng Ure

3

7,3

0

0

0

0

Tăng

3

7,3

0

0

0

0

Crêatinine

Sau HXTĐT

Tăng AST

2

4,9

0

0

0

0

Tăng ALT

2

4,9

1

2,4

0

0

Tăng Ure

0

0

0

0

1

2,4

Tăng

1

2,4

0

0

0

0

Crêatinine

* Tác dụng khơng mong muốn ngồi hệ tạo huyết

Bảng 3.10. Tác dụng khơng mong muốn ngồi hệ tạo huyết

Độ 1

Độ 2

Mức độ

Số BN

Tỷ lệ

Chỉ số

Số BN (n) Tỷ lệ (%)

(n)

(%)

Sau HTTr

Buồn nôn

12

29,3

0

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Chấp hành liệu trình điều trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×