Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thống kê quá trình làm việc

 Thống kê danh sách Đồn/Đảng

3.1Hệ thống các ký hiệu trong sơ đồ:Hình vẽMơ tảChức năng của hệ thống

Tác nhân ngoàiLuồng dữ liệu

Kho dữ liệu- Chức năng: Là một quá trình biến đổi dữ liệu. Thay đổi giá trị, cấu trúc, vị trí

của một dữ liệu hoặc từ một số dữ liệu đã cho, tạo ra một dữ liệu mới phục vụ

cho hệ thống bằng cách chuyển đến kho hoặc các chức năng tiến trình khác.

- Kho dữ liệu: Biểu diễn cho thơng tin cần phải giữ trong một khoảng thời gian

để một hoặc nhiều quá trình hoặc tác nhân xâm nhập vào. Dưới dạng vật lý,

chúng có thể là tệp các tài liệu được cất giữ trong văn phòng hoặc các tệp máy

tính được lưu trên đĩa.

- Tác nhân ngồi: Còn gọi là đối tác, là một thực thể ngồi hệ thống, có liên hệ,

trao đổi thơng tin với hệ thống.

- Dòng dữ liệu: Là dòng chuyển rời thơng tin vào hoặc ra khỏi một tiến trình,

chức năng. Mũi tên chỉ hướng và tên của dòng thơng tin.333.2. Biểu đồ phân cấp chức năngQUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Cập nhậtTìm kiếm

TK theo mã NVCập nhật

Danh mụcTK theo ngoại ngữ

. CN Chức vụ

CN Chuyên

ngànhTK theo chức vụ

TK theo phòng banCN Ngoại ngữ

TK theo giới tính

CN Phòng banTK theo chuyên

ngànhCập nhật hồ sơ

nhân viênCập nhật HSNVCập nhật QTLV

Cập nhật KT/KL

Cập nhật QHGĐ

Cập nhật lương3.3. Các chức năng của hệ thống34Thống kê

Thống kê

danh sách nhân viên

Thống kê DS

Lương nhân viên

Thống kê DS

Nhân viên KT/KL

Thống kê DS

quá trình làm việc

Thống kê danh sách

Đoàn/Đảng3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Cung cấp thông tin hồ sơNHÂN VIÊNThông tin phản hồiYêu cầu tìm kiếmQUẢN LÝ HỒ SƠ

NHÂN VIÊNKết

quả

thống

Yêu

cầu

thống

Kết

quả

tìm

kiếmBỘ PHẬN QUẢN LÝ

Thông tin cập nhật3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh35NHÂN VIÊN

Hồ sơ nhân viên

KT/KLCung

cấp

thông

tin

cập

nhậtThông

tin phản

hồiQT làm việc

Chức vụLương

CẬP NHẬT

Thông tin cập nhậtQH gia đình

Chun

Chun

ngành

mơnNgoại ngữPhòng banu cầu tìm kiếmTÌM KIẾM

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Thơng tin tìm kiếm

Thơng

tin

thống

HồHồ

sơ sơ

nhân

cánviên

bộChức vụTHỐNG KÊ

Kết quả thống kêKT/KLQT làm việc

Lươnga) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Cập nhật36Chức vụPhòng banCẬP NHẬT

DANH

MỤCNgoại ngữThông

tin phản

hồiThông

tin

yêu

cầuChuyên ngànhBỘ PHẬN QUẢN LÝQT làm việcThông

tin

phản

hồiThông

tin

yêu

cầuLương

CẬP NHẬT

HỒ SƠGhi thơng tin vào

u

NHÂN VIÊN

cầuChức vụKT/KL

QH gia đìnhPhòng banNgoại ngữ

Hồ sơ NVTrong đó: - Chức năng cập nhật danh mục:

BỘ PHẬN QUẢN LÝ37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×