Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ

DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.1.Hình 2.2.

Hình 2.3.

Hình 2.4.

Hình 2.5.

Hình 3.1.

Hình 3.2.

Hình 3.3.

Hình 3.4.

Hình 3.5.

Hình 3.6.

Hình 3.7.

Hình 3.8.

Hình 3.9.Mơ hình tổ chức cộng đồng tham gia trong các họat động quy

hoạch bảo tồn và tái phát triển đô thị tại thành phố Kyoto

(Nhật Bản)

Bản đồ định hướng phát triển không gian tuyến đường Bắc

Sơn

Tuyến Đường Quang Trung thành phố Thái Nguyên

Một góc tuyến đường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái

Nguyên

Tuyến đường Trần Phú – Kim Mã, thành phố Hà Nội

Sơ đồ liên hệ về quản lý đối với các đối tượng cần quản lý

trong kiến trúc cảnh quan

Quy định khoảng lùi cơng trình xây dựng so với chỉ giới

đường đỏ

Giải pháp hàng rào cây xanh tạo cảnh quan cho các lô đất

biệt thự

Giải pháp cây xanh vỉa hè tại đường Bắc Sơn

Giải pháp tạo cảnh quan cho taluy chênh cao tại đường Bắc

Sơn

Bắt buộc áp dụng thiết kế vỉa hè cho người khuyết tật tiếp cận

sử dụng tại đường Bắc Sơn

Sơ đồ giải pháp tổ chức hành chính trong cơng tác quản lý

KTCQ tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên

Sơ đồ liên hệ về cơng tác hồn thiện cơ chế quản lý KTCQ

Sơ đồ liên hệ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý

kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn có sự tham gia của

cộng đồng.1MỞ ĐẦU

1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Theo Nhiệm vụ quy hoạch vùng Thủ đơ Hà Nội được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên được xác định nằm trong vùng Thủ đô Hà

Nội, thành phố (TP) Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của vùng đối trọng phía

Bắc. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày

20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh

tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác

định: Xây dựng TP Thái Nguyên là TP sinh thái, có chức năng tổng hợp

(quản lý nhà nước, đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, dịch vụ tài

chính, ngân hàng và thương mại). Đây là cơ hội để TP phát triển nhanh và

toàn diện trong thời gian tới. Đặc biệt để đảm bảo mục tiêu xây dựng TP Thái

Ngun sinh thái, xanh, có tính đặc trưng cao, có khơng gian hòa nhập với hệ

sinh thái mơi trường, tạo dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng đậm sắc thái

vùng miền; chú trọng thiết lập các không gian mở, khai thác cảnh quan hai

bên bờ sông Cầu, tổ chức không gian đi bộ, công viên chuyên đề, quảng

trường đô thị với chất lượng kiến trúc được đặt lên vị trí hàng đầu…Đây là

nhiệm vụ đặt ra khơng hề nhỏ đối với công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đơ

thị của thành phố. [8]

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cho việc phát triển toàn diện nền kinh tế địa

phương gặp khơng ít khó khăn. TP Thái Ngun vẫn còn thiếu những khu nhà

ở đạt chất lượng, kiến trúc cảnh quan đơ thị chưa thống nhất, hài hòa, kiến

trúc nhà ở riêng lẻ chưa được định hướng rõ ràng, cảnh quan mơi trường chưa

có tính thẩm mỹ… Điều đó đã gây ra những ảnh hưởng khơng nhỏ tới bộ mặt

đô thị của TP và kiến trúc cảnh quan xung quanh. Nguyên nhân lớn nhất dẫn

đến tồn tại đó là do cơng tác quản lý còn lỏng lẻo, khơng có định hướng rõ2ràng bằng hệ thống các quy định chi tiết, quy chế quản lý đô thị để hiện thực

hóa đồ án quy hoạch, mà điển hình có thể kể đến là kiến trúc cảnh quan tuyến

đường Bắc Sơn thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, đây là tuyến

phố mới nằm tại khu vực trung tâm của TP có quy hoạch đồng bộ là một

trong hai dự án tiêu biểu trên địa bàn TP và là dự án trọng điểm của tỉnh.

Đường Bắc Sơn có chiều dài 1,23km từ điểm giao với đường Bắc Kạn

(khu vực cầu Gia Bẩy) đến điểm cuối tại điểm giao với đường Lương Ngọc

Quyến. Là tuyến đường trung tâm của thành phố, tuy nhiên, kiến trúc cảnh

quan xung quanh tuyến đường còn những tồn tại sau: các cơng trình trên cùng

trục đường có nhiều loại hình thức kiến trúc, một số cơng trình có hình thức

kiến trúc lai căng, pha tạp, khơng phù hợp với kiến trúc của các cơng trình

trên cùng tuyến phố, chiều cao tầng của cơng trình khơng thống nhất trên toàn

tuyến; hệ thống dây điện, dây cáp chưa được đồng bộ, không gian đô thị, cảnh

quan môi trường các tuyến đường còn lộn xộn, biển quảng cáo được lắp dựng

tự phát, rác thải sinh hoạt để tập trung xuống lòng đường mà khơng có

phương án sử dụng thùng rác tập trung, ý thức cộng đồng chưa cao trong công

tác quản lý cảnh quan đô thị,… Một phần nguyên nhân còn những tồn tại đó

cũng là do chưa được các cấp chính quyền có thẩm quyền quan tâm.

Từ những vấn đề cấp thiết đó, việc chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý

kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Ngun” là vơ cùng

cần thiết và mang tính thiết thực trong việc nâng cao chất lượng quản lý, tìm

ra cũng như khắc phục những yếu điểm, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về

kiến trúc cảnh quan đô thị của TP và góp phần xây dựng và phát triển bền

vững có thể làm cơ sở nghiên cứu để nhân rộng mơ hình nghiên cứu quản lý

kiến trúc cảnh quan trên phạm vi toàn TP.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:3Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn

Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: Chiều dài tuyến đường Bắc Sơn dài 1,23km từ

điểm giao với đường Bắc Kạn (khu vực cầu Gia Bẩy) đến điểm cuối tại điểm

giao với đường Lương Ngọc Quyến và chiều rộng 2 bên đường từ 35-250m

tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể.

+ Phạm vi thời gian:

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên đến năm 2035.

Theo khảo sát thực tế tại quý 3 và quý 4 năm 2016.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc

Sơn, TP Thái Nguyên nhằm đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt, bên

cạnh đó đảm bảo tính đồng bộ của khu vực, trở thành tuyến đường đô thị kiểu

mẫu trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Tạo tiền đề, là cơ sở để nghiên cứu xây dựng kiến trúc cảnh quan các

tuyến đường để nhân rộng mơ hình nghiên cứu quản lý trên phạm vi toàn TP.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Đánh giá hiện trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường

Bắc Sơn, TP Thái Nguyên.

- Phân tích các cơ sở lý luận khoa học về kiến trúc cảnh quan tuyến

đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên theo các yếu tố thiên nhiên, môi trường đô

thị, không gian sống của dân cư và tác động của kiến trúc cảnh quan tới các

khu vực xung quanh, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính nguyên tắc;4- Đề xuất các quan điểm và định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan

tuyến đường Bắc Sơn;

- Đề xuất các giải pháp về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường

dựa trên các phân tích và đánh giá thực trạng khu vực, tuyến đường.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập thông tin:

Thu thập các văn bản, nghị định, quyết định pháp lý có liên quan đến

cơng tác quản lý kiến trúc cảnh quan, làm tiền đề cho công tác quản lý.

Khảo sát hiện trạng kiến trúc cảnh quan tuyến đường để có thơng tin

chính xác về hiện trạng kiến trúc cảnh quan của tuyến đường.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu đã có trong đó tập trung chủ yếu vào

các tài liệu nghiên cứu trực tiếp về kiến trúc cảnh quan tuyến đường.

Tổng hợp, đánh giá các kinh nghiệm thực tiễn trong và ngồi nước về

cơng tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường nói riêng, và đơ thị nói

chung.

- Phương pháp phân tích, đánh giá những thơng tin, số liệu, dữ liệu,

hình ảnh thu được nhằm xác định các nhân tố mang tính quyết định ảnh

hưởng đến cơng tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn.

- Phương pháp tiếp cận hệ thống, xin ý kiến chuyên gia về khu vực

nghiên cứu và các bài học từ địa phương khác nhằm đưa ra các đề xuất giải

pháp.

Chuẩn bị các câu hỏi có tính chun mơn cao để tiến hành trao đổi,

phỏng vấn với các chuyên gia về kiến trúc cảnh quan đơ thị, giao thơng….

5. Đóng góp của đề tài nghiên cứu

Về mặt lý luận:

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý kiến trúc cảnh quan đường phố5+ Vận dụng nghiên cứu về quản lý hiệu qủa kiến trúc cảnh quan cho

tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên.

Về mặt thực tiễn:

+ Đánh giá hiện trạng và các tác động của kiến trúc cảnh quan tuyến

đường Bắc Sơn, đến các khu vực xung quanh.

+ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến

đường Bắc Sơn, nói riêng và kiến trúc cảnh quan toàn TP Thái Nguyên.

6. Những thuật ngữ khoa học dùng trong luận văn

+ Cảnh quan tự nhiên:

Tổng hòa các mối quan hệ giữa vật thể hữu hình và vật thể vơ hình trên

một vùng địa lý (Alexander von Humboldt).

Cảnh quan chứa đựng các vật thể thiên nhiên và nhân tạo có ảnh hưởng

trực tiếp đến cảm nhận của con người.

+ Kiến trúc cảnh quan:

Các hoạt động kiến trúc giải quyết vấn đề liên quan bảo tồn, phục chế

cảnh quan mơi trường, thiết kế khơng gian cơng cộng, cơng trình kiến

trúc,…trong khu vực sống của con người.

+ Quản lý kiến trúc cảnh quan:

Là các hoạt động quản lý các yêu cầu về thiết kế, quy hoạch xây dựng,

bảo tồn công trình kiến trúc, cảnh quan và kiểm sốt q trình thực hiện cũng

như sự phát triển của kiến trúc cảnh quan trong khu vực nhất định.

+ Đô thị:

Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt

động trong lĩnh vực kinh tế phi nơng nghiệp, là trung tâm chính trị, hành

chính, kinh tế, văn hố hoặc chun ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển

kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao

gồm nội thành, ngoại thành của TP; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.6+ Tầng cao tối đa, tối thiểu:

Là quy định số tầng cao tối đa, tối thiểu của cơng trình xây dựng đối

với từng khu vực hoặc lơ đất cụ thể.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03

chương cụ thể như sau:

Chương I: Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến

đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên

Chương II: Cơ sở khoa học của công tác quản lý kiến trúc cảnh quan

tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên

Chương III: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý kiến

trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái NguyênTHÔNG BÁO

Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui

lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.

Email: digilib.hau@gmail.comTRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN84KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Quản lý kiến trúc cảnh quan đơ thị nói chung và quản lý cảnh quan,

kiến trúc đô thị cho các đường phố và tuyến phố trong đô thị là nhiệm vụ rất

quan trọng của mỗi địa phương, thành phố trong cả nước, đặc biệt đối với

Thái Nguyên khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên đến năm 2035 tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016

của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: Xây dựng

TP Thái Nguyên là TP sinh thái, có chức năng tổng hợp (quản lý nhà nước,

đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - cơng nghệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng

và thương mại) đảm bảo mục tiêu xây dựng TP Thái Nguyên sinh thái, xanh,

có tính đặc trưng cao, có khơng gian hòa nhập với hệ sinh thái mơi trường, tạo

dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng đậm sắc thái vùng miền. Thành phố

Thái Ngun có nhiều tuyến đường chính như đường Quang Trung, Cách

Mạng Tháng Tám, đường Hoàng Văn Thụ, đường Đội Cấn, Đường Hùng

Vương…..là các tuyến đường chính, lớn và lâu đời, đa phần chưa có quy

hoạch chi tiết cũng như quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan cho toàn tuyến

thiếu định hướng để quản lý. Để đáp ứng được các mục tiêu đề ra cần có cả

một kế hoạch chiến lược và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn.

Luận văn đề tài về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn

thành phố Thái Nguyên là nghiên cứu phân tích cho thấy dù là một trong

những dự án trọng điểm của tỉnh, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp

chính quyền, nhưng dự án chính thức được phê duyệt từ năm 2008 tại Quyết

định số 3299/QĐ-UBND ngày 19/12/2008và điều chỉnh dự án được duyệt tại

Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh Thái

Nguyên,đến cuối năm 2016 dự án này mới cơ bản hoàn thành, tuy nhiên thực85trạng về kiến trúc cảnh quan tuyến đường còn nhiều vấn đề bất cập, đồng thời

làm rõ những yếu tố tác động đến công tác quản lý kiến trúc cảnh quan, đối

tượng được quản lý gồm cơng trình nhà ở; cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng

trình tiện ích, hệ thống cây xanh, biển hiệu quảng cáo, màu sắc vật liệu,…Từ

đó, đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn,

TP Thái Nguyên nhằm đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt.Bên cạnh

đó, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cũng như tính thẩm mỹ cảnh quan, giúp

tuyến đường trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu trên địa bàn TP Thái

Nguyên là một nội dung tham khảo để góp phần cải thiện quản lý cảnh quan

cho các tuyến phố trên toàn thành phố phát triển theo đúng định hướng TP

sinh thái như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2035 đã đề ra.

Kiến nghị

Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam nói

chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đang ngày càng học tập và phát huy

những giá trị to lớn trên thế giới vào công cuộc quy hoạch và quản lý đô thị

được văn minh, bền vững và gắn liền với tiêu chí khơng gian xanh. Tuy

nhiên, việc quản lý kiến trúc cảnh quan, khơng gian xanh hiện nay vẫn còn có

những bất cập và không hợp lý như văn bản chồng chéo, bổ sung quá nhiều

lần, nhiều nội dung không được đề cập, trong khi có nhiều nội dung đã đề cập

thì lại q dàn trải, khơng có tính chất dài hạn hay đón đầu, và phù hợp với

thực tiễn. Vì vậy, tác giả xin có một số kiến nghị như sau:

- Về phía nhà nước: Ban hành các quy chế, quy định và nghị định thống

nhất, phù hợp với nội dung phát triển, tránh các sửa đổi bổ sung quá nhiều

lần, khiến cho thực tế chưa kịp thay đổi theo Nghị định cũ thì đã có những

quy định hoặc nghị định mới ra, chồng chéo và làm cho các cơ quan ban

ngành địa phương khó theo kịp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×