Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

II.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Sinh sản sinh dưỡnga. Sinh sản bào tửChiếtThân củThân bòRễ củGhépNi cấy mơbào tửGiảm phânTinh dịch phóng ra

từ túi giao tửNg

và uyê

ph n p

h

át

tr i â n

ểnTúi giao

tử của

trứngThể giao tử

Túi bào tửThể bào tử

(sinh ra từ thể giao tử)ĐƠN BỘILƯỠNG BỘI

CuốngNguyên phân

và phát triểnTrứng

Thụ tinhHợpThể giao tửbào

tửBÀO TỬ

HìnhSinh

41.1 :sản

SINH

SẢN6tửThể giao tử

đực (n)Thể giao tử

cái (n)Nguyên phân và

phát triểnTúi tinhTúi

nỗnTinh tử

(n)Trứng

(n)Giảm phânBào tử

(n)Ngun

phân và

phát triểnChiếtGhépGiâmNi cấy mơHT

GhépChiếtGiâmCách tiến hành- Hai cây cùng giống hoặc cùng loài.

- Dùng cành, chồi hay mắt ghép

của một cây này ghép lên thân hay - Phần ghép có các mơ tương đồng tiếp

xúc ăn khớp với nhau, buộc chặt cành

gốc của một cây khác

ghép(mắt ghép) vào thân ghép (gốc ghép)

- Chọn một cành chiết, cạo lớp vỏ,

bọc đất mùn xung quanh lớp vỏ đã

cạo, đợi khi ra rễ cắt rời cành đem

trồng.- Cạo sạch lớp tế bào mô phân sinh

dưới lớp vỏ.- Tạo cây mới từ một phần cơ quan- Đảm bảo giữ ẩm, tuỳ lồi mà kíchsinh dưỡng (thân, rễ, củ) bằng cách

vùi xuống đất.

Nuôi

cấy

Điều kiệnTừ các tế bào lấy từ các mô khác

nhau của cơ thể thực vật( củ, đỉnh

sinh trưởng, hạt phấn....) ni

dưỡng trên mơi trường thích hợp

để tạo ra cây mớira rễ phù hợp.Điều kiện vơ trùng* Quy trình cơng nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô TB

Chọn vật liệu ni cấy

Khử trùng

Tạo chồi

Tạo rễ

Cấy cây vào mơi

trường thích ứng

Trồng cây trong

vườn ươmMột số thành tựu nuôi cấy mô, tế bào thực vậtCây thủy tùng LOÀI LAN DENDROBIUMLavenderSâm Ngọc LinhHoa đồng tiềnLan hồ điệpƯu điểm của phương pháp nuôi cấy mô:

- Sản xuất giống mới nhanh trên quy mô công nghiệp.

- Củng cố các đặc tính di truyền của các giống cây quý

- Tạo giống sạch bệnh,

- Đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đu đủKhoai tâyChuốiDứaCây khoai cà4. Vai trò của sinh sản vơ tính đối với đời sống thực

vật và con người

a. Đối với thực vật

Giúp cây duy trì nòi giống.

Sống qua được mùa bất lợi ở dạng thân, củ, rễ, căn

hành.

 Phát triển nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.

 

b. Đối với con người Duy trì các tính trạng tốt có lợi cho con người

 Nhân nhanh giống cây trồng, rút ngắn thời gian sinh

trưởng phát triển của cây cho sản phẩm sớm

 Tạo cây trồng sạch bệnh

 Phục chế các giống cây trồng quý.

 Hiệu quả kinh tế caoTÊN GỌI

1. GIÂM2. CHIẾTĐẶC ĐIỂMA. Có hệ số nhân giống thấp, nhanh ra quả (1 năm), nhanh

thối hóa, được áp dụng với chanh, cam, bưởi, hồng xiêm,

nhãn, vải.

B. Cây có hệ rễ khỏe, chậm ra quả, khơng giữ được đặc

tính di truyền của cây mẹ do xuất hiện biến dị tổ hợp.3.GHÉPC. Dễ tiến hành, tỉ lệ cành chết cao.4. TRỒNG BẰNGD. Có hệ số nhân giống cao, là kĩ thuật khá phổ biến hiện

nay, tận dụng ưu thế của gốc ghép và cành ghép, rút ngắn

thời gian ra quả.HẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×